Inwestorzy instytucjonalni na NewConnect – Portal PR - 24PR
Inwestorzy instytucjonalni na NewConnect

07.02.2012 Kategoria: Rynek kapitałowy. Autor: admin

Struktura podmiotów inwestujących kapitał w spółki notowane na rynku NewConnect w dalszym ciągu zdominowana jest przez inwestorów indywidualnych. Wprawdzie w pierwszym półroczu 2011 roku udział inwestorów instytucjonalnych w obrocie akcjami na rynku alternatywnym wzrósł do 19% w stosunku do 6% w analogicznym okresie roku wcześniejszego, jednak Fundusze Inwestycyjne i Towarzystwa Ubezpieczeniowe wciąż ostrożnie podchodzą do spółek z małej giełdy lokując środki finansowe w podmiotach o największym potencjale i szansach na korzystną stopę zwrotu z inwestycji.

Mimo stałego rozwoju rynku NewConnect, na którym liczba notowanych podmiotów przekroczyła 350, a zakres działalności spółek konsekwentnie wzbogaca się o nowe branże, wśród tamtejszych inwestorów prym wiodą inwestorzy indywidualni. Podmioty instytucjonalne – inwestor niewzykle pożądany z punktu widzenia emitenta, wciąż ostrożnie lokują kapitał w spółkach z rynku alternatywnego. Główną barierą ich obecności jest niska płynność akcji oraz niewielka wartość emisji, które rzadko przekraczają kilka milionów złotych. Ponadto podmioty instytucjonalne decydując się na objęcie akcji spółek debiutujących na NC poszukują przede wszystkim firm działających w najbardziej prespektywicznych branżach gwarantujących wysoką stopę zwrotu z inwestycji.

Dystans i ostrożność inwestorów instytucjonalnych nie przeszkadza jednak eminentom w staraniach mających na celu zainteresowanie ofertą podmioty inne niż inwestorzy indywidualni – nie tylko ze względu na kapitał, który mogą one wnieść do przedsiębiorstwa emitenta. -„Obecność inwestora instytucjonalnego w akcjonariacie spółki powinna być zachętą dla inwestorów indywidualnych z uwagi na weryfikację przez analityków wszelkich założeń ekonomiczno – finansowych oraz analizę danego podmiotu na tle branży w której działa. Niewątpliwie wpływa ona także na atrakcyjność danej oferty – uważa Grzegorz Misiąg, prezes Zarządu Uboat Line SA, której walory emitowane w ramach oferty prywatnej zostały zakupione m.in. przez inwestora kwalifikowanego.

Pozyskanie inwestora instytucjonalnego jest dużo bardziej prawdopodobne w przypadku spółek notowanych na Giełdzie od dłuższego czasu, które zdecydowały się na przeprowadzenie kolejnej emisji akcji. W takich okolicznościach inwestorzy mają możliwość dokładniejszej oceny oferty i potencjału danej spółki w oparciu o jej dotychczasową działalność i wiedzę wynikającą z obowiązków informacyjnych spółek giełdowych. Ponadto spółki, kóre status publicznych posiadają od dłuższego czasu uznawane są za bardziej wiarygodne. Nie oznacza to jednak, że cele emisyjne, na które przeznaczone mają być środki są mniej istotne niż w kwestii spółek debiutujących. „Również w tym przypadku trzeba przekonać inwestora, że jego pieniądze zostaną spożytkowane w najlepszy z możliwych sposobów, a projekt w który podmiot instytucjonalny planuje się zaangażować będzie bardziej dochodowy niż oferty innych emitentów – wyjaśnia Mariusz Sosnowski, prezes Zarządu spółki INFOSYSTEMS, której emisja akcji o wartości 6,5 mln zł przeznaczona m.in. na zagraniczne akwizycje spotkała się z pozytywnym przyjęciem m.in. ze strony BZ WBK Inwestycje.

Inwestorzy instytucjonalni coraz częściej decydują się na lokowanie kapitału w spółkach z NewConnect. Wzrasta także wartość realizowanego przez nich obrotu akcjami, który w połowie 2011 roku stanowił niemal 140% wyniku z analogicznego okresu 2010 roku. Można zatem przypuszczać, że rozwój rynku kapitałowego reprezentowanego przez spółki z małej giełdy doprowadzi do jeszcze większego zaangażowania inwetstorów instytucjonalnych na NewConnect, a tym samym umocni jego pozycję i przełoży się na wzrost jego wiarygodności wśród przedstawicieli rynku kapitałowego.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.