Kodeks Dobrych Praktyk dla partnerów handlowych TelePolski – Portal PR - 24PR
Kodeks Dobrych Praktyk dla partnerów handlowych TelePolski

16.02.2012 Kategoria: Wieści za spółek. Autor: abeoNET

TelePolska wprowadza Kodeks Dobrych Praktyk do umów zawartych ze współpracującymi z nią firmami. Dzięki temu, jasno określa reguły oraz standardy obsługi Klientów i sprzedaży usług telekomunikacyjnych, do których powinni się stosować pracownicy tych firm oraz przedstawiciele handlowi, działający w jej imieniu.

Kodeks został przyjęty przez TelePolskę Sp. z o.o. w lipcu ubiegłego roku. Wydarzenie to stanowiło kolejny krok w rozwoju spółki i miało na celu zwiększenie wiarygodności spółki w zakresie świadczenia swoich usług telekomunikacyjnych i zaufania klientów.

Od 1 lutego br. KDP będzie obowiązywał również wszystkie podmioty działające w imieniu Operatora.
Nasi pracownicy od dawna respektują zapisy kodeksu. Dla optymalizacji jakości obsługi Klienta, do jego przestrzegania zobowiązane są także osoby zatrudnione we wszystkich firmach, które nas reprezentują – komentuje Agnieszka Kamińska, Kierownik ds. Trade Marketingu w TelePolsce. Do obecnych umów z partnerami handlowymi spółki i agentami, zostaną dołączone aneksy, których integralną częścią będzie Kodeks Dobrych Praktyk. Podpisując go, podmioty oferujące usługi TelePolski, zobowiążą się wykonywać czynności wynikające z relacji z klientami, z należytą starannością, w dobrej wierze i w dobrze pojętym interesie konsumentów.

Liczymy, że działania podjęte przez nas na rzecz szerzenia dobrych praktyk, znacząco wpłyną na podwyższenie poziomu oferowanych przez nas usług – dodaje Agnieszka Kamińska. Jak zapisano w kodeksie, do obowiązków przedstawicieli handlowych i pracowników Biura Obsługi Klienta należą m.in. udostępnianie Klientowi pełnych i kompleksowych informacji o ofercie i warunkach umowy, która będzie realizowana, dokładne przedstawianie się i informowanie, jakiego operatora reprezentują, oraz aktywne angażowanie się w wyjaśnianie zapytań Klientów.

TelePolska Sp. z o.o. to niezależny operator telekomunikacyjny, należący do grupy kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. notowanej na rynku NewConnect, prowadzonym przez GPW w Warszawie. TelePolska działa na polskim rynku od 2001 roku. Klientom biznesowym oferuje funkcjonalne rozwiązania telekomunikacyjne obniżające koszty i umożliwiające większą efektywność komunikacji. W swojej ofercie posiada również atrakcyjne cenowo usługi dla odbiorców indywidualnych. Jest organizacją elastyczną, a oferta odzwierciedla najlepsze wzory na rynku światowym. Priorytetem działalności TelePolska jest świadczenie najwyższej jakości usług przy zachowaniu konkurencyjnej ceny i profesjonalnej obsługi Klienta. Wysoką jakość usług gwarantują doświadczeni pracownicy i nowoczesne technologie. Więcej informacji o TelePolsce: www.telepolska.pl, oraz o projekcie SOT: www.spolecznyoperator.pl.

Dodatkowych informacji udziela:

Agnieszka Nierychlewska
agnieszka@magnifico.com.pl
Tel. 661 461 480

 

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.