­­Raport dzienny NewConnect 16.11.2011 r. – Portal PR - 24PR
­­Raport dzienny NewConnect 16.11.2011 r.

16.11.2011 Kategoria: Rynek kapitałowy. Autor: admin

Dalsze spadki
NCIndex stracił na dzisiejszej sesji 0,26 proc. To trzecia zniżkowa sesja w tym tygodniu. Główny indeks ASO znajduje się już 1,76 proc. poniżej piątkowego zamknięcia.

NCIndex rozpoczął sesję 0,05-proc. zwyżką na poziomie 43,13 pkt. Chwilę po starcie notowań zostało odnotowane maksimum dzisiejszego dnia – 43,17 pkt. Później nastroje inwestorów uległy pogorszeniu. Główny indeks ASO spadł do minimum na poziomie 42,75 pkt.
W końcówce sesji, podobnie jak wczoraj, nastąpiło niewielkie odreagowanie. NCIndex zakończył notowania 0,26-proc. zniżką na poziomie 43,00 pkt.

Dzień na plusie zakończyło 90 walorów, na minusie − 99. Bez zmian pozostał kurs 144 walorów. Łączny obrót wyniósł 4,66 mln zł.

Liderem wzrostów na dzisiejszej sesji była spółka CSY S.A. To najwyższa cena tych walorów od końca września bieżącego roku. Spółka w raporcie za III kwartał pokazała lepsze wyniki finansowe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Nie były to jednak bardzo dobre dane. O 47,73 proc. wzrosła wartość akcji MINOX S.A. To najwyższa wycena tej spółki od końca lipca 2011 r.

Tabela 1. Walory o największym procentowym wzroście kursu

Spółka Zmiana (%) Zmiana (zł) Obrót (zł)
CSY

56,48

0,61

52 056

MINOX

47,73

0,21

41 448

RSY

43,86

0,50

36 222

WBAY

41,94

0,13

62 174

CERABUD

33,33

0,01

2 860

DORADCY24

33,33

0,01

72 683

Liderem spadków była spółka FUTURIS S.A. Na walorach tych odnotowano niewielki obrót.
Aż 18,57 proc. straciły walory Orzeł S.A. Obrót akcjami tej spółki wyniósł prawie 230 tys. zł.

Tabela 2. Walory o największym procentowym spadku kursu

Spółka Zmiana (%) Zmiana (zł) Obrót (zł)
FUTURIS

-23,08

-0,03

6 963

GLOBALTR-PDA

-20,61

-0,27

7 158

HOTBLOK

-20,55

-0,15

10 300

ORZLOPONY

-18,57

-0,57

229 853

GOLAB

-16,67

-0,04

2

MONTUHOLD

-16,67

-1,15

11 789

VIAGUARA

-16,67

-0,01

9 385

VISION

-16,67

-0,01

7 699

Najwyższe obroty zanotowały spółki: 11 bit studios S.A. (1 348,26 tys. zł), PSW Capital S.A. (355,74 tys. zł) i Orzeł S.A. (229,85 tys. zł).

Wiadomości ze spółek

Debiuty/nowe emisje

Polska Akademia Rachunkowości S.A. – wprowadzenie akcji nowej emisji

Zarząd GPW wyraził zgodę na wprowadzenie na rynek NewConnect 3 283 713 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,1 zł spółki Polska Akademia Rachunkowości S.A.

Treść uchwały

ACREO S.A. – zakończenie notowania praw do akcji

18 listopada 2011 r. będzie ostatnim dniem notowania 150 tys. praw do akcji zwykłych
na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,1 zł. Z kolei 21 listopada 2011 r. po raz pierwszy
na rynku NewConnect będzie notowanych łącznie 1,65 mln akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki ACREO S.A. o wartości nominalnej 0,1 zł każda.

Treść uchwały

Inne

Power Price S.A. – podwyższenie kapitału zakładowego

NWZA Power Price S.A. podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 1 600 000,10 zł o maksymalnie 1 mln zł. W tym celu spółka wyemituje co najwyżej 10 mln akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,1 zł. Power Price S.A. przeprowadzi subskrypcję zamkniętą dla dotychczasowych akcjonariuszy z zachowaniem prawa poboru. Do objęcia jednej akcji serii D będzie potrzeba 1,6 jednostkowych praw poboru.

Treść raportu

Index Copernicus International S.A. – Dom Maklerski IDM S.A. zwiększa zaangażowanie

Dom Maklerski IDM S.A. zwiększył zaangażowanie w akcjonariacie Index Copernicus International S.A. z 21,14 proc. do 35,95 proc. Obecnie posiada w sposób bezpośredni
i pośredni łącznie prawie 432 mln akcji spółki.

Treść raportu

Opracowanie: Grupa Trinity S.A.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.