POINT GROUP tworzy fundusz filmowy – Portal PR - 24PR
POINT GROUP tworzy fundusz filmowy

03.02.2012 Kategoria: Agencje reklamowe. Autor: admin

Platforma Mediowa Point Group SA (GPW: POINTGROUP, PGM) uruchamia nowy projekt pod nazwą FILM POINT GROUP.

To nowy podmiot w Grupie Kapitałowej PMPG SA. Kompetencją spółki Film Point Group Sp. z o.o., będzie pozyskiwanie środków od prywatnych inwestorów oraz wybór projektów filmowych, które będą z nich finansowane. W celu zarządzania środkami finansowymi spółka powoła dedykowany fundusz filmowy.

Platforma Mediowa Point Group objęła 51 proc. udziałów w nowo powołanym podmiocie, mniejszościowym udziałowcem jest holenderska spółka PARRISH MEDIA N.V.

Obowiązki prezesa FILM POINT GROUP pełni obecnie Michał M. Lisiecki, prezes Zarządu PMPG SA. Docelowo jeszcze w pierwszym półroczu 2012 r. spółka ma mieć nowy Zarząd, w którym zasiądą eksperci rynku filmowego, osoby posiadające kompetencje w zakresie pozyskiwania funduszy i finansowania produkcji filmowej.

„Polski rynek produkcji filmowej od kilku lat systematycznie rośnie. Polski Instytut Sztuki Filmowej dobrze wywiązuje się ze swojej roli instytucji rozdzielającej fundusze publiczne, ale produkcja filmowa to również środki prywatne, których pozyskiwanie przez filmowców jest żmudne i czasochłonne. Tu właśnie jest miejsce na naszą działalność” – mówi Lisiecki. Dodaje, że PMPG zna rynek filmowy i chce wykorzystać swoje kompetencje w tym zakresie sposób bardziej aktywny. PMPG jest m.in. wydawcą magazynu FILM oraz organizatorem plebiscytu i gali Złote Kaczki.

PMPG prowadzi zaawansowane rozmowy na temat dwóch pierwszych projektów, które będą finansowane przez FILM POINT GROUP w roku 2012.

Rynek filmowy w Polsce od kilku lat rozwija się niezwykle dynamicznie. Rocznie na polskie ekrany wchodzi blisko 300 filmów. 10 proc. z nich to produkcje polskie. Liczba polskich filmów w kinach oraz frekwencja na nich systematycznie wzrasta. Rekordowe 11,8 mln osób na krajowych produkcjach w 2011 r. to ponad 30% liczącej ponad 38 mln osób widowni kinowej ogółem.

Polscy producenci, zarówno państwowi, jak i prywatni, w praktyce korzystają z zarówno z publicznych jak i niepublicznych źródeł finansowania, a budżety ich filmów pokrywają kombinacje wkładów różnych wymienionych powyżej podmiotów – od dotacji po udziały koprodukcyjne (pieniężne i sprzętowo-usługowe).

Kluczową rolę na rynku finansowania produkcji filmowej od 2005 odgrywa Polski Instytut Sztuki Filmowej jako instytucja powołana do sprawowania mecenatu w dziedzinie kinematografii. Jest to najważniejszy inwestor publiczny w polskiej kinematografii, działający głównie poprzez udzielanie dotacji na projekty autorskie i debiuty lub udzielanie pożyczek i gwarancji na projekty komercyjne. PISF stworzył nowoczesny system finansowania kinematografii w oparciu o daninę publiczną. Roczny budżet w 70 proc. przeznaczony jest na dofinansowanie produkcji filmowej. Tylko w 2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Produkcja Filmowa PISF wydał 207 decyzji o współfinansowaniu projektów filmowych na łączną kwotę ponad 132 mln zł. Ponad 101 mln zł stanowiło wsparcie dla filmów fabularnych. Najwyższą dotację w historii PISF (9 mln zł) przyznano projektowi Jerzego Hoffmana w technologii 3D „Bitwa Warszawska 1920”.

Od kilku lat nabierający znaczenia również Regionalne Fundusze Filmowe, kierowane przez różne organizacje podlegające władzom samorządowym poszczególnych miast i regionów Polski. Z kolei do końca tego roku znikną tzw. Państwowe Instytucje Filmowe, które statutowo zajmowały się produkcją filmów, a których organem założycielskim jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (studia i wytwórnie filmowe). Do końca roku wszystkie PIF-y mają zostać przekształcone w instytucje kultury, sprywatyzowane lub zlikwidowane.

Wśród niepublicznych podmiotów finansujących produkcję filmową trudno wskazać jeden silny podmiot – są to raczej grupy rozmaitych instytucji, zainteresowanych pozyskaniem praw do produkowanych filmów. Na ich czele trzeba wymienić komercyjnych nadawców telewizyjnych. Ich obowiązki inwestycyjne wynikają częściowo z zapisów koncesji oraz rygorów Ustawy o Radiofonii i Telewizji, a najczęściej – z umów koprodukcyjnych w zamian za wyłączność lub pierwszeństwo w eksploatacji filmu w różnych polach związanych z telewizją. Kolejną grupę stanowią dystrybutorzy, którzy oprócz dystrybucji kinowej zajmują się redystrybucją filmów w innych miejscach niż kino oraz współpracują z nadawcami telewizyjnymi, właścicielami platform cyfrowych i sieciami teleinformatycznymi. Rzadko natomiast w produkcję filmową angażują się pojedyncze konkretne firmy.

Nowy projekt PMPG ma się skupiać właśnie na pozyskiwaniu funduszy od prywatnych inwestorów.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.