Public relations w sektorze publicznym – Portal PR - 24PR
Public relations w sektorze publicznym

17.02.2012 Kategoria: Ksiązki, Praktyka PR. Autor: admin

Szerokie zainteresowanie uczonych i praktyków problematyką komunikowania społecznego oraz upowszechnienie się nowoczesnego podejścia do marketingu i public relations pozwoliło zwrócić uwagę, iż działania z tych obszarów dotyczą nie tylko przedsiębiorstw dostarczających na rynek określone produkty i usługi, ale są również domeną organizacji tworzących szeroko rozumiany sektor publiczny. Organizacje te – dążąc do maksymalizacji skuteczności i efektywności swoich działań – coraz częściej stosują zasady, techniki i narzędzia marketingu, zarządzania marketingowego i public relations, co potwierdza tezę o uniwersalizacji marketingu i nakazuje zaakceptować jego szeroką interpretację, zgodnie z którą marketing stosować mogą i powinny nie tylko firmy, ale także instytucje rządowe, podmioty trzeciego sektora, organizacje polityczne, religijne, społeczne, kulturalne, sportowe, charytatywne, edukacyjne itd. Wszystkie one muszą się przecież zmierzyć z otoczeniem, które cechuje wysokie tempo zmian, wszystkie muszą znaleźć sposób na skuteczne zarządzanie „na krawędzi chaosu” i budowanie efektywnych relacji ze swoimi, coraz mniej przewidywalnymi, interesariuszami.

Nakładem Oficyny Wydawniczej „Humanitas” w Sosnowcu ukazała się książka „Public relations i marketing w sektorze publicznym”, pod redakcją Michała Kaczmarczyka. Praca, w której publikują naukowcy i praktycy komunikacji społecznej z ośrodków akademickich z całej Polski, jest próbą refleksji nad problematyką marketingu i public relations organizacji zaliczanych do szeroko rozumianego sektora publicznego. Monografia przynosi Czytelnikowi studia i szkice opisujące wyzwania i możliwości, jakie wiążą się ze stosowaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji w działalności uczelni, instytucji kultury, mediów oraz placówek służby zdrowia.

W pracy „Public relations i marketing w sektorze publicznym” Czytelnik odnajdzie zarówno artykuły pióra badaczy-teoretyków, jak i praktyków – osób, które na co dzień wdrażają strategie marketingowe i public relations, zarządzając lub pracując w instytucjach publicznych. Dzięki temu omawiane zagadnienia zyskują szeroki, teoretyczno-empiryczny kontekst.

Spis treści książki przesyłamy w załączniku.

Publikację można nabyć w Oficynie Wydawniczej „Humanitas”: dystrybucja@humanitas.edu.pl, 32 363-12-25 oraz w dobrych księgarniach naukowych.

 

Podobne wpisy:

Tagi: ,Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.