Franklin Templeton uruchamia FTIF Templeton Emerging Markets Balanced Fund – Portal PR - 24PR
Franklin Templeton uruchamia FTIF Templeton Emerging Markets Balanced Fund

05.02.2012 Kategoria: Rynek kapitałowy. Autor: admin

Franklin Templeton Investments ogłasza uruchomienie nowego funduszu FTIF Templeton Emerging Markets Balanced Fund, wykorzystującego połączone kompetencje i wiedzę inwestycyjną dr. Marka Mobiusa i dr. Michaela Hasenstaba, a także ekspertów z kierowanych przez nich zespołów ds. rynków akcji i instrumentów o stałym dochodzie z rynków wschodzących. Fundusz jest dostępny dla polskich inwestorów od 1 lutego 2012 r.

Celem inwestycyjnym nowego funduszu FTIF Templeton Emerging Markets Balanced Fund jest maksymalizacja wzrostu wartości kapitału i dochodów bieżących w dłuższej perspektywie, z zachowaniem zasad ostrożnego zarządzania inwestycjami. Fundusz utrzymuje ekspozycję zarówno na akcje, jak i na papiery dłużne z rynków wschodzących, jednak alokacja środków pomiędzy te dwie klasy aktywów może ulegać zmianom, w zależności od aktualnej opinii zarządzających na temat ich wyceny, związanego z nimi ryzyka i oferowanych przez nie możliwości.

Zespół zarządzających portfelem Funduszu pod przewodnictwem dr. Marka Mobiusa (prezesa Templeton Emerging Markets Group) i dr. Michaela Hasenstaba (zarządzającego portfelami inwestycyjnymi i dyrektora w dziale obligacji międzynarodowych w Franklin Templeton Fixed Income Group) prowadzi zarówno szczegółowe analizy fundamentalne poszczególnych sektorów, papierów i emitentów, jak i ogólne analizy ekonomiczne. Aby usprawnić proces inwestycyjny, fundusz czerpie z rozległej wiedzy zespołów analityków działających na rynkach lokalnych na całym świecie. Ponadto, elastyczne założenia filozofii inwestycyjnej umożliwiają Funduszowi wykorzystywanie wszystkich możliwości wynikających ze zmiennych warunków ekonomicznych, rynkowych, sektorowych i indywidualnych, zgodnie z uznaniem zarządzających portfelem.

Dr Mobius i dr Hasenstab, wspierani przez najbardziej doświadczonych członków zespołów Templeton Emerging Markets Group i Franklin Templeton Fixed Income Team, podejmują decyzje związane z aktywną alokacją środków pomiędzy instrumenty o stałym dochodzie i akcje, kierując się ich względną atrakcyjnością i wyceną.

„Zainteresowanie inwestowaniem na rynkach wschodzących jeszcze nigdy nie było tak duże, co jest związane z bardzo dużym potencjałem wzrostowym tych rynków”mówi dr Mobius. „Sprawdzona filozofia inwestycyjna Templetona oparta jest na szczegółowych badaniach i zdyscyplinowanym, ale jednocześnie elastycznym podejściu do wartości, bez względu na tymczasowe zawirowania i emocje. Te same założenia stosujemy przy zarządzaniu funduszem Templeton Emerging Markets Balanced Fund, wykorzystując naszą wiedzę o świecie inwestycji oraz infrastrukturę na wschodzących rynkach akcji i instrumentów o stałym dochodzie, by zaproponować zrównoważone rozwiązanie w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie inwestorów”.

„Ta nowa strategia łączy w sobie wieloletnie doświadczenie i wiedzę dwóch zespołów: Templeton Emerging Market Equity Team i Templeton Emerging Market Debt Team. Poszukujemy możliwości inwestycyjnych w całym spektrum rynków wschodzących”mówi dr Hasenstab. „Wykorzystujemy potencjał związany z akcjami, walutami, lokalnymi stopami procentowymi, obligacjami skarbowymi i papierami dłużnymi przedsiębiorstw, co zapewnia najszerszą możliwą ekspozycję na rynki wschodzące”.

Ze względu na niską korelację pomiędzy wynikami akcji z rynków wschodzących a stopami zwrotu z instrumentów o stałym dochodzie z rynków wschodzących, zrównoważona ekspozycja na obydwie klasy aktywów zapewnia funduszowi znakomitą dywersyfikację, a także potencjalnie mniejszą zmienność i wyższe zwroty skorygowane o ryzyko w porównaniu z portfelem samych akcji z rynków wschodzących. Te cechy czynią Fundusz odpowiednim rozwiązaniem dla inwestorów indywidualnych liczących na długoterminowy wzrost wartości kapitału i dochody bieżące z ekspozycji na rynki wschodzące, przy jednocześnie niższym ryzyku, jak również dla inwestorów, którzy chcą powierzyć ekspertom decyzje o proporcjach akcji i obligacji w swym portfelu.

Templeton Emerging Markets Balanced Fund to produkt oferujący dostęp do wiedzy dwóch spośród najbardziej znanych ekspertów ds. rynków wschodzących w całej branży oraz ekspozycję na dwie rosnące klasy aktywów w ramach jednego funduszu. Wykorzystując naszą rozległą wiedzę o akcjach i instrumentach o stałym dochodzie z rynków wschodzących przy zarządzaniu produktem z będącej ciągle w powijakach kategorii funduszy zrównoważonych skoncentrowanych na tych rynkach, jesteśmy pewni, że oferowane przez nas rozwiązanie będzie atrakcyjne dla inwestorów pragnących zrównoważonej ekspozycji na rynki wschodzące”.Michał Staszkiewicz, Head of Sales Poland w Franklin Templeton Investments.

W zarządzaniu inwestycjami w akcje, głównego zarządzającego, dr. Mobiusa, wspierają: Dennis Lim, CEO i zarządzający portfelem, Tom W.K Wu, starszy wiceprezes wykonawczy i zarządzający portfelem i Allan Lam, starszy wiceprezes wykonawczy i zarządzający portfelem. Zespół zarządzających portfelem Funduszu korzysta z pomocy 49 doświadczonych analityków rynków wschodzących i profesjonalnych inwestorów z 17 różnych oddziałów krajowych na całym świecie.

W zarządzaniu inwestycjami w instrumenty o stałym dochodzie, głównego zarządzającego, dr. Hasenstaba, wspiera Laura Burakreis, zarządzająca portfelem i analityk. Zespół zarządzających portfelem Funduszu korzysta z pomocy 37 profesjonalnych inwestorów z dziewięciu różnych oddziałów krajowych na całym świecie.

Fundusze Franklin Templeton Investment w Polsce dostępne są w: AWD, A-Z Finanse, Banku Handlowym, Banku Zachodnim WBK, BRE Banku, Deutsche Banku PBC, Domu Maklerskim BZ WBK, Expander Advisors, Fortis Private Investments Polska, Go Finance, Goldenegg, Indywidualne Doradztwo Finansowe IDF, Investment Fund Managers, Kancelarii Finansowej Matczuk i Wojciechowski, KWLM Finanse, Noble Banku, Open Finance, Partnerzy Inwestycyjni, Private Wealth Consulting, PRP Private Ideas, Xelion. Doradcy Finansowi. Ponadto, fundusze FTI oferowane są także przez AEGON, AXA Życie, BPH TFI, Generali Życie, Nordea Polska, PZU, Skarbiec TFI oraz Skandia Życie w ramach własnych produktów tych firm.

Fundusz Templeton Emerging Markets Balanced Fund dostępny jest u wybranych dystrybutorów.

Obecność Franklin Templeton Investments na rynku polskim datuje się od roku 1997. Reprezentujemy na naszym rynku strategie inwestycyjne realizowane w ramach grup funduszy Franklin, Templeton oraz Mutual Series.

Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN] to organizacja inwestycyjna o światowym zasięgu działająca na rynku jako Franklin Templeton Investments. Franklin Templeton Investments oferuje globalne i krajowe rozwiązania inwestycyjne zarządzane przez zespoły: Franklin, Templeton, Mutual Series, Fiduciary Trust, Darby i Bissett. Spółka z siedzibą główną w San Mateo w Kalifornii ma ponad 60-letnie doświadczenie w dziedzinie inwestycji, a łączna wartość jej aktywów w zarządzaniu 670,03 mld USD (stan na dzień 31.12.2011 r.).

Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o.,

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.