UPC Polska ukarana przez UOKiK – Portal PR - 24PR
UPC Polska ukarana przez UOKiK

01.02.2012 Kategoria: Rynki. Autor: admin

Szybkie rozpatrywanie spraw z zakresu koncentracji przez UOKiK zależy w dużej mierze od informacji otrzymanych od uczestników transakcji. Dlatego podanie nieprawdziwych danych w zgłoszeniu transakcji może skutkować sankcją finansową. Przekonała się o tym spółka UPC Polska, która nie przekazała dokumentu istotnego dla postępowania dotyczącego przejęcia Aster

Przedsiębiorca zgłaszający do UOKiK zamiar koncentracji ma obowiązek podania prawdziwych i kompletnych informacji wymaganych przez prawo. Jeśli złożony wniosek nie spełnia wymogów formalnych lub posiada innego rodzaju uchybienia Prezes Urzędu może m.in. wezwać do jego uzupełnienia lub udzielenia dodatkowych wyjaśnień. Jednocześnie w przypadku przekazania nieprawdziwych informacji w zgłoszeniu zamiaru koncentracji grozi kara finansowa, która maksymalnie może wynieść równowartość 50 milionów euro.

W grudniu 2010 r. UPC złożyło do Urzędu wniosek o wyrażenie zgody na przejęcie spółki Aster. Prezes UOKiK zwróciła się do przedsiębiorcy o uzupełnienie zgłoszenia, m.in. poprzez przekazanie informacji czy spółka lub przejmowany przez nią podmiot posiada raporty, analizy lub badania marketingowe dotyczące rynku dostępu do płatnej telewizji w Polsce. W toku postępowania okazało się, że UPC Polska zataiło przed Urzędem posiadanie analizy rynku zawierającej informacje istotne z punktu widzenia rozpatrywanej transakcji.

Dokument, który nie został przekazany przez spółkę m.in. potwierdzał opinię UOKiK, że koncentracja będzie miała wpływ na lokalne rynki poszczególnych miast. Było to sprzeczne ze stanowiskiem UPC Polska, która podczas prowadzonego postępowania utrzymywała, że rynek płatnej telewizji ma wymiar krajowy. Warto również podkreślić, że czas oczekiwania przez Urząd na przekazanie raportu miał wpływ na długość prowadzonego przez postępowania w sprawie kontroli koncentracji.

Za podanie nieprawdziwych informacji dotyczących posiadania dokumentów istotnych dla prowadzonego postępowania na UPC Polska została nałożona kara w wysokości 775 tys. zł., co stanowi równowartość 175 466,40 euro. Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do sądu.

Sankcje finansowe za przedstawienie nieprawdziwych danych w zgłoszeniu zamiaru koncentracji wydawane są sporadycznie. Decyzja w sprawie UPC jest pierwszą tego typu karą od 2008 r.

UOKiK

Tagi:

Podobne wpisy:

Tagi: , , ,Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.