Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 – Portal PR - 24PR
Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012

02.02.2012 Kategoria: Daty, Senior. Autor: admin

Europejski Rok 2012 wzywa do podejmowania działań w bardzo wielu obszarach takich jak np. zatrudnienie, ochrona społeczna, edukacja i szkolenia, zdrowie i usługi społeczne, mieszkalnictwo i infrastruktura publiczna”.

Osoby powyżej 60 lat nadal mają wiele przed sobą, a społeczeństwo coraz bardziej docenia to, co mają one do zaoferowania. Na tym właśnie polega aktywne starzenie się – na korzystaniu z licznych możliwości wynikających z dłuższego życia: czy to w miejscu pracy, w domu czy w społeczności lokalnej.

Aktywne starzenie się to nie tylko wyższa jakość życia poszczególnych osób, to również wiele korzyści dla całego społeczeństwa.

Dążymy do tego, by zbudować kulturę społeczeństwa otwartego na wszystkie grupy wiekowe, stąd tak silnie akcentowany postulat solidarności międzypokoleniowej”. – wskazuje Władysław Kosiniak-Kamyszem, Ministrem Pracy i Polityki Społecznej

W związku z Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 (ER 2012) w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zaplanowano powołanie nieformalnego Zespołu ds. ER 2012.

Zródła:
http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=pl
http://analizy.mpips.gov.pl/index.php/aktualnoci.html

 

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.