Elektroniczny PIT – coraz więcej ułatwień dla pracodawców – Portal PR - 24PR
Elektroniczny PIT – coraz więcej ułatwień dla pracodawców

08.12.2011 Kategoria: Zarządzanie. Autor: admin

Wraz ze zbliżającym się końcem roku każdy pracodawca stanie przed koniecznością wypełnienia obowiązku rozliczenia podatkowego swoich pracowników. Od 2008 r. przedsiębiorcy mają możliwość rozliczenia zatrudnionych za pomocą systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów. Coraz więcej firm korzysta jednak z dodatkowego usprawnienia, jakim jest zakup oprogramowania do przygotowania i wysyłki elektronicznych PIT-ów, które z każdym rokiem oferuje firmom kolejne ułatwienia.

Podczas gdy ministerialny system umożliwia jedynie wysyłkę elektronicznych PIT-ów, dostępne na rynku oprogramowanie dla biznesu pozwala również zautomatyzować czynności związane z ich przygotowywaniem oraz archiwizowaniem. Z każdym rokiem aplikacje do obsługi e-Deklaracji dostarczają coraz bardziej rozbudowane funkcjonalności, które w jeszcze większym stopniu usprawniają proces rozliczeń rocznych pracowników.

Jak każde rozwiązanie informatyczne, także tego rodzaju aplikacje muszą być na bieżąco dostosowywane do wymagań rynku. Dlatego od tego roku dajemy przedsiębiorcom możliwość udostępnienia deklaracji PIT w systemie samoobsługi pracowniczej. Dzięki temu każdy pracownik może mieć wgląd do swojego PIT-a w formie elektronicznej, może zapisać go na dysku czy wydrukować. Wierzę, że dzięki takiemu rozwiązaniu, już niebawem całkowicie zostanie wyeliminowana konieczność dostarczania pracownikom deklaracji rocznej w formie papierowej. – mówi Teresa Olszewska, Prezes Zarządu GAVDI Polska S.A., firmy, która opracowała oprogramowanie eDeklaracje dla SAP HCM. Warto także pamiętać, że tak, jak to ma miejsce tym roku, formularze PIT ulegają mniejszym lub większym zmianom, na które oprogramowanie do wysyłki e-Deklaracji powinno elastycznie reagować. Kluczowe jest zapewnienie, że przedsiębiorstwo korzystające z e-PIT-ów ma zawsze dostęp do aktualnych formularzy, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa – dodaje.

Z rozwiązań do obsługi procesu rozliczeń rocznych najchętniej korzystają największe przedsiębiorstwa, w przypadku których korzyści i oszczędności wynikające z ich wdrożenia są najszybsze i najbardziej widoczne. Tak jest w przypadku PKP Cargo S.A., które z rozwiązania GAVDI eDeklaracje korzysta od października 2010 roku. W PKP Cargo zatrudniamy 25 tysięcy pracowników. Rozliczenie roczne takiej liczby deklaracji podatkowych wiązało się każdego roku z bardzo dużym nakładem pracy działu kadr i generowało koszty, których, jak się okazało, w prosty sposób można uniknąć. Teraz wszystkie etapy rocznego rozliczenia, od wygenerowania dokumentu PIT, przez jego wysyłkę do Urzędu Skarbowego, aż po jego zarchiwizowanie, są wspierane przez eDeklaracje. – mówi Elżbieta Zdrach, PKP Cargo S.A.

W tym roku po raz pierwszy z udogodnień elektronicznego generowania i wysyłki PIT-ów skorzysta także Praktiker Polska. Oprócz widocznej redukcji kosztów i oszczędności czasu, niezwykle ważne jest dla nas dążenie do jak najmniejszego ryzyka związanego z tym, że dokumenty trafią do niewłaściwego urzędu skarbowego. Dzięki rozwiązaniu GAVDI deklaracje przesyłane są w jedno miejsce, a następnie automatycznie rozdzielane do właściwych urzędów skarbowych. Taki mechanizm znacznie ogranicza ryzyko niedostarczenia lub spóźnienia w złożeniu dokumentów. Jest to aspekt szczególnie istotny w przypadku organizacji takich jak nasza, których poszczególne oddziały są rozproszone terytorialnie, a pracownicy pochodzą z różnych miejsc Polski. – dodaje Ludwika Sosnowska z Praktiker Polska Sp. z o.o.

Udogodnieniem dla firm jest także moduł archiwum, który umożliwia przeglądanie wszystkich wygenerowanych deklaracji podatkowych wraz z całą historią, ich wydrukowanie w dowolnym momencie oraz przechowanie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru dokumentu. Od tego roku aplikacja GAVDI eDeklaracje daje także możliwość zdefiniowania w archiwum dowolnych kolumn z informacjami o pracowniku, co pozwala na wyszukanie poszczególnych deklaracji, ich sortowanie i filtrowanie wg indywidualnie zdefiniowanych kategorii, a przez to pozwala na dużo szybsze i bardziej intuicyjne dotarcie do potrzebnych informacji. Od tego roku firmy mogą także korzystać z opcji ręcznego wymuszenia korekty deklaracji, co daje dodatkową możliwość ręcznego poprawienia np. danych adresowych pracownika, oprócz dostępnej dotychczas automatycznej korekty wykonywanej przez system. Z myślą o przedsiębiorstwach wielopodmiotowych aplikacja została wyposażona także w funkcję obsługi wielu mandatów, co pozwoli firmom obsłużyć każdy z podmiotów w oddzielnym fragmencie systemu SAP.

GAVDI Polska S.A.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.