Świadomość energetyczna Polaków. Wnioski z raportu* – Portal PR - 24PR
Świadomość energetyczna Polaków. Wnioski z raportu*

07.02.2012 Kategoria: Badania rynkowe, Rynki. Autor: Imago PR

Raport o polskim rynku energii i świadomości energetycznej Polaków zrealizowany został w ramach zainicjowanej przez Grupę PTWP SA, wydawcę m.in. Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł i portalu wnp.pl, kampanii „Polska Efektywna Energetycznie”.

Raport powstał we współpracy z Urzędem Regulacji Energetyki (URE) oraz TNS OBOP.

•41 proc. nie wie do kogo można się zwrócić o pomoc w sytuacji sporu ze sprzedawcą energii
•58 proc. Polaków wie, że może zmienić sprzedawcę energii elektrycznej
•8 proc. nie potrafi wskazać żadnego sprzedawcy
•87 proc. oszczędza energię w swoim domu
•15 proc. jest w stanie więcej płacić za energię z odnawialnych źródeł
•41 proc. nie wie do kogo można się zwrócić o pomoc w sytuacji sporu ze sprzedawcą energii

– W porównaniu z najbardziej rozwiniętymi państwami Europy, efektywność energetyczna w naszym kraju wypada trzy razy gorzej. To jeden z impulsów do prowadzonej przez nas ogólnopolskiej kampanii „Polska Efektywna Energetycznie”. W celu jeszcze lepszego poznania polskiego rynku energii, we współpracy z URE oraz TNS OBOP, przygotowaliśmy raport, dzięki któremu m.in. poznaliśmy powody, dla których Polacy są skłonni zmienić aktualnego sprzedawcę energii, o jaką kwotę chcieliby obniżyć rachunek za energię, który ze sprzedawców energii elektrycznej jest najbardziej rozpoznawalny oraz czy dostosowujemy się do światowych trendów w oszczędzaniu energii – mówi Wojciech Kuśpik, redaktor naczelny Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł, prezes zarządu Grupy PTWP SA.

Z raportu wynika, iż znajomość sprzedawcy energii wśród Polaków jest wysoka. Zaledwie 8 proc. nie potrafi podać nazwy żadnego sprzedawcy. Są to osoby starsze (powyżej 60 lat) oraz należące do grup o niższym statusie społecznym, niepracujące zawodowo, o niższym dochodzie gospodarstwa domowego.

Poziom zadowolenia Polaków z obecnego sprzedawcy energii jest raczej umiarkowany. Zaledwie 8 proc. badanych jest bardzo zadowolonych, a 48 proc. raczej zadowolonych. Bardzo niezadowolonych ze swojego sprzedawcy jest 4 proc.,a 11 proc. raczej niezadowolonych.

Większość badanych (58 proc.) jest świadomych swojego prawa do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, 33 proc. nie wie, czy takie prawo posiada, a 8 proc. jest przekonanych, że nie ma takiej możliwości.

Stosunkowo niewielu Polaków chciałoby jednak skorzystać z prawa do zmiany sprzedawcy energii – zaledwie 3 proc. zadeklarowało, że zdecydowanie chce zmienić sprzedawcę, 16 proc., że raczej tak. 15 proc. zapowiada, że zdecydowanie nie zamierza zmieniać sprzedawcy, a 31 proc., że raczej nie zamierza. Niezdecydowanych jest 26 proc. ankietowanych.

Chętni do zmiany sprzedawcy są głównie rolnicy (31 proc.), osoby pracujące zawodowo, pozostające w związkach małżeńskich, z licznych gospodarstw domowych (powyżej pięciu osób). W najmniejszym stopniu intencję zmiany sprzedawcy deklarują osoby powyżej 60 roku życia i niepracujące zawodowo.

Głównym czynnikiem (66 proc. wskazań), który mógłby skłonić Polaków do zmiany sprzedawcy jest chęć obniżenia rachunków za energię. Wyższa jakość usług wymieniana jest przez 12 proc. badanych, a większa niezawodność dostaw przez 6 proc. Niewielkie znaczenie ma renomowana marka sprzedawcy, uznana za czynnik motywujący do zmiany przez zaledwie 2 proc. respondentów.

Przeciętna deklarowana wysokość miesięcznego rachunku za energię elektryczną wynosi około 140 zł. Respondenci, którzy byliby skłonni zmienić obecnego sprzedawcę energii ze względu na niższą cenę oczekują, że ich miesięczny rachunek zmniejszy się o ok. 45 zł, czyli blisko o jedną trzecią. Około 14 proc. badanych oczekuje, że cena będzie niższa o ponad 50 zł., a 37 proc. oczekuje obniżenia rachunku o mniej niż 30 zł miesięcznie.

Jakość obsługi postrzegana jest miedzy innymi przez pryzmat poprawności i przejrzystości rachunków za energię. Ocena zrozumiałości rachunku jest umiarkowanie pozytywna – nieco ponad 55 proc. badanych uważa, że rachunek za energię jest zrozumiały (choć jedynie 11 proc. twierdzi, że jest zdecydowanie zrozumiały). Wyniki badania pokazują, że aby sprostać oczekiwaniom klientów jest jeszcze wiele do zrobienia. Co czwarta osoba krytykuje rachunek za to, że jest trudny do zrozumienia i mało czytelny.

Główne zastrzeżenia klientów kierowane są do zawartości informacyjnej rachunków za energię – z jednej strony jest na nich za dużo informacji niepotrzebnych, a z drugiej brak tych, które są konkretne i najważniejsze dla odbiorcy.

Zdecydowana większość Polaków preferuje rachunek wystawiony za faktycznie zużytą energię (77 proc.). 17 proc. badanych odpowiadałby inny sposób rozliczenia, poprzez zaliczkę w oparciu o prognozę zużycia. Połowa ankietowanych najchętniej rozliczałaby się za dostarczoną energię co dwa miesiące, miesięczny system rozliczania zdobył 40 proc. zwolenników. Pozostałe formy płacenia rachunku – co kwartał, pół roku i rocznie – spotkały się z małym zainteresowaniem.

Z raportu wynika również, iż Polacy ogólnie dostosowują się do światowych trenów odnoszących się do oszczędzania energii. Zdecydowana większość, aż 87 proc. twierdzi, że stara się oszczędzać energię w swoich gospodarstwach domowych. Zasadniczym motywem oszczędzania energii jest wśród Polaków chęć zminimalizowania opłat, a nie troska o ochronę zasobów naturalnych czy środowiska. Zaledwie 13 proc. badanych informuje, że nie oszczędza energii.

71 proc. ankietowanych wprost deklaruje, że poprzez oszczędzanie energii stara się zmniejszyć rachunek. 29 proc. respondentów twierdzi co prawda, że do oszczędzania energii skłania ich ochrona zasobów naturalnych, z których wytwarzana jest energia, lecz jedynie 15 proc. jest skłonnych zapłacić wyższe rachunki za energię pochodzącą ze źródeł przyjaznych środowisku, na przykład źródeł odnawialnych.

Najpopularniejszym sposobem oszczędzania energii wśród Polaków jest wyłączanie niepotrzebnego oświetlenia (93 proc.). Niemal równie często wymieniamy żarówki na energooszczędne (63 proc.). Nieco więcej niż połowa badanych (51 proc.) stara się kupować energooszczędny sprzęt domowy, np. urządzenia AGD i RTV. Po około jednej trzeciej zwolenników mają również sposoby, takie jak: włączanie pralki dopiero po zapełnieniu bębna, niepozostawianie ładowarek np. do telefonów, komputerów w gniazdku elektrycznym, zmniejszanie liczby świecących się żarówek oraz zrezygnowanie z czajnika elektrycznego do gotowania wody, w zamian za gotowanie na gazie/piecu węglowym. Zaledwie 1 proc. badanych odpowiedziało, że posiada dwie taryfy: nocną i dzienną.

Opinie polskich odbiorców są w dużym stopniu kształtowane przez czynniki finansowe. Tylko 15 proc. badanych deklaruje intencję do płacenia wyższych rachunków za energię pochodzącą ze źródeł przyjaznych środowisku, np. odnawialnych. Najczęściej tego typu postawę proekologiczną prezentują osoby młode w wieku 20-29 lat, stanu wolnego, osoby z wykształceniem wyższym, prywatni przedsiębiorcy oraz pracownicy administracji i usług o dobrej sytuacji materialnej, mieszkańcy największych miast.

9 proc. spośród tych, którzy deklarują dopłatę do energii ze źródeł odnawialnych twierdzi, że może płacić rachunki o 10 i więcej proc. wyższe, a 51 proc. zapowiada, że są gotowi płacić wyższe rachunki o 6-10 proc. Nie więcej niż 3 proc. może dopłacić 18 proc. badanych.

Znaczna część badanych, 41 proc., nie wie do kogo można się zwrócić w sytuacji ewentualnego sporu między sprzedawcą, a odbiorcą energii elektrycznej dotyczącego, np. wstrzymania dostaw energii czy nieuwzględnienia przez sprzedawcę reklamacji rachunku. Świadomość możliwości odwołania się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ma 25 proc. badanych, a do Rzecznika Konsumenta – 22 proc. Urząd Regulacji Energetyki znalazł się na trzecim miejscu pod względem częstotliwości wymieniania – 15 proc. Sąd i Rzecznik Praw Obywatelskich to dwie pozostałe organizacje, do których zdaniem respondentów można się zwrócić w sytuacji sporu ze sprzedawcą energii (po 11 proc.).

Raport o polskim rynku energii i świadomości energetycznej Polaków został zrealizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-medialnej „Polska Efektywna Energetycznie”. Jej celem jest zwiększenie świadomości szeroko rozumianego biznesu i administracji, a także osób prywatnych, w zakresie korzyści wynikających z efektywnego wykorzystania energii w firmach, instytucjach, samorządach i domach. Kampania prowadzona jest pod patronatem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Ministerstwa Gospodarki. Podsumowanie kampanii „Polska Efektywna Energetycznie” odbędzie się podczas jednego z paneli dyskusyjnych dedykowanego energetyce na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2012.

Raport o polskim rynku energii zostanie poddany debacie w eksperckim gronie podczas Forum Zmieniamy Polski Przemysł, które odbędzie się 10 lutego br. w Warszawie.

*Raport świadomość energetyczna Polaków przygotowany przez TNS OBOP, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł i Urząd Regulacji Energetyki, zrealizowany w dniach 8-11 grudnia 2011 roku na reprezentatywnej próbie. Respondentami były osoby odpowiedzialne w gospodarstwie domowym za płacenie rachunków za energię elektryczną.

Informacje o Grupie PTWP SA:
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości powstało w Katowicach w 1995r. Grupa PTWP SA jest wydawcą m.in.: Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł, czasopisma Rynek Spożywczy, miesięcznika Rynek Zdrowia i magazynu Farmer oraz organizatorem spotkań biznesowych, konferencji i szkoleń, na czele z Europejskim Kongresem Gospodarczym – European Economic Congress (EEC) – jedną z najbardziej prestiżowych imprez odbywających się w Europie Centralnej. Grupa PTWP SA posiada 70 proc. udziałów w PTWP-ONLINE Sp. z o.o., do której należą branżowe portale m.in. wnp.pl, rynekzdrowia.pl, portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, rynekaptek.pl, portalsamorzadowy.pl, propertynews.pl, farmer.pl oraz serwis gieldarolna.pl

Imago Public Relations

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.