Jak zdobyć patent lub ochronić wzór przemysłowy? – Portal PR - 24PR
Jak zdobyć patent lub ochronić wzór przemysłowy?

27.02.2012 Kategoria: PRAWO. Autor: CORE PR

Coraz więcej polskich firm zabiega o przyznanie patentu swojemu wynalazkowi lub o ochronę wzoru przemysłowego. Ochrona własności przemysłowej daje przewagę rynkową i zabezpiecza przed niepożądanymi działaniami konkurencji. Czy zdobycie patentu gwarantuje sukces w biznesie?

Jak zdobyć patent?

Według ustawy Prawo własności przemysłowej, patent jest prawem wyłącznym udzielanym na wynalazek – bez względu na dziedzinę techniki – który jest nowy, posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania. W polskim prawie zrezygnowano z próby definiowania pojęcia „wynalazek”. Przyjęto, że wynalazkiem może być zarówno nowy produkt, metoda, proces, usługa lub unowocześnienie już istniejącego rozwiązania. Zapotrzebowanie na nowatorskie produkty stale rośnie. Zwiększa się także liczba konkurencyjnych firm. To właśnie te dwa czynniki powodują chęć zdobycia patentu, szczególnie przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dokumentację zgłoszeniową można sporządzić samodzielnie lub skorzystać z usług rzecznika patentowego. Zgłoszenie musi zawierać podanie o udzielenie patentu, szczegółowy opis wynalazku, który chcemy opatentować, zastrzeżenia patentowe, czyli zakres ochrony wynalazku oraz grafiki, jeśli są one niezbędne do pełnego przedstawienia zgłaszanego wynalazku. Wszystkie dokumenty patentowe należy złożyć w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Istnieje także możliwość dokonania zgłoszenia w formie elektronicznej, bezpośrednio na stronie Urzędu Patentowego RP. Patent zabezpiecza wynalazek przed niechcianych kopiowaniem przez konkurencję, czyli wtedy, kiedy produkt firmy konkurencyjnej posiada cechy identyczne lub bardzo podobne do naszego produktu. Dzięki patentowi otrzymujemy pełne prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku. W Polsce naruszenie praw z patentu rozpatrywane jest przez sądy powszechne.

Czym jest wzór przemysłowy?

Ochronę prawną wzorów przemysłowych reguluje ta sama ustawa, która dotyczy ochrony patentowej, czyli Prawo własności przemysłowej. Wzór przemysłowy to nowa, posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, który charakteryzuje się specyficznymi cechami konturów, kształtów, linii, struktury lub kolorystyki. Przybliżając pojęcie wytworu to każdy przedmiot, wytworzony w przemysłowy lub rzemieślniczy sposób, który posiada indywidualne opakowanie i symbole graficzne. Decyzję o udzieleniu prawa ochrony przemysłowej podejmuje Urząd Patentowy RP, a prawo ochrony jest udzielane jest na maksymalnie 25 lat od daty zgłoszenia wytworu. Ochrona wzoru przemysłowego gwarantuje wyłączne prawo do korzystania ze wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy. Zgłoszenia wzoru można dokonać osobiście lub online poprzez stronę Urzędu Patentowego RP.

Jednym z polskich przedsiębiorców, którzy skorzystali z możliwości ochrony wzoru przemysłowego jest Bartosz Głodowski, prezes firmy Beer Fingres, działającej na rynku przekąsek: – „Pomysł na podwójne paluszki narodził się już podczas studiów. Panuje przesąd o tym, że jeśli ktoś, jedząc klasyczne, pojedyncze paluszki wyciągnie z opakowania dwa, sklejone ze sobą – będzie miał szczęście. Postanowiłem więc stworzyć całą paczkę szczęśliwych paluszków. W ten sposób powstały Beer Fingers. Dla bezpieczeństwa postanowiłem opatentować produkt. Dzięki temu mam gwarancję, że Beer Fingers to jedyne podwójne paluszki na polskim rynku”.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.