­­Raport dzienny NewConnect 10.11.2011 r. – Portal PR - 24PR
­­Raport dzienny NewConnect 10.11.2011 r.

10.11.2011 Kategoria: Rynek kapitałowy. Autor: admin

Wzrostowy tydzień
Po wczorajszym niewielkim spadku NCIndex powrócił dzisiaj do wzrostów. Główny indeks ASO zanotował na bieżącej sesji 0,92-proc. zwyżkę. W całym tygodniu zyskał 1,51 proc.

NCIndex rozpoczął notowania 0,32-proc. zniżką na poziomie 43,23 pkt. Przed godziną 10.00 odnotowano minimalną wartość w trakcie dzisiejszej sesji – 43,16 pkt. W późniejszej części notowań nastroje inwestorów stopniowo poprawiały się. NCIndex zamknął sesję 0,92-proc. wzrostem na poziomie 43,77 pkt. Była to maksymalna wartość głównego indeksu ASO w trakcie dzisiejszego dnia.

Dzień na plusie zakończyło 87 walorów, na minusie − 86. Bez zmian pozostał kurs 157 walorów. Łączny obrót wyniósł 4,21 mln zł.

Liderem wzrostów na dzisiejszej sesji była spółka groszowa NOVIAN S.A., której akcje zyskały 0,01 zł. Obrót tymi walorami był dosyć wysoki, wyniósł ponad 78 tys. zł. 25,68-proc. wzrost zaliczyły walory Cool Marketing S.A. Spółka nie podała informacji, które mogły przyczynić się do tak dynamicznej zwyżki. Walory Cool Marketing S.A. były warte więcej tylko w trakcie trzech pierwszych sesji po debiucie na początku lipca bieżącego roku.

 Tabela 1. Walory o największym procentowym wzroście kursu

Spółka Zmiana (%) Zmiana (zł) Obrót (zł)
NOVIAN 50,00 0,01 78 144
COOLMARK 25,68 0,19 32 677
EENERGO 25,00 0,01 4 208
PROGRES 19,90 3,07 6 712
SPC 18,52 0,05 4 192

 Największy spadek zaliczyła także spółka groszowa – Atlantis Energy S.A. Jej walory są warte obecnie zaledwie 0,02 zł. Znaczący spadek przy dosyć wysokim obrocie zanotowała spółka Viaguara S.A. Akcje spółki jeszcze nigdy w historii nie były warte tak mało.

 Tabela 2. Walory o największym procentowym spadku kursu

Spółka Zmiana (%) Zmiana (zł) Obrót (zł)
ATSENERGY -33,33 -0,01 45 652
GREMPCO -22,22 -0,16 937
TONSILAC -16,67 -0,01 4 571
VIAGUARA -16,67 -0,01 48 652
PREMFOOD -16,36 -0,18 5 155

 Najwyższe obroty zanotowały spółki: PSW Capital S.A. (440,62 tys. zł), Serenity S.A. (402,80 tys. zł) i Admiral Boats S.A. (240,89 tys. zł).

Wiadomości ze spółek

Debiuty/nowe emisje

Grupa Jaguar S.A. – zakończenie notowania praw do akcji, początek notowania akcji

15 listopada 2011 r. będzie notowanych po raz ostatni 102 823 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,1 zł spółki Grupa Jaguar S.A. 16 listopada 2011 r. będzie pierwszym dniem notowania łącznie 409 948 akcji zwykłych na okaziciela serii B i C o wartości nominalnej 0,1 zł.

Treść uchwały

Inne

Artefe S.A. – emisja obligacji, przejęcie spółki Żwiry Sp. z o.o.

Spółka przygotuje emisję obligacji na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej maksymalnie 14 mln zł. Próg emisji został ustalony na poziomie 13 mln zł. NWZA Artefe S.A. wyraziło również zgodę na zakup 100 proc. udziałów Żwiry Sp. z o.o. za kwotę co najwyżej 3 mln zł. Spółka ta posiada 43,41 ha gruntów z zasobami kruszywa. Przejęta zostanie również infrastruktura techniczna oraz zobowiązania handlowe i kredytowe.

Treść raportu

11 bit studios S.A. – podwyższenie kapitału zakładowego

NWZA spółki wyraziło zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego z obecnego poziomu 187 076,10 zł co najwyżej o 50 tys. zł. W tym celu 11 bit studios S.A. wyemituje maksymalnie 0,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,1 zł. Dotychczasowi akcjonariusze zostaną pozbawieni prawa poboru.

Treść raportu

Opracowanie: Grupa Trinity S.A.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.