„Zaangażowany outsourcing” – Portal PR - 24PR
„Zaangażowany outsourcing”

15.02.2012 Kategoria: Ksiązki, Zarządzanie. Autor: admin

„Zaangażowany outsourcing. Pięć zasad, które zmienią oblicze outsourcingu”, to książka oparta na badaniach Uniwersytetu Tennessee oraz Sił Powietrznych USA przeznaczona dla menadżerów, którzy chcą utrzymywać trwałą przewagę konkurencyjną, bazując na modelu outsourcingu. Autorzy przedstawiają alternatywne rozwiązania i narzędzia w obszarze pozyskiwania usług zewnętrznych. Wyniki ich badań dowodzą, że odejście od tradycyjnej relacji klient – dostawca na rzecz budowy rozwiązań partnerskich skutkuje wygraną wszystkich stron kontraktu. Inicjatorem i partnerem merytorycznym polskiego wydania książki jest Instytut Outsourcingu.

Połączenie wieloletnich doświadczeń biznesowych oraz wiedzy zdobytej podczas uniwersyteckich badań w zakresie procesów outsourcingowych – tak jednym zdaniem można opisać kompetencje autorów książki – Kate Vitasek, Mike Ledyarda i Karla Manrodt. Ich idee i rozwiązania są oceniane jako innowatorskie i z sukcesem wcielane przez wiele międzynarodowych korporacji do ich modeli zarządzania. Dzięki zaangażowaniu Instytutu Outsourcingu także polscy przedsiębiorcy będą mogli poznać innowacyjne podejście do outsourcingu zaprezentowane w książce „Zaangażowany outsourcing. Pięć zasad, które zmienią oblicze outsourcingu”.

Rynek outsourcingowy w Polsce systematycznie się rozwija, jednak potencjał tego narzędzia nie jest jeszcze w pełni wykorzystany. „Zaangażowany outsourcing” to już trzecia publikacja w jakiej wydanie postanowiliśmy się zaangażować, która pokazuje że umiejętne zarządzanie kontraktem z zewnętrznym dostawcą jest jednym z kluczowych elementów gwarantujących powodzenie przedsięwzięcia. – mówi Anna Zawadzka, Ekspert Instytutu Outsourcingu, Dyrektor ds. Marketingu i PR, Outsourcing Experts

Wspólny cel
Model zaangażowanego outsourcingu oznacza aktywny udział współpracujących firm we wzajemnym budowaniu sukcesu swoich organizacji. Autorzy publikacji na podstawie swojego wieloletniego doświadczenia biznesowego oraz wyników badań wskazują najczęściej popełniane błędy m.in. osiąganie efektów na raty, efekt miesiąca miodowego czy gra o sumie zerowej. Dzięki zdefiniowaniu przeszkód odkrywają pięć najważniejszych zasad nowoczesnego i zwiększającego satysfakcję obydwu stron outsourcingu.

Razem w niestabilnych czasach
Wdrażanie udoskonalonych metod zarządzania organizacjami jest szczególnie ważne w obliczu coraz trudniejszej sytuacji gospodarczej, która dyscyplinuje zarządy firm, motywując je do osiągnięcia jeszcze wyższej efektywności. Outsourcing sprawdził się podczas pierwszej fali kryzysu, przedsiębiorcy docenili możliwości optymalizacji jakie daje jego zastosowanie i z coraz większą odwagą podchodzą do powierzania outsourcerom kolejnych procesów.

Outsourcing w zaawansowanej formie
Nowoczesne usługi biznesowe to jeden z najbardziej innowacyjnych i perspektywicznych sektorów polskiej gospodarki. Systematyczne przechodzenie od zlecania na zewnątrz prostych czynności, do coraz bardziej zaawansowanych procesów jest znakiem, że nasz rynek dojrzewa i stara się czerpać pozytywne wzory z zagranicznych rozwiązań. Outsourcing jest już traktowany nie tylko jako środek na obniżenie kosztów i wzrost stabilności procesów, ale staje się także narzędziem budującym przewagę konkurencyjną firmy. Warunkiem zwielokrotniania korzyści płynących ze współpracy outsourcingowej jest dalszy wzrost zaufania zarządów firm do takiego modelu biznesowego oraz uczynienie z outsourcingu elementu zarządzania strategicznego. Właśnie strategiczna pozycja partnerów zewnętrznych daje im możliwość wpływania na rozwój firmy, stają się oni katalizatorem pozytywnych zmian – oczywiście jeżeli się im na to pozwoli.

Tworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń to główny cel działalności Instytutu Outsourcingu – organizacji eksperckiej zrzeszającej czołowych dostawców rozwiązań outsourcingowych. Organizacja już po raz trzeci wprowadza na rynek kompendium wiedzy o tym nowoczesnym narzędziu zarządzania organizacją.

Biuro prasowe Instytutu Outsourcingu

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.