Los Polek w rękach Ministra Zdrowia – Portal PR - 24PR
Los Polek w rękach Ministra Zdrowia

08.02.2012 Kategoria: Kampania, zdrowie. Autor: admin

Dziś Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy przekazała na ręce Ministra Zdrowia – Bartosza Arłukowicza „Rekomendacje kompleksowych zmian w obszarze profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce”. Po sześciu miesiącach wytężonych prac pięciu Grup Eksperckich w obszarach: edukacji, profilaktyki pierwotnej (szczepienia), wtórnej (cytologia), rejestrów oraz finansowania i organizacji systemu, powstała kompleksowa propozycja zmian do istniejącego w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, których wdrożenie pozwoli na zmniejszenie o połowę umieralności (z 1800  do 900) i znaczne ograniczenie zachorowalności na raka szyjki macicy w Polsce do 2020 roku. Teraz Koalicja RSM będzie czekać na ostateczne stanowisko Ministra Zdrowia w tej sprawie, oferując równocześnie wsparcie merytoryczne szeregu ekspertów zaangażowanych w jej prace.

Narodowy Program Zdrowia przyjęty Uchwałą Nr 90 / 2007 Rady Ministrów 15 maja 2007 r., zakłada ograniczenie liczby zgonów z powodu RSM w 2015 roku do 500 . Jednak pomimo znacznych nakładów finansowych i wysiłków wielu instytucji, nie ma rezultatów, które dawałyby nadzieję na osiągnięcie tego celu

Udało nam się zdiagnozować przyczynę tej sytuacji. – podkreśla prof. Ryszard Poręba, Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Przewodniczący Rady Programowej Koalicji RSM. – Efektywne działania możliwe są jedynie, jeśli oparte zostaną w spójny i przemyślany sposób na trzech filarach: edukacji, profilaktyce wtórnej (cytologii) oraz profilaktyce pierwotnej (szczepienia). Wszelkie aktywności powinny być skoordynowane, wsparte przez właściwie prowadzone rejestry i narzędzia finansowania, a podmioty działające w obszarze profilaktyki raka szyjki macicy powinny działać zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami. Do tej pory wszelkie ruchy prowadzone były chaotycznie, co nie przyczyniało się do poprawy zastraszających statystyk – ocenia.

Eksperci Koalicji RSM są przekonani, że zaproponowane przez nich udoskonalenia do istniejącego programu, który obowiązywać będzie do 2015 roku, będą tylko pierwszym krokiem w walce o pełen sukces. Mają nadzieję, że ich szczegółowe rekomendacje zostaną wzięte pod uwagę, podczas tworzenia programu profilaktyki raka szyjki macicy na kolejne lata.

Rak szyjki macicy to jedyny nowotwór, który dzięki odpowiednim działaniom profilaktycznym może zostać całkowicie wyeliminowany. – mówi prof. Przemysław Oszukowski, dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. – Wierzymy, że dzięki wspólnej, skoordynowanej pracy i przychylności Ministra Zdrowia, uda nam się pójść śladem Finlandii i wygrać walkę z tym okrutnym nowotworem. podkreśla.

Postulaty Polskiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy zyskały szerokie społeczne poparcie. Na stronie http://koalicjarsm.pl/wesprzyj-nas.html wciąż można oddawać głosy dla tej społecznej inicjatywy i jej rekomendacji.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.