­­Raport dzienny NewConnect 17.11.2011 r. – Portal PR - 24PR
­­Raport dzienny NewConnect 17.11.2011 r.

17.11.2011 Kategoria: Rynek kapitałowy. Autor: admin

Złe nastroje
Negatywne nastroje w dalszym ciągu nie opuściły inwestorów na rynku NewConnect. Główny indeks ASO stracił dzisiaj 1,14 proc. Zniżka od początku tygodnia wynosi już 2,88 proc.

NCIndex rozpoczął notowania 0,16-proc. zniżką na poziomie 42,93 pkt. 20 minut po starcie sesji odnotowano dzisiejsze maksimum – 42,99 pkt. Od tej pory główny indeks ASO stopniowo tracił na wartości. NCIndex spadł dzisiaj do poziomu 42,24 pkt. W końcówce nastąpiło niewielkie odbicie. NCIndex stracił na zamknięciu 1,14 proc. i zakończył notowania na poziomie 42,51 pkt.

Dzień na plusie zakończyło 67 walorów, na minusie − 114. Bez zmian pozostał kurs 152 walorów. Łączny obrót wyniósł 4,1 mln zł.

Liderem wzrostów byłą dzisiaj spółka RSY S.A. Walory te zwyżkują dynamicznie drugi dzień z rzędu. Akcje RSY S.A. były warte 2,2 zł po raz ostatni 12 września bieżącego roku. Do tych zwyżek prawdopodobnie nie przyczyniły się czynniki fundamentalne, ponieważ w raporcieza III kwartał spółka pokazała wyniki finansowe nieznacznie lepsze niż w analogicznym okresie rok wcześniej. O 18,76 proc. zwiększyły wartość walory De Molen S.A. W przypadku tej spółki wzrost jest niespodziewany, ponieważ zanotowała ona w trzecim kwartale bardzo słabe wyniki. Spory obrót tymi walorami może być spowodowany np. kupnem akcji przez któregośz insiderów.

Tabela 1. Walory o największym procentowym wzroście kursu

Spółka Zmiana (%) Zmiana (zł) Obrót (zł)
RSY 34,15 0,56 33 555
VISION 20,00 0,01 3 507
MICROTECH 19,64 0,44 4 268
DEMOLEN 18,76 1,58 167 991
CSY 15,38 0,26 55 331

Największy spadek wartości w trakcie dzisiejszej sesji zaliczyła spółka FON Ecology S.A. Walory te tracą systematycznie po przeprowadzonym procesie scalania akcji. O 20,63 proc. zmniejszyła się wycena praw do akcji D&D S.A. Spółka osiągnęła dzisiaj historyczne minimum.

Tabela 2. Walory o największym procentowym spadku kursu

Spółka Zmiana (%) Zmiana (zł) Obrót (zł)
FONECO -28,40 -2,40 53 775
EFICOM -25,29 -0,22 3 653
COOLMARK -20,83 -0,15 14 173
DXD-PDA -20,63 -0,65 36 623
EENERGO -20,00 -0,01 3 952

 

Najwyższe obroty zanotowały spółki: Urlopy.pl S.A. (672,14 tys. zł), 11 bit studios S.A. (438,80 tys. zł) i PSW Capital S.A. (260,16 tys. zł).

Wiadomości ze spółek

Debiuty/nowe emisje

Graphic S.A. – wyznaczenie pierwszego dnia notowania

18 listopada 2011 r. będzie pierwszym dniem notowania łącznie 588 527 akcji zwykłych na okaziciela serii B i C o wartości nominalnej 0,1 zł każda.

Treść uchwały

Ecotech Polska S.A. – wyznaczenie pierwszego dnia notowania

22 listopada 2011 r. będzie pierwszym dniem notowania 930 687 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł.

Treść uchwały

Umowy/zlecenia/dofinansowania

TAMEX Obiekty Sportowe S.A. – umowa o znacznej wartości

Spółka TAMEX Obiekty Sportowe S.A. zawarła umowę dotyczącą przebudowy stadionu w Jeleniej Górze. Wartość kontraktu wynosi 16,34 mln zł brutto.

Treść raportu

Medicalgorithmics S.A. – zaangażowanie w ciekawy projekt

Komisja Europejska zawarła umowę z Universitaet Hohenheim, dotyczącą dofinansowania dla międzynarodowego projektu technologicznego wsparcia osób starszych – „eHealthMonitor”. W projekcie zostanie wykorzystany m.in. system PocketECG – służący do monitoringu pracy serca, który jest produktem spółki Medicalgorithmics S.A. Cały projekt jest warty 4,078 mln euro. Łączne dofinansowanie wynosi 2,779 mln euro. Część projektu realizowana przez Medicalgorithmics S.A. o wartości 367,2 tys. euro otrzymała dofinansowanie 257,2 tys. euro.

Treść raportu

Opracowanie: Grupa Trinity S.A.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.