Każde drzewo się liczy – Portal PR - 24PR
Każde drzewo się liczy

13.11.2011 Kategoria: Ekologia. Autor: admin

Konkurs plastyczny, sadzenie drzew i edukacyjna wycieczka do lasu to tylko część atrakcji, jakie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Oławie przygotowali nauczyciele wraz z pracownikami SCA Hygiene Products oraz Oławskim Nadleśnictwem

Wspólny projekt, który rozpoczął się w październiku, był możliwy dzięki inicjatywie Agnieszki Bartosik – mamy jednej z uczennic oławskiej „je-dynki”, a jednocześnie pracownika SCA Hygiene Products. Wpadła ona na doskonały pomysł połączenia proekologicznego nastawienia jej zakładu pracy z potrzebami edukacyjnymi szkoły. Propozycja zasadzenia drzew na terenie szkoły bardzo spodobała się dyrekcji placówki.
– Bardzo chętnie bierzemy udział w projektach, w których dzieci aktyw-nie zdobywają wiedzę poprzez działanie, obserwację, doświadczanie – mówi Zdzisława Golańska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Oławie. – W takim przedsięwzięciu niezwykle istotny jest również aspekt wycho-wawczy.

Posadzili świerki
Całe przedsięwzięcie rozpoczęło się od konkursu plastycznego pod ha-słem „Każde drzewo się liczy”. Wzięły w nim udział dwie klasy z oław-skiej „jedynki”- IIa i IIIa z wychowawczyniami Marzeną Tetke i Katarzyną Bronowicką. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody ufundo-wane przez SCA, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe upominki. Prace uczniów zostały wyeksponowane na wystawie w Miejskiej Bibliotece Pu-blicznej w Oławie.
Kolejnym etapem projektu było wspólne posadzenie dziesięciu świerków na terenie szkoły. W tym wydarzeniu uczestniczyły nie tylko dzieci z wychowawcami, ale również ich rodzice, dziadkowie i przedstawiciele SCA Hygiene Products.

Lekcje poszły w las
Aby nagrodzić uczestników za udział w projekcie, obie klasy zostały za-proszone na „zieloną lekcję” , która odbyła się w lesie obok Janikowa.
– Zajęcia w terenie zaplanowaliśmy we współpracy z panią Anną Flis z Nadleśnictwa w Oławie – mówi Edyta Nawrot, kierownik działu personal-nego SCA Hygiene Products Sp. z o.o. – Chcieliśmy żeby dzieci podczas zabawy dowiedziały się na czym polega praca leśniczego, jak rozpoznaje się gatunki drzew oraz co się robi z drewna, które stanowi doskonały materiał ekologiczny i surowiec odnawialny. Dzieciom bardzo spodobał się też spacer wzdłuż ścieżki edukacyjnej połączony z quizami i zagadkami.

Ognisko i pieczone kiełbaski
– Aby sprawić dzieciom frajdę, na koniec wycieczki zorganizowano grilla – wspomina Marzenia Tetke, wychowawca klasy IIa – Dzięki SCA Hygiene Products, które poniosło wszelkie koszty tej wycieczki, wszystkie dzieci mogły wziąć w niej udział. To była pod każdym względem wspaniała wyprawa.
– Początkowo program naszego przedsięwzięcia nie obejmował wycieczki do lasu – mówi Giovanni Gangemi, dyrektor oławskiej fabryki SCA Hygiene Products. – Jednak ogromne zaangażowanie dzieci i ich opiekunów w nasz projekt sadzenie drzew sprawiło, że chcieliśmy je dodatkowo nagrodzić. Mam nadzieję, że dzięki temu wszystkim pozostanie nie tylko zdobyta tam wiedza, ale również wspaniałe wspomnienia.
MAWI MEDIA

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.