Zaokrąglone stawki opłat na odcinku A2 Konin – Stryków – Portal PR - 24PR
Zaokrąglone stawki opłat na odcinku A2 Konin – Stryków

03.10.2011 Kategoria: Transport. Autor: admin

Na odcinkach autostrady A2 Konin-Stryków od 1 października br. obowiązują, nowe, zaokrąglone stawki opłat za przejazd. Rozwiązanie to znacząco przyspieszy proces manualnego dokonywania płatności za przejazd wnoszonych przez kierowców w Miejscach Poboru Opłat.

Zaokrąglanie do 10 groszy

Od 1 października 2011 r. na odcinku A2 Konin-Stryków obowiązują nowe, zaokrąglone stawki opłat za przejazd. Dotychczasowe kwoty zaokrąglono w taki sposób, że końcówkę kwoty wynoszącą mniej niż 5 groszy pominięto, a końcówkę kwoty wynoszącą 5 i więcej groszy podwyższono do pełnych dziesiątek. Podstawą prawną zmian jest Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Manualny system poboru opłat (MSPO) obowiązuje na odcinku A2 Konin-Stryków od 1 lipca br. i dotyczy pojazdów samochodowych i zespołów pojazdów o Dopuszczalnej Masie Całkowitej ≤ 3,5 t, posiadających mniej niż 10 miejsc. Bez zmian pozostaje mechanizm naliczania opłat: przy wjeździe na odcinek autostrady objęty MSPO, kierowca pobiera bilet na podstawie którego dokonuje opłaty w Miejscu Poboru Opłat, przy zjeździe.

Nowa tabela opłat za przejazd poszczególnymi odcinkami

Opłaty dla kierowców motocykli (zł)
  Żdżary Koło Dąbie Wartkowice Emilia Zgierz
Koło 2,40          
Dąbie 4,10 1,70        
Wartkowice 5,90 3,50 1,80      
Emilia 8,30 5,90 4,20 2,40    
Piątek 8,80 6,40 4,70 2,90 0,50  
Stryków PPO 9,90 7,50 5,80 4,00 1,60 1,10

 

Opłaty dla kierowców pozostałych pojazdów o DMC ≤ 3,5 t (zł)
  Żdżary Koło Dąbie Wartkowice Emilia Zgierz
Koło 4,80          
Dąbie 8,10 3,30        
Wartkowice 11,80 7,00 3,60      
Emilia 16,50 11,70 8,40 4,70    
Piątek 17,50 12,80 9,40 5,80 1,00  
Stryków PPO 19,80 15,00 11,70 8,00 3,30 2,30

 Informacje o Manualnym Systemie Poboru Opłat (MSPO)

Manualny System Poboru Opłat jest to opłata za przejazd po wybranych odcinkach autostrad płatnych zarządzanych przez GDDKiA, dokonywana manualnie w miejscach poboru opłat. Manualny System Poboru Opłat ma charakter zamknięty, co oznacza, że kierowca wjeżdżający na którykolwiek z odcinków objętych tym systemem będzie pobierał bilet, na podstawie którego dokona opłaty w miejscu poboru opłat, opuszczając ten odcinek autostrady. Opłata za przejazd będzie zróżnicowana w zależności od rodzaju pojazdu oraz liczby przejechanych kilometrów.

Podstawę prawną pobierania opłaty drogowej stanowi Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. 1994, Nr 127, poz. 627 z późn. zm.). Od 1 lipca 2011 r. manualny pobór opłat obowiązuje na odcinku autostrady A2 Konin-Stryków. Od 1 stycznia 2012 r. manualny system poboru opłat będzie obowiązywał na odcinku autostrady A4 Bielany Wrocławskie – Sośnica. W przyszłości systemem tym będą obejmowane kolejne, oddawane do użytku, odcinki państwowych autostrad.

MSPO jest przeznaczony dla użytkowników pojazdów samochodowych lub zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej mniejszej lub równej 3,5 t i posiadających mniej niż 10 miejsc. Kierowcy pozostałych pojazdów będą płacić za korzystanie z tych odcinków używając elektronicznego systemu poboru opłat viaTOLL.
Biuro Prasowe viaTOLL

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.