Zgłoszenie rejestracyjne VAT-R mogą złożyć także zwolnieni z podatku VAT – Portal PR - 24PR
Zgłoszenie rejestracyjne VAT-R mogą złożyć także zwolnieni z podatku VAT

25.10.2011 Kategoria: Finanse firmy. Autor: admin

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zobowiązani są do złożenia stosownej deklaracji, tak zwanego zgłoszenia rejestracyjnego. W tym celu służy formularz VAT-R. Kiedy i gdzie należy tego dokonać?

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zobowiązani są do złożenia stosownej deklaracji, w celu rejestracji dla celów podatku VAT. W tym celu stosuje się formularz rejestracyjny VAT-R.

Rejestracja podatnika jest wbrew pozorom bardzo istotna, ponieważ jej brak pozbawia go prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT. Wynika to z zapisu ustawy: obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Należy podkreślić, że obowiązek ten nie dotyczy podatników zwolnionych podmiotowo lub przedmiotowo z podatku VAT, co nie zmienia faktu, iż mogą tego dokonać dobrowolnie.

Formularz rejestracyjny VAT-R należy złożyć do urzędu skarbowego
Jak już zostało wspomniane, przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniem podatkiem od towarów usług, podatnik musi złożyć do organu podatkowego stosowny formularz zgłoszeniowy. W celu zarejestrowania się należy wypełnić formularz VAT-R, na podstawie którego naczelnik urzędu skarbowego dokonuje rejestracji podatnika i potwierdza status przedsiębiorcy jako „podatnika VAT czynnego” lub „podatnika VAT zwolnionego” – w przypadku gdy ten korzysta ze zwolnienia z opodatkowania.

Wypełniając wymieniony wyżej formularz zgłoszeniowy, podatnik podaje wszystkie niezbędne dane, potrzebne do jego identyfikacji. Bardzo istotnym jest określenie, czy posiada się prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku VAT. Kolejnym elementem, jest sprecyzowanie czy podatnikowi przysługuje status „małego podatnika VAT”, a także czy rozliczenia podatkowe dokonywane będą w oparciu o metodę kasową. W konsekwencji, należy także zaznaczyć, za jakie okresy składane będą deklaracje podatkowe. Należy pamiętać, że bardzo istotne jest także zadeklarowanie, czy podatnik będzie dokonywał transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Aktualizacja danych zawartych na formularzu zgłoszeniowym
Obowiązek złożenia wypełnionego formularza rejestracyjnego ciąży nie tylko na podatnikach rozpoczynających dokonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Należy pamiętać, że także w sytuacji, gdy dane zawarte w złożonej wcześniej deklaracji uległy jakiejkolwiek modyfikacji, podatni musi dokonać ich aktualizacji. Nie jest to tylko dobra wola podatnika, ponieważ w myśl przepisów zawartych w ustawie o podatku od towarów i usług, podatnik ma obowiązek zawiadomienia urzędu skarbowego o tych zmianach w ciągu 7 dni. W przypadku niedopełnienia tej powinności, naczelnik urzędu skarbowego może wykreślić z urzędu podatnika z rejestru. Dzieje się tak, jeżeli w wyniku podjętych czynności sprawdzających okaże się, że podatnik nie istnieje lub mimo podjętych udokumentowanych prób brak jest możliwości kontaktu z podatnikiem lub jego pełnomocnikiem.

Termin składania formularzy rejestracyjnych VAT-R
Aby dokonać rejestracji, podatnik zobowiązany jest do złożenia formularza VAT-R przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przepis ten dotyczy także podatników uprzednio zwolnionych z podatku VAT. W myśl prawa podatkowego, należy tego dokonać przed dniem, w którym podatnik traci prawo do korzystania ze wspomnianego zwolnienia. W przypadku rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego, należy zgłosić to do urzędu skarbowego przed pierwszym dniem miesiąca, w którym transakcje dokonywane przez przedsiębiorcę będą podlegały opodatkowaniu. Należy podkreślić, że regulacja ta dotyczy również rolników ryczałtowych.

Iwona Cackowska, księgowa Tax Care
Elżbieta Węcławik, Tax Care

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.