TNS Polska z połączenia TNS OBOP i TNS Pentor – Portal PR - 24PR
TNS Polska z połączenia TNS OBOP i TNS Pentor

17.02.2012 Kategoria: Badania rynkowe, Wieści za spółek. Autor: admin

Została podjęta decyzja o nazwie firmy powstającej w procesie fuzji TNS OBOP i TNS Pentor. Po połączeniu, nazwą nowej firmy będzie TNS Polska. Decyzja została podjęta w efekcie analizy silnych i słabych stron marek, ich potencjału rynkowego oraz konsultacji z pracownikami obu firm. TNS Polska planuje wykorzystanie dotychczasowych marek (OBOP i Pentor) w portfelu swoich usług. Szczegóły są obecnie dopracowywane i będą znane w maju br.

Nowa marka TNS Polska jest wyraźnym sygnałem dla rynku, że w procesie połączenia zamierzamy skorzystać z rozwiązań i know-how stosowanych dotąd zarówno w TNS OBOP, jak i TNS Pentor, by jak najlepiej wykorzystać atuty i doświadczenie obu zespołów. Analiza silnych stron obu firm pokazała, że łącząc to co najlepsze, mamy bezprecedensową szansę stworzenia nowoczesnej i konkurencyjnej oferty dla naszych klientów.” – powiedział Piotr Kwiatkowski, Prezes Zarządu TNS Polska.
Rozpoczęcie działalności połączonych organizacji pod nazwą TNS Polska planowane jest od 1 kwietnia 2012 r.

Z punktu widzenia formalno-prawnego, połączenie odbędzie się na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 K.s.h. w związku z art. 516 § 6 K.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Ośrodek Badania Opinii Publicznej sp. z o.o. na Spółkę Pentor Research International S.A. bez podwyższenia kapitału zakładowego Pentor Research International S.A. Równolegle do rozpoczętego właśnie procesu połączenia prowadzone będą prace nad zmianą nazwy połączonej organizacji na TNS Polska S.A.. Zastosowanie tzw. „uproszczonej” metody łączenia wynika z możliwości szybkiego przeprowadzenia całości procesu i jest rozwiązaniem najbardziej efektywnym kosztowo. Wdrożenie opisanej procedury do czasu powstania jednego, połączonego podmiotu nie będzie powodowało żadnych zmian w codziennym funkcjonowaniu obu spółek oraz w obsłudze klientów TNS w Polsce.

———————————————
O TNS
TNS doradza klientom w obszarach strategii rozwoju, zdobywania nowych rynków, innowacji, zmian wizerunku marki oraz zarządzania grupami interesu (stakeholder management), w oparciu o bogatą wiedzę ekspercką i wiodące na rynku rozwiązania. Dzięki obecności w ponad 80 krajach, TNS zna konsumentów lepiej niż jakakolwiek inna firma na świecie oraz rozumie ich indywidualne zachowania i postawy, niezależnie od gospodarczego, kulturowego czy politycznego regionu świata.
TNS jest częścią Grupy Kantar, jednej z największych na świecie organizacji zajmujących się badaniami rynku, dostarczaniem insightów oraz doradztwem.
Więcej informacji znajduje się na stronie www.tnsglobal.com

O Grupie Kantar
Grupa Kantar jest jedną z największych na świecie organizacji zajmujących się badaniami rynku i doradztwem. Zrzeszając 13 różnorodnych specjalistycznych firm, grupa dąży do zajęcia wiodącej pozycji dostawcy najwyższej jakości insightów dla globalnej społeczności biznesowej. Grupa Kantar zatrudnia 28 500 pracowników w 100 krajach na całym świecie, we wszystkich obszarach badań i doradztwa, co pozwala na dostarczenie klientom informacji, badań i usług doradczych dotyczących każdego etapu cyklu konsumenckiego. Z usług grupy korzysta ponad połowa przedsiębiorstw znajdujących się na liście Fortune Top 500. Więcej informacji znajduje się na stronie www.kantargrouptns.com

O TNS OBOP i TNS Pentor

Korzenie TNS OBOP sięgają 1958 r., kiedy to powstał Ośrodek Badania Opinii Publicznej. W 1998 r. OBOP włączony został w struktury międzynarodowej grupy badawczej TNS. TNS OBOP, pozostając liderem w dziedzinie badań społecznych, oferuje szeroki wachlarz usług badawczych w zakresie badań konsumenckich.

TNS Pentor od początku działalności w 1991 r. związany był z międzynarodową korporacją badawczą Research International, a od marca 2010 – po fuzji firm Research International i TNS – stał się integralną częścią TNS. Dzięki temu firma oferuje klientom międzynarodowe rozwiązania badawcze oraz doświadczenie z innych rynków, zdobyte podczas realizacji projektów w różnych krajach.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.