Budżet na rok 2012 powiela stare błędy – Portal PR - 24PR
Budżet na rok 2012 powiela stare błędy

26.01.2012 Kategoria: Makrodane. Autor: admin

W Sejmie dobiegają końca prace nad ustawą budżetową na 2012 rok. Pracodawcy RP krytycznie oceniają projekt, który pozwala przypuszczać, że rząd nie ma zamiaru przeprowadzić rzeczywistej reformy finansów publicznych.

Polityka finansowa państwa powinna stawiać sobie za cel stabilizacje finansów publicznych. Gdy jej brakuje przedsiębiorcy czują się niepewnie i wstrzymują inwestycje oraz nie decydują się na zwiększenie zatrudnienia. – Pozytywny sygnał ze strony rządu z pewnością przyniósłby efekty w postaci aktywniejszej działalności biznesu. Pracodawcy RP oczekują tworzenia dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości oraz usuwania barier biurokratycznych stojących na drodze rozwoju przedsiębiorstw – mówi ekspert Pracodawców RPPiotr Rogowiecki.

W budżecie na 2012 r. zaplanowano wzrost wydatków na pomoc społeczną, co w ocenie Pracodawców RP jest sprzeczne z koniecznością ograniczania wydatków. Wynika to z faktu, że wymienione kategorie wydatków mają charakter sztywny. – Dlatego postulujemy zwiększenie poziomu elastyczności wydatków budżetowych. Bez tego niemożliwe będzie konstruowanie prorozwojowych planów finansowych państwa – mówi ekspert.

Pozytywne należy przyjąć, mimo ograniczonych środków, długofalowy trend zwiększania wydatków na naukę, który w przyszłości powinien przełożyć się na zwiększenie konkurencyjności gospodarki polskiej. Wzrost nakładów o blisko 10 proc. jest jednak mniej imponujący, gdy zwrócimy uwagę na niską bazę wyjściową. Nawet po tak istotnym wzroście wydatków, na naukę będziemy przeznaczać mniej niż 5 mld zł (zaledwie 0,35 proc. PKB). – Nauka powinna być jednym z priorytetów polskiego rządu, a nakłady na nią powinny systematycznie rosnąć. Dziś na administrację wydajemy ponad dwa razy więcej – 12 mld zł – niż na naukę. Tymczasem to nie administracja wypracowuje i wdraża innowacyjne rozwiązania – przypomina Rogowiecki.

Zdaniem Pracodawców RP uzasadniony jest wzrost, choć nadal będą jednak mniejsze niż w 2010 roku, wydatków na transport i łączność. Potrzeby inwestycyjne dotyczące zapewnienia obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do szybkiego Internetu są ogromne. Inwestycje muszą ruszyć szybko, a do tego niezbędne jest wsparcie finansowe państwa, a także rozwiązanie problemów prawnych, które hamują dziś prywatne inwestycje w tej dziedzinie.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.