Chartis wystartował z EnviroPro – Portal PR - 24PR
Chartis wystartował z EnviroPro

04.02.2012 Kategoria: Wieści za spółek. Autor: admin

Chartis Europe S.A. Oddział w Polsce uruchomił polskojęzyczną stronę internetową EnviroPro, która stanowi obszerną bazę wiedzy związaną z ryzykami środowiskowymi. Marka EnviroPro zbudowana została na ponad 25-letnim doświadczeniu ubezpieczeniowym Grupy Chartis na europejskim rynku rozwiązań środowiskowych.
Lokalny serwis EnviroPro jest nowoczesną platformą efektywnej komunikacji z rynkiem pozwalającą poznać kluczowe cechy i zalety dostępnych rozwiązań ubezpieczeniowych. Jest to także forum wymiany doświadczeń na temat nowych zagrożeń, która umożliwia zarówno pośrednikom, jak i ich klientom zrozumienie ich złożoności.

Strona EnviroPro kładzie szczególny nacisk na szereg nowych obowiązków nałożonych na przedsiębiorstwa, które wynikają z wdrożenia Dyrektywy UE 2004/35/WE w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu. W świetle nowego prawa tym bardziej istotne jest poznanie ryzyk i sposobów ich zarządzania, które w przypadku incydentów środowiskowych mogą pomóc firmie w ograniczeniu kosztów, utrzymaniu płynności finansowej oraz zminimalizowaniu negatywnego wpływu na reputację i wizerunek przedsiębiorstwa.

Szkody środowiskowe odnoszące się do emisji zanieczyszczeń są przykładem szczególnego ryzyka, niemożliwego do ograniczenia nawet przy dobrej woli ze strony firmy. Chcemy pokazać, że zamiast budować biznesową odporność na stres, lepiej skutecznie zarządzać ryzykami środowiskowymi przy współpracy z wiarygodnym partnerem ubezpieczeniowym. Rozmowy z partnerami biznesowymi Chartis potwierdzają rosnące zainteresowanie tematem ryzyk środowiskowych oraz potrzebę uwiarygodnienia tego segmentu ubezpieczeń, także poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń. Stąd decyzja o uruchomieniu lokalnej strony EnviroPro” – powiedział Paweł Holnicki-Szulc, odpowiedzialny w Chartis za rozwój ubezpieczeń środowiskowych w regionie CEE & Mediterranean.

Strona EnviroPro dostępna jest pod adresem: www.chartisinsurance.com/pl/enviropro/
***
Informacje o Chartis
Chartis jest jednym z liderów na światowym rynku ubezpieczeniowym. Ponad 90 lat doświadczenia, kompleksowa oferta, doskonały serwis oraz stabilna pozycja finansowa dają poczucie bezpieczeństwa ponad 70 milionom klientów.
Korzystając z doświadczeń Grupy, w oparciu o wiedzę ekspertów, a także dzięki znajomości specyfiki lokalnych rynków, Chartis wprowadza wiele innowacyjnych kompleksowych rozwiązań, które odpowiadają potrzebom różnych podmiotów.
Chartis to nazwa handlowa wszystkich spółek prowadzących działalność w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych w ramach Grupy Chartis Inc. Oddział Chartis w Polsce („Chartis Europe Spółka Akcyjna Oddział w Polsce”) jest podmiotem zależnym od spółki Chartis Europe S.A. z siedzibą we Francji. Chartis Europe S.A. posiada rating A z perspektywą stabilną opracowany przez agencje S&P oraz A.M. Best.

www.chartisinsurance.com

Grayling

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.