Kobiety odporne na awans? Czy awans odporny na kobiety? – Portal PR - 24PR
Kobiety odporne na awans? Czy awans odporny na kobiety?

29.01.2012 Kategoria: Badania rynkowe, Kariera. Autor: admin

Rozpoczynając karierę zawodową snujemy plany, w jakim miejscu chcielibyśmy znaleźć się za klika lat. Zakładamy, że jakość naszej pracy i kompetencje zawodowe to podstawowe czynniki wpływające na awans. Z czasem okazuje się jednak, że kobiety mają mniejsze szanse na przyznanie wyższego stanowiska, co potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych przez firmę Diners Club Polska w ramach programu Talent Club. Tę zależność dostrzega większość menedżerów bez względu na płeć.

W badaniach zatytułowanych „Czy menedżer ma płeć?” udział wzięło 520 menedżerów z całej Polski. Większość z nich dostrzega fakt, że kobiety mają mniejsze szanse na awans w hierarchii firmowej niż ich koledzy na równorzędnych stanowiskach. Uważa tak aż 58% menedżerów niezależnie od płci. Warto zaznaczyć, że pośród respondentów, którzy udzielili takiej odpowiedzi przeważały kobiety. Wynika z tego zatem, że głównie to one dostrzegają występowanie „szklanego sufitu”, czyli różnego rodzaju ograniczeń, które utrudniają kobietom możliwości awansu na najwyższe i najbardziej prestiżowe szczeble w hierarchii firmowej.

Kobiety są świadome, że ich szanse na awans są obniżone ze względu na płeć i coraz częściej starają się pokonać ograniczenia, z jakimi się spotykają. Jednak nie jest to łatwe, gdyż źródeł ich dyskryminacji na rynku pracy jest kilka i są dość mocno zakorzenione w kulturze biznesowej. Przede wszystkim dyskryminacja zakorzeniona jest w tradycji, zgodnie z którą to mężczyźni pełnią funkcje kierownicze, a kobiety zajmują się gospodarstwem domowym – mówi dr Anna Wilk, socjolog współpracujący z Uniwersytetem Wrocławskim i ekspert programu Talent Club. Kobiety także częściej muszą udowadniać, że są w czymś dobre, a błędy rzadziej są im wybaczane. Na nizsze szanse na awans ma także wpływ fakt, że kobiety częściej niż mężczyźni wątpią we własne siły, nie solidaryzują się, a przypisywane im takie cechy np. kierowanie się emocjami, działają na ich niekorzyść.

Zdaniem menedżerów biorących udział w badaniu elementami wpływającymi na awans kobiet są: zaangażowanie w pracę, wykształcenie, umiejętność komunikowania się i dobra opinia w środowisku zawodowym. Natomiast wśród mężczyzn decydują: dyspozycyjność, znajomości towarzyskie, umiejętność podejmowania ryzyka i wcześniejsze sukcesy zawodowe.

Wartości podane w liczbach bezwzględnych. Istniała możliwość zaznaczenia 2 odpowiedzi – dla menedżerów i menedżerek, więc odpowiedzi nie sumują się do N=520.

Wyniki badań potwierdzają niepokojący fakt, że kobiety nie mają takich samych szans na awans jak mężczyźni. Jest to smutne, tym bardziej, że w tych samych badaniach wykazaliśmy, iż kobiety-menedżerki nierzadko zostawiają swoich kolegów w tyle jeśli chodzi o pogłębianie wiedzy na studiach podyplomowych i doktoranckich. – mówi Jacek Bochenek, Dyrektor Generalny Diners Club Polska. Badania „Czy menedżer ma płeć?” potwierdzają istnienie „szklanego sufitu”, który dostrzegają również mężczyźni.

Dzisiaj miarą kompetencji jest zdecydowanie efektywność. Firmy płacą swoim pracownikom za efekt – nie za wysiłek. W czasach wiedzy i utrwalonych modeli skutecznego działania różnice w sposobie pracy i podejmowania decyzji, determinowane przez płeć dają większą różnorodność, niestandardowość, a tym samym zwiększają szansę na sukces – mówi Arkadiusz Świderski z Morgan Brown Group. Niniejsze badania ukazują, że kobiety więcej inwestują w przygotowanie zawodowe, mają lepsze wykształcenie. Mimo, że teoretycznie kobiety są lepiej przygotowane do osiągania lepszych wyników to aktualnie biznes jest zdominowany przez mężczyzn. W zarządach, choć to powoli ulega zmianie, wciąż widzimy przewagę mężczyzn.

Anna Wilk
Socjolog, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła specjalizację Komunikacja społeczna i badanie rynku. Uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii broniąc rozprawę doktorską pt. „Polska kadra menedżerska. Portret socjologiczny”. Ekspert portalu dla menedżerów Talent Club.

Jacek Bochenek
Dyrektor generalny Diners Club Polska – wydawcy najstarszych kart płatniczych na świecie. Z branżą kart płatniczych jest związany od 1991 roku. Firma Diners Club Polska jest organizatorem i głównym pomysłodawcą programu Talent Club, który jest odpowiedzią na potrzeby polskich menedżerów.

Arkadiusz Świderski
Partner firmy doradczej Morgan Brown Group, której głównym obszarem działań jest prowadzenie procesów rekrutacyjnych metodą direct search na stanowiska kierownicze i zarządcze w różnego typu organizacjach biznesowych.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.