GUS: inflacja w styczniu 4,1 proc. – Portal PR - 24PR
GUS: inflacja w styczniu 4,1 proc.

15.02.2012 Kategoria: Makrodane. Autor: admin

W styczniu 2012 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych, według wstępnych danych, były wyższe niż w grudniu ub. roku oraz w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku. odpowiednio o 0,7% i 4,1%.

Wyszczególnienie I 2012
I 2011 = 100 XII 2011 = 100
O G Ó Ł E M 104,1 100,7
w tym:
Żywność, napoje bezalkoholowe
i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe
104,2 101,4
Żywność i napoje bezalkoholowe 104,4 101,5
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 103,4 100,7
Odzież i obuwie 98,0 96,8
Mieszkanie 105,3 101,6
Użytkowanie mieszkania i nośniki energii 106,0 101,9
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 102,6 100,2
Transport 108,7 101,1

a Prezentowane dane mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie, po dokonaniu corocznej zmiany systemu wag, który stanowi struktura wydatków gospodarstw domowych (bez spożycia naturalnego) z roku poprzedzającego rok badany.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,5%. Więcej niż w grudniu ub. roku konsumenci płacili za owoce, warzywa oraz jaja. Wzrosły ceny mięsa wołowego, wieprzowego i wędlin. Wyższe były także ceny ryb, mleka, tłuszczów roślinnych i zwierzęcych oraz serów. Nieznacznie mniej niż w grudniu ub. roku konsumenci płacili natomiast za cukier i drób. W styczniu br. odnotowano wzrost cen napojów bezalkoholowych, w tym najbardziej podrożały wody mineralne lub źródlane i soki.

Za napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe należało zapłacić o 0,7% więcej niż w grudniu ub. roku.

W styczniu br., w porównaniu do grudnia ub. roku, odnotowano spadek cen odzieży i obuwia (o 3,2%).

Ceny towarów i usług związanych z mieszkaniem wzrosły w styczniu br. o 1,6%. Podrożało użytkowanie mieszkania. Zanotowano wzrost opłat za usługi kanalizacyjne, wywóz nieczystości (śmieci), a także zaopatrywanie w wodę. W styczniu br. wzrosły ceny nośników energii. Obowiązujące od stycznia br. nowe taryfy dla energii elektrycznej i usług dystrybucji wpłynęły na wzrost opłat za energię elektryczną. Podrożała także energia cieplna i opał. Więcej niż w grudniu ub. roku płacono za towary i usługi w zakresie wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego.

Zródło: Główny Urząd Statystyczny

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.