Młodzi już na starcie nie mają łatwo – Portal PR - 24PR
Młodzi już na starcie nie mają łatwo

29.11.2011 Kategoria: Rynek pracy. Autor: admin

Według Międzynarodowej Organizacji Pracy pod koniec 2010 r. na świecie ponad 75,1 mln młodych ludzi pozostawało bez pracy. W Polsce w zeszłym roku 23,7 proc. Polaków w wieku 15-24 lata nie miało pracy. MOP w swoim najnowszym raporcie szacuje, że w tym roku liczba młodych bezrobotnych na świecie może nieznacznie spaść i wyniesie 74,6 mln. Chociaż szczyt bezrobocia w tej grupie wydaje się być poza nami, mimo bezrobocia muszą oni zmagać się z takim problemami jak wycofanie z rynku pracy, niepewnością zatrudnienia, śmieciowymi umowami czy ubóstwem związanym z niskimi zarobkami.

Obecnie na rynku pracy panuje stagnacja. Jak pokazuje najnowsze badanie „Plany Pracodawców” pracodawcy pesymistycznie oceniają najbliższe miesiące. Ponad połowa przedsiębiorców nie spodziewa się zmian, spada również odsetek tych, którzy przewidują wzrost gospodarczy (obecnie ok. 21 proc.), z kolei 16 proc. przedsiębiorców obawia się recesji. – Duża część krajów UE zmuszona jest do przeprowadzenia planów oszczędnościowych, które mają zatrzymać kryzys, zachować zaufanie inwestorów, a w efekcie uniknięcie bankructwa. Utrzymanie korzystnej oceny wiarygodności kredytowej stało się dla wielu krajów priorytetem. W tej sytuacji najbardziej pokrzywdzeni są młodzi ludzie, którzy mają słabe perspektywy na znalezienie pracy, kupna mieszkania i utrzymania rodziny. Niepokojąco rośnie pokolenie tzw. NEET’s (ang. Not in Education, Employment or Training) czyli osób, które się nie uczą, nie pracują ani nie odbywają praktyk. W wielu przypadkach nie ze swojej winy, ale z powodu braku zatrudnienia i problemu wejścia na rynek pracy – mówi Jakub Bejnarowicz, Country Manager CIMA Poland (Charetered Institute of Management Accountants).

Według ostatnich danych Europejskiego Urzędu Statystycznego największe bezrobocie wśród osób poniżej 25 r. ż. panuje w Hiszpanii (48 proc.) oraz Grecji (43,5 proc.). Najmniejsze bezrobocie odnotowuje się w Austrii (7,1 proc.) i Holandii (8,0 proc.)

Na początku na czarno
Aż 38 proc. młodych Polaków rozpoczęło swoją karierę zawodową pracując w szarej strefie – wynika z badań portalu Praca.pl. Co czwarty (26 proc.) z kolei podpisuje umowę o dzieło lub zlecenie. Zaledwie 36 proc. młodych osób już w swojej pierwszej pracy otrzymuje umowę o pracę. – Niestety w dobie spowolnienia gospodarczego pracodawcy boją się wiązać na stałe z młodymi pracownikami. W głównej mierze jest to spowodowane niepewnością czy młody człowiek poradzi sobie na danym stanowisku i w nowej rzeczywistości. Popularne są więc umowy cywilnoprawne, które zostawiają przysłowiową furtkę obu stronom zarówno pracodawcy jak młodemu pracownikowi w postaci łatwego jej rozwiązania. Z kolei główną wadą braku umowy o pracę jest problem w uzyskaniu kredytu i zaciągnięciu finansowych zobowiązań, które dla wielu młodych osób oznaczają możliwość usamodzielnienia się i rozpoczęcia życia na własny rachunek – dodaje Jakub Bejnarowicz.

Jak młodzi szukają pracy?

Według badania firmy Work Service co trzeci badany znalazł aktualną posadę po miesiącu lub wcześniej, osoby do 24 r.ż., które nie mają wysokich wymagań płacowych poszukują pracy nie dłużej niż trzy miesiące. Najczęściej młodzi Polacy do lat 24 poszukują pracy pytając znajomych, osoby w wieku 25-34 lata pracy szukają przede wszystkim za pośrednictwem Internetu. – Młodzi ludzie są świadomi, że obecnie nie jest łatwo znaleźć dobrą pracę. Dlatego coraz chętniej z własnej inicjatywy biorą udział w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Jak pokazują badania GUS w II kwartale tego roku aż 76 tys. osób w wieku 15-24 lata w ten sposób podnosiło swoją wartość na rynku pracy. Warto również zwrócić uwagi na oferty i programy biur karier, które współpracują z pracodawcami. Nie bez znaczenia jest również udział w targach pracy oraz bezpośredni i aktywny kontakt z przyszłymi pracodawcami – podsumowuje Jakub Bejnarowicz.

Nota redakcyjna:

W informacji prasowej wykorzystano m.in. dane pochodzące z raportu Światowej Organizacji Pracy – Global Employment Trends for Youth: 2011 Update, sondażu „Plany Pracodawców” Instytut badawczego Randstad, badanie portalu Praca.pl oraz Work Service.

Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.