EuroCertyfikat – prestiż na poziomie europejskim – Portal PR - 24PR
EuroCertyfikat – prestiż na poziomie europejskim

25.11.2011 Kategoria: Imprezy. Autor: admin

Już po raz szósty zostały wręczone złote statuetki i dyplomy Międzynarodowego Konkursu EuroCertyfikat. Wielka Gala odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie – miejscu odpowiadającym randze tego wydarzenia. EuroCertyfikat to prestiżowe, europejskie wyróżnienie przyznawane wyselekcjonowanej grupie podmiotów. Kapituła Konkursowa nagradza najlepsze przedsiębiorstwa, samorządy i jednostki medyczne. Na tle konkurencji wyróżniają się one sprawną organizacją i zarządzaniem, doskonałą polityką rozwoju, najwyższą jakością oferowanych produktów oraz usług. Laureaci EuroCertyfikatów biorą udział w Europejskim Programie PromocjiJakości.

Uroczystą Galę EuroCertyfikat 2011 poprzedziła ogólnopolska konferencja „Rola organizacji otoczeniabiznesu w rozwoju polskich przedsiębiorstw w dobie kolejnej fali kryzysu. Wzrost znaczenia na europejskich rynkach polskich klastrów jako innowacyjnej formy wsparcia biznesu”. Tematyka konferencji, w której uczestniczyło ponad 300 gości, została dobrana tak, by jak najpełniej odpowiedzied na potrzeby jej uczestników. Przekrój zagadnieo był nie tylko aktualny, ale i szeroki: od klasteringu, poprzez źródła finansowania inwestycji, systemy zarządzania, a na zatorach płatniczych koocząc. Wiedzą i bogatym doświadczeniem z uczestnikami konferencji podzielili się najlepsi
specjaliści w kraju, m.in.: Igor Mitroczuk z Ministerstwa Gospodarki, prezes Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki, prezes spółki Rzetelna Firma Waldemar Sokołowski, dyrektor zarządzający BSI Group Polska Joanna Baokowska, doradca Zarządu Kredyt Banku Krzysztof Kokot, Sebastian Rynkiewicz z Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu. –Spodziewane w Europie spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego i coraz poważniejsze kłopoty krajów strefy euro to problemy, z którymi będą musieli się zmierzyd także polscy przedsiębiorcy. Mam nadzieję, że nasza konferencja wskazała rozwiązania, które pomogą firmom nie tylko przetrwad w tych trudnych czasach, ale także umożliwią im rozwój. Właściwym kierunkiem rozwoju jest wspieranie powiązao kooperacyjnych, czyli klastrów, które mogą podnieśd innowacyjnośd polskiej gospodarki – podsumował konferencję TomaszKozłowski, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego.

Po zakooczeniu konferencji odbyła się Wielka Gala wręczenia złotych statuetek i dyplomów EuroCertyfikat 2011. O to prestiżowe wyróżnienie walczyło kilkaset firm, instytucji oraz samorządów.
W tym roku Kapituła Konkursowa wyłoniła ponad 90-ciu Laureatów w ośmiu kategoriach. Niektóre firmy i instytucje EuroCertyfikat odebrały po raz kolejny, co potwierdza ich rzetelnośd i profesjonalizm. Inni zostali wyróżnieni po raz pierwszy, co jest nagrodą za ich wysiłek i konsekwencję w projakościowych działaniach. Wszystkich Laureatów Międzynarodowego Konkursu EuroCertyfikat łączy jedno – są oni liderami w swoich branżach.

EuroCertyfikat to także sygnał dla partnerów biznesowych, kontrahentów i klientów, że mają do czynienia z podmiotami odpowiedzialnymi, przestrzegającymi biznesowych standardów i europejskiego prawa. – Właśnie takich ludzi i takie organizacje należy doceniad i promowad – mówi Tomasz Kozłowski, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego, które jest organizatorem Międzynarodowego Konkursu EuroCertyfikat – Rosnące z roku na rok zainteresowanie

naszym konkursem utwierdza mnie w przekonaniu, że warto organizowad takie wydarzenia, chodby po to, by o najlepszych firmach, urzędach czy szpitalach dowiedziało się jak najwięcej osób. A EuroCertyfikat zapewnia taki pozytywny rozgłos.

Laureaci EuroCertyfikatu przez rok będą bezpłatnie uczestniczyd w Europejskim Programie Promocji Jakości. Program powstał w celu wspierania konkurencyjności najprężniej działających polskich organizacji. Poprzez szereg dostępnych w ramach Programu działao – np. bezpłatną reklamę w Magazynie Przedsiębiorców „EuroFrioma.pl” – ułatwia Laureatom rozwój, osiągnięcie i utrzymanie pozycji lidera rynku.

Tego typu wydarzenia – ogólnopolska konferencja i Wielka Gala EuroCertyfikat – są doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych i miejscem inspirujących debat o gospodarce. Oba wydarzenia już na stałe wpisały się w kalendarz najważniejszych imprez biznesowych w kraju.

Organizatorem Konferencji oraz Wielkiej Gali EuroCertyfikat jest Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, współpraca – EuroFirma Media Sp. z o.o., wydawca Magazynu Przedsiębiorcy „EuroFirma.pl”.

Portal 24pr.pl objął Patronat medialny nad tym wydarzeniem.

Więcej informacji na:
www.eurocertyfikat.pl
www.polskiestowarzyszenie.pl
www.eurofirma.pl
www.biznesklaster.pl

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.