Pracodawcy RP proponują nowy model zbiorowego prawa pracy – Portal PR - 24PR
Pracodawcy RP proponują nowy model zbiorowego prawa pracy

03.11.2011 Kategoria: PRAWO. Autor: admin

– Obowiązujące ustawy regulujące zbiorowe stosunki pracy zostały uchwalone w 1991 r. Aby dostosować prawo do nowych realiów społeczno-ekonomicznych, a także umożliwić pełną realizację konstytucyjnej zasady dialogu społecznego Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej postulują kluczowe zmiany w zakresie zbiorowego prawa pracy – powiedziała podczas śniadania prasowego, które odbyło się w siedzibie organizacji w czwartek (3.11.), ekspert Pracodawców RP dr. Monika Gładoch.

Zdaniem Pracodawców RP konieczna jest modyfikacja zasady reprezentatywności związkowej, tak aby dialog z pracodawcą prowadziły najliczniejsze i odpowiedzialne organizacje, które będą prawdziwym partnerem w rokowaniach. To pierwszy krok w kierunku wzmocnienia dialogu społecznego w firmach.

– Celem zmiany prawa jest również przeciwdziałanie tzw. dzikim strajkom. Prawo nie pozwala pracodawcom skutecznie im zapobiegać, gdyż zbadanie legalności strajku jest możliwe dopiero po zakończeniu sporu zbiorowego. Strajk zawsze powinien być traktowany jako środek ostateczny, dlatego też należy wprowadzić przepisy chroniące przed jego nielegalną formą. Ponadto konieczne jest m.in. dookreślenie przedmiotu sporu zbiorowego, zasad organizacji referendum, a także wprowadzenie terminu przedawnienia sporu zbiorowego – mówiła na spotkaniu z dziennikarzami mec. Gładoch.

W ocenie Pracodawców RP należy także zmienić zasady finansowania związków zawodowych w zakładach pracy. Niezbędne jest wprowadzenie jasnych zasad oddelegowywania przedstawicieli związkowych do pracy na rzecz związku. – Zwolnienia związkowców są finansowane przez pracodawców, a nadużywanie prawa do oddelegowania powoduje ogromne koszty ponoszone przez pracodawców. Obecne regulacje mogą prowadzić do zależności finansowej związków od pracodawcy, co czyni wątpliwą ich niezależność – uważa ekspert.

W załączniku publikacja Pracodawców RP – „Nowy model zbiorowego prawa pracy. Propozycje zmian legislacyjnych w zakresie zakładowego dialogu partnerów społecznych”.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.