DLH Poland racjonalnie zarządza naturą – Portal PR - 24PR
DLH Poland racjonalnie zarządza naturą

13.12.2011 Kategoria: Transport. Autor: admin

Firma DLH Poland, lider w imporcie i dystrybucji drewna egzotycznego od wielu lat angażuje się w ochronę środowiska naturalnego. Stąd też podejmuje intensywne działania ekologiczne, chroniące lasy tropikalne. Drewno DLH Poland od lat oznakowane jest logo certyfikatu FSC®, przyznanego przez niezależną organizację pozarządową. Znak FSC na produktach informuje o odpowiedzialnym korzystaniu przez firmę z zasobów leśnych, odnawianiu ekosystemów lasów oraz ścisłym przestrzeganiu kontroli pochodzenia drewna.

Firma DLH Poland w trosce o środowisko naturalne, dbając o zachowanie zasobów lasów tropikalnych aktywnie działa na rzecz ochrony leśnych ekosystemów. Chcąc odpowiedzialnie dostarczać egzotyczne drewno, wykorzystywane we wnętrzach i na elewacjach nowoczesnych projektów architektonicznych bierze aktywny udział w wieloletnich programach przywracania kompleksów leśnych. DLH Poland czuje się odpowiedzialne społecznie za przyszłość gospodarki leśnej, dlatego też pozyskuje drewno w sposób przyjazny dla środowiska, z poszanowaniem zasad rządzących leśnymi ekosystemami. Forest Stewardship Council® (FSC) jest niezależną organizacją non-profit, utworzoną w celu wspierania inicjatyw zmierzających do korzystnego w wymiarze środowiskowym, społecznym i ekonomicznym zarządzania światowymi zasobami leśnymi poprzez niezależną certyfikację gospodarki leśnej. Firma DLH Poland uzyskała certyfikat FSC w programie SmartWood organizacji Rainforest Alliance we współpracy z NEPCon Sp. z o.o.
Certyfikat FSC potwierdza, że drewno pochodzi z lasów zarządzanych zgodnie w wymaganiami FSC i innych źródeł kontrolowanych. Logo FSC, rozpoznawane na całym świecie, umieszczone na drewnie i produktach wykonanych z drewna stanowi wizytówkę dbałości o tereny leśne.

Ekologicznie odpowiedzialna
DLH Poland, światowy dostawca drewna i produktów drewnopochodnych od 20 lat prowadzi aktywne działania chroniące środowisko naturalne. Drewno z regionów tropikalnych, to zasoby na których bazuje dostawca naturalnego surowca, stąd też szczególna troska o to, aby były one eksploatowane racjonalnie i regularnie odnawiane. DLH Poland prowadzi swoją działalność w oparciu o założenia Programu Dobrego Dostawcy (GSP), zgodnie z którym zaopatruje się w drewno u dostawców respektujących zasady racjonalnej gospodarki zasobami leśnymi. Program ten stanowi ważny przyczynek do podniesienia wiarygodności dostawców, ale jednocześnie nie jest rozpatrywany jako substytut dla bardziej szczegółowych weryfikacji dokonywanych przez strony trzecie, jak np. certyfikacja FSC. Dlatego DLH zachęca wszystkich swoich dostawców do przeprowadzenia procesów weryfikacji legalności przez niezależne organizacje lub do przeprowadzenia pełnego procesu certyfikacyjnego zgodnie z międzynarodowymi standardami FSC.
– DLH Poland jako jedna z pierwszych firm, już w 1992 roku rozpoczęła aktywne działania na rzecz ochrony środowiska. Obecnie uczestniczymy w 2 projektach, na terenie Ghany i Brazylii, gdzie we współpracy z dostawcami odnawiamy produkcję drzewną w gospodarstwach leśnych. Czujemy się społecznie odpowiedzialni za ochronę i przywracanie światowych zasobów leśnych. Przystąpiliśmy do udziału w programach, ponieważ chcemy mieć absolutną pewność, że przyszłym pokoleniom nie zabraknie drewna – mówi Szymon Gacki, Marketing Manager w firmie DLH Poland.

Obecnie DLH Poland uczestniczy w dwóch międzynarodowych projektach, zlokalizowanych w Afryce i Ameryce Południowej. Projekt racjonalnej gospodarki leśnej w Ghanie opiera się na współpracy z dostawcami drewna. Obejmuje rozwój odnawialnej produkcji drzewnej w gospodarstwach leśnych, czyli sukcesywne zalesianie terenów. Bilans projektu, to już ponad 100 tys. posadzonych drzew, nowe plany zagospodarowania terenu oraz kampania informacyjna na temat alternatywnych metod upraw. Działania projektowe uwzględniają również usprawnienie infrastruktury drogowej – powstawanie dróg oraz budowę nowych studni. Głównym założeniem projektu realizowanego w Brazylii jest odnowienie lasów mahoniowych, niegdyś słynących z wysokogatunkowego drewna. Od momentu rozpoczęcia tej inicjatywy udało się zasadzić już 200 tys. nowych drzew.

Importer: DLH Poland www.dlh.pl

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.