Symantec: Aplikacje mobilne powszechniejsze w firmach – Portal PR - 24PR
Symantec: Aplikacje mobilne powszechniejsze w firmach

23.02.2012 Kategoria: Badania rynkowe, Technologie. Autor: admin

Firma Symantec przedstawiła wyniki globalnego badania 2012 State of Mobility Survey, które wskazują na przełom w popularyzacji rozwiązań mobilnych na całym świecie. Firmy w coraz większym stopniu korzystają z aplikacji mobilnych: 84 proc. polskich przedsiębiorstw przynajmniej rozważa wdrożenie niestandardowych aplikacji mobilnych, a 47 proc. już je wdraża lub wdrożyła.

W skali globalnej, niemal połowa respondentów przyznała że mobilność sprawia poważne problemy. Ponadto, 41 proc. badanych w Polsce określiło urządzenia mobilne jako jedno z trzech największych zagrożeń IT. W obliczu tych wyzwań działy IT starają się zachować równowagę między korzyściami a ryzykiem związanym z technologiami mobilnymi. Dlatego też zmieniają swoje podejście do mobilności, aby zapewnić większą elastyczność biznesową, wyższą produktywność i efektywność personelu.

-„Jesteś pod wrażeniem tempa, w jakim firmy wdrażają aplikacje mobilne — powiedział CJ Desai, starszy wiceprezes Endpoint and Mobility Group, Symantec. — Przejście od odrzucania urządzeń mobilnych do aktywnego dystrybuowania i opracowywania aplikacji, stwarza zupełnie nowe wyzwania dla personelu IT. Cieszyć może to, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo, większość decydentów w firmach nie myśli w prostych kategoriach zgubionych lub skradzionych telefonów”.

Badanie State of Mobility definiuje wyzwania, z jakimi zmagają się przedsiębiorstwa w czasach „mobilnego przełomu”, a jednocześnie pokazuje, jak osoby odpowiedzialne za decyzje w zakresie IT postrzegają zagrożenia związane z mobilnością. W sondażu tym wzięło udział ponad 6000 z 43 państw, w tym 100 z Polski.

Urządzenia mobilne stają się krytycznymi narzędziami biznesowymi

Upowszechnianie się aplikacji mobilnych dowodzi, że polskie firmy wierzą, iż mobilność może im przynieść rzeczywiste korzyści biznesowe. W przypadku obecnie używanych smartfonów i tabletów 65 proc. ankietowanych oczekiwało zwiększonej produktywności, a 69 proc. rzeczywiście zaobserwowało jej wzrost po wdrożeniu. Ponadto 71 proc. respondentów obecnie wykorzystuje urządzenia mobilne do wykonywania krytycznych aplikacji biznesowych, co stanowi kolejny dowód na to, że mobilność trafiła do głównego nurtu.

Inicjatywy związane z mobilnością w istotnym stopniu wpływają na zasoby IT

Jak każda nowa technologia, mobilność przysparza problemów rodzimym działom IT – tak stwierdziło 47% respondentów, a 69% proc. przyznało, że ograniczanie kosztów i złożoności to jeden z ich podstawowych celów biznesowych. W opinii firmy Symantec świadczy to o przejściu od niewielkich programów pilotażowych i implementacji taktycznych (w których często obchodzi się zasady i tworzy wyjątki) do wdrożeń obejmujących całe przedsiębiorstwo, w których standardowe zasady stosowane na większą skalę przekładają się na większą złożoność. Sugeruje to również, że wiele implementacji nie wykorzystuje jeszcze w wystarczającym stopniu istniejących systemów i procesów korporacyjnych, co złagodziłoby problemy i ograniczyło koszty związane z większą skalą oraz powielaniem zasobów.

Zagrożenia związane z mobilnością wpływają na przedsiębiorstwa

Wdrożenia rozwiązań mobilnych wiążą się z pewnym ryzykiem, a firmy IT są tego świadome. Mniej więcej trzy spośród czterech zbadanych firm w skali globalnej twierdzi, że zachowanie wysokiego stopnia bezpieczeństwa jest podstawowym celem biznesowym, a jednocześnie 41 proc. identyfikuje urządzenia mobilne jako jedno z trzech najważniejszych zagrożeń IT. Obawy są liczne – od zgubionych i skradzionych urządzeń do wycieków danych, nieautoryzowanego dostępu do zasobów firmy po przenoszenie się infekcji z urządzeń mobilnych na sieć firmy. Ponieważ urządzenia mobilne obecnie obsługują krytyczne procesy i dane biznesowe, koszt sytuacji naruszenia bezpieczeństwa (w tym utraty danych , naruszenia wizerunku marki, utraty produktywności i zaufania klientów) może być wysoki – średnio, rocznie wyniósł w polskich przedsiębiorstwach ok. 202 000 $.

Zalecenia

Firmy, które wprowadzą rozwiązania mobilne bez kompromisów pod względem bezpieczeństwa, mają największą szansę na to, aby usprawnić procesy biznesowe i uzyskać wzrost produktywności. W tym celu powinny opracować strategię, która określi mobilną kulturę organizacji, dostosowując ją do swojej tolerancji na ryzyko.

Oto kilka kluczowych zaleceń:

  • Wdrażaj na szeroką skalę. Mobilność oferuje ogromne możliwości podmiotom każdej wielkości. Zastanów się, jak możesz ją wykorzystać i stopniowo buduj ekosystem, który pozwoli zrealizować Twoje plany. Aby wykorzystać pełen potencjał mobilności, planuj pod kątem aplikacji biznesowych, które znajdą powszechne zastosowanie. Pracownicy tak czy owak będą używali urządzeń mobilnych do celów biznesowych — niech robią to na Twoich warunkach.
  • Myśl strategicznie. Realistycznie oceń ostateczną skalę mobilnego biznesplanu i jego wpływ na infrastrukturę. Nie ograniczaj się do poczty e-mail. Zbadaj wszystkie funkcje mobilne, która można wprowadzić, i zastanów się nad ryzykiem oraz zagrożeniami, które trzeba będzie ograniczyć. Podczas planowania stosuj wieloaspektowe podejście do zabezpieczania poufnych danych bez względu na to, gdzie ostatecznie trafią.
  • Zarządzaj efektywnie. Urządzenia mobilne to pełnoprawne punkty końcowe, które wymagają takiej samej uwagi, jak tradycyjne komputery. Wiele procesów, zasad, umiejętności i technologii ze świata desktopów i laptopów dotyczy również platform mobilnych. Zarządzanie urządzeniami mobilnymi powinno być zatem zintegrowane z ogólną infrastrukturą administracyjną IT i realizowane w ten sam sposób — najlepiej z wykorzystaniem kompatybilnych urządzeń i ujednoliconych zasad. Zwiększa to wydajność operacyjną i ogranicza ogólne koszty użytkowania systemu.
  • Egzekwuj adekwatnie. W miarę, jak coraz więcej pracowników podłącza swoje urządzenia osobiste do firmowej sieci, organizacje muszą zmodyfikować zasady dozwolonego użycia tak, aby uwzględniały zarówno urządzenia należące do firmy, jak i do pracowników. Środki administracyjne i zabezpieczenia będą musiały się różnić w zależności od właściciela urządzenia oraz stopnia kontroli wymaganego przez firmę. Pracownicy będą dodawać urządzenia do sieci w danym miejscu pracy, aby ułatwić i uprzyjemnić sobie pracę, więc organizacje muszą się na to przygotować prawnie, operacyjnie i kulturowo.
  • Zabezpieczaj kompleksowo. Nie ograniczaj się do prostych zasad zarządzania hasłami, wymazywania treści i blokowania aplikacji. Skup się na informacjach oraz na tym, gdzie są one przeglądane, przesyłane i przechowywane. Integracja z istniejącymi zasadami zapobiegania utracie danych, szyfrowania i uwierzytelniania zapewni zgodność z polityką korporacyjną i przepisami prawnymi.

Badanie Symantec 2012 State of Mobility

Badanie Symantec 2012 State of Mobility został przeprowadzony przez firmę Applied Research od sierpnia do listopada 2011 r. W sondażu wzięło udział 6275 firm z 43 krajów w Ameryce Północnej, regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka), Azji i Oceanii, Japonii i Ameryce Łacińskiej. W przypadku małych firm rozmawiano z osobami odpowiedzialnymi za IT. W przypadku dużych przedsiębiorstw kontaktowano się ze starszymi dyrektorami IT i kadrą kierowniczą najwyższego szczebla. W badaniu tym termin „urządzenie mobilne” odnosi się do urządzeń kieszonkowych, takich jak Blackberry, iPhone, Android, iTouch itp. Definicja ta nie obejmuje laptopów.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.