Omijaj finansowe przeszkody i rozwijaj swoją firmę – Portal PR - 24PR
Omijaj finansowe przeszkody i rozwijaj swoją firmę

08.12.2011 Kategoria: Finanse firmy. Autor: admin

O tym, jak oszczędzać i zdobywać środki na rozwój firmy, dyskutowali teoretycy oraz praktycy podczas konferencji pt. „Finansowanie przedsiębiorstw rozpoczynających działalność – bariery, innowacje, komunikacja” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Prelegenci rozmawiali o metodach, dzięki którym środki te można pozyskać oraz o racjonalnych sposobach gospodarowania posiadanymi sumami, a także o sprawnym omijaniu kosztogennych inwestycji.

Konferencja miała formę otwartych referatów oraz dyskusji. Tematyka wystąpień szczególnie mocno koncentrowała się na strukturze finansowania i jej wpływie na ryzyko oraz wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Główną barierą dla młodych przedsiębiorstw okazuje się być często brak kapitału.

Cenna wymiana doświadczeń

Kapitał, jak się okazuje, można zdobyć, lecz drogi, jakie do niego prowadzą, często bywają wyboiste i kręte. Eksperci podejmowali temat plusów i minusów zaciągania kredytów w bankach szczególnie w kontekście niebezpieczeństwa zmiany warunków kredytowych ze strony kredytodawcy. Dyskutowano również o kwestii pozyskiwania przez przedsiębiorców środków z funduszy unijnych przeznaczonych na rozwój przedsiębiorstw. Największym problemem okazały się być długotrwałe procedury otrzymania środków, które najczęściej zniechęcają potencjalnych beneficjentów. Na spotkaniu poruszono także kwestię alternatywnych sposobów na zdobycie dóbr trwałych. Wyjściem z sytuacji – omawianym na spotkaniu – może być np. leasing samochodu lub zakupy poleasingowych sprzętów na aukcjach internetowych. Spotkanie pokazało, że często rozsądne gospodarowanie posiadanymi funduszami jest kluczem do rozwoju firmy czy przedsiębiorstwa. – Ważna w spotkaniach tego typu jest nie tylko wymiana myśli, ale również nawiązywanie kontaktów, które mogą zaowocować w przyszłości nowymi, niestandardowymi pomysłami. Każdy z nas potrzebuje rozmów i zweryfikowania swoich planów czy pomysłów. Mam nadzieję, że spotkanie poruszyło wyobraźnię studentów Uniwersytetu Ekonomicznego i że skorzystają oni z doświadczeń przybyłych gości – mówi Piotr Kasprzak z Centa.pl, partner konferencji i twórca pierwszego w Polsce internetowego portalu aukcyjnego przedmiotów poleasingowych.

Wiele możliwości rozwijania biznesu

Część merytoryczna spotkania odbyła się w dwóch sesjach. Pierwsza dotyczyła form i warunków finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W tajniki źródeł finansowania wprowadził zgromadzonych dr Radosław Kałużny. Dr Ryszard Mikołajczak z kolei opowiedział o finansowym zasilaniu MSP, natomiast dr Krzysztof Gołata nakreślił wizerunek banków w czasie kryzysu.

W drugiej części spotkania poruszano zagadnienia dotyczące innowacji w finansowaniu przedsiębiorstw oraz informacji gospodarczej. Dr Krzysztof Waliszewski przedstawił referat pt. „Finansowanie przedsiębiorstw w postaci pożyczek od udziałowca”, a Mariusz Włodarczyk z BZWBK Leasing SA wprowadził zgromadzonych w meandry leasingu konsumenckiego jako nowego źródła finansowania”. Piotr Kasprzak z Centa.pl wygłosił referat pt. „Samochody i maszyny poleasingowe ‒ remarketing szansą dla nowych przedsiębiorców”. – Remarketing, czyli ponowne wprowadzenie na rynek, to duża szansa na zaoszczędzenie środków, których często brakuje młodym przedsiębiorcom. Poza tym remarketing samochodów czy innych sprzętów poleasingowych to przede wszystkim zakup pojazdów o znanym i zweryfikowanym stanie technicznym. To bezpieczne zakupy na dobrze funkcjonującym rynku wtórnym – mówi Piotr Kasprzak.

Remarketing w Polsce
Sprzedaż przedmiotów poleasingowych:
– samochody,
– maszyny
– komputery, wyposażenie biur, itp.(powindykacyjne, po zakończonych umowach leasingu, poflotowe).

Kanały sprzedaży:
– sprzedaż komisowa, pakietowa,
– indywidualne negocjacje,
– konkurs ofert,
– aukcje internetowe,
– cesje umów leasingowych.

Spotkanie, które odbyło się 24 listopada 2011 zorganizowane zostało przez Katedrę Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy współpracy Katedry Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations UEP oraz przy wsparciu portalu Centa.pl. Patronami konferencji byli JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego prof. dr hab. Marian Goryna oraz prof. zw. UEP oraz Dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Poznaniu Waldemar Szostak. W spotkaniu uczestniczyło ponad 80 osób, w tym pracownicy wyższych uczelni, przedstawiciele praktyki gospodarczej oraz studenci. W oparciu o zaprezentowane referaty oraz badania prowadzone przez pracowników naukowych zostanie przygotowana publikacja.

Centa.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu to pierwsza w Polsce firma, która zorganizowała sprzedaż przedmiotów poleasingowych i powindykacyjnych w formie aukcji internetowych.

Od 2002 roku, momentu powstania firmy, przeprowadzonych zostało kilkaset aukcji, na których sprzedano ponad 3 tys. samochodów, różnego rodzaju maszyn, sprzętu rolniczego, medycznego, kosmetycznego, a także tokarek, obrabiarek, mebli biurowych itp.

Szeroki wachlarz kompleksowych usług Centa.pl to m.in.: logistyka i przechowanie przedmiotów; wycena, przygotowanie do sprzedaży i prezentacja na witrynie www.centa.pl; organizacja aukcji przedmiotów oraz reprezentacja klienta przy podpisaniu umów sprzedaży wraz z organizacją rozliczeń procesu od odbioru aż do wydania przedmiotu.

Oferta Centa.pl kierowana jest zarówno do przedsiębiorstw jak i do odbiorców indywidualnych. W najbliższym czasie firma otworzy swoje place i magazyny w Gliwicach oraz w Warszawie, gdzie będzie można oglądać wycenione sprzęty.

Centa.pl świadczy swoje usługi dla różnych instytucji finansowych, a przede wszystkim spółek leasingowych banku BZWBK S.A.

PRELITE Public Relations

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.