Vantage Development publikuje prospekt emisyjny – Portal PR - 24PR
Vantage Development publikuje prospekt emisyjny

02.02.2012 Kategoria: Rynek kapitałowy, Wieści za spółek. Autor: admin

Vantage Development S.A („Vantage Development”), wiodący deweloper działający na rynku wrocławskim rozpoczyna ofertę publiczną akcji. Debiut akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych planowany jest na przełomie marca i kwietnia. Oferta akcji Vantage zostanie skierowana do wszystkich akcjonariuszy spółki Impel S.A. w zamian za przeniesienie z Impel na Vantage pozostałej działalności deweloperskiej prowadzonej przez Zakład Ecoimpel. Szczegółowy harmonogram transakcji zostanie opublikowany po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy podziału Impel, w tym podwyższenia kapitału Vantage.

Publikacja prospektu i jednocześnie rozpoczęcie oferty publicznej znacząco przybliżają nas do debiutu Vantage Development na warszawskiej giełdzie. Rozpoczynamy w ten sposób jedną z pierwszych transakcji tego typu na polskim rynku kapitałowym. Jest to dla nas wszystkich wyzwanie ale uważamy, że ta operacja przyniesie wszystkim korzyści. Dzięki niej wzmocniona zostanie struktura organizacyjna i zwiększy się efektywność zarówno Impela, jak i Vantage. Klarowne oddzielenie działalności deweloperskiej od usługowej powinno przełożyć się na wycenę aktywów deweloperskich, dziś nie dostrzeganych przez rynek. Ujawnienie wartości i zbudowanie przejrzystej struktury działalności jest kluczowe dla wszystkich akcjonariuszy – mówi Przewodniczący Rady Nadzorczej i główny akcjonariusz Vantage S.A Grzegorz Dzik.

– Zbliżający się debiut Vantage na GPW, otwiera przed spółką nowe możliwości. Na warszawski parkiet trafią akcje dynamicznie rozwijającej się spółki deweloperskiej, działającej na bardzo perspektywicznym rynku wrocławskim. W naszej ocenie walory Vantage Development będą alternatywną i ciekawą propozycją dla inwestorów zainteresowanych lokowaniem środków w aktywa deweloperskie. Naszym dużym atutem jest bardzo ciekawy i zdywersyfikowany portfel projektów wyceniany przez niezależnych ekspertów na 300 mln zł. Bank ziemi, a także już realizowane projekty, dają powody do optymizmu – mówi Prezes Zarządu Vantage Development Edward Laufer.

Po zatwierdzeniu prospektu przez KNF, Vantage Development złoży wniosek o rejestrację podziału, w tym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Sąd Rejestrowy. Zwyczajowo Sąd podejmuje decyzję w ciągu 3-5 tygodni. Od momentu jej wydania zależą terminy kolejnych etapów transakcji. Dokładny harmonogram zostanie opublikowany niezwłocznie po wydaniu decyzji przez Sąd Rejestrowy. Debiut Vantage Development planowany jest na przełomie marca i kwietnia 2012 r.

Przewidywany harmonogram oferty:

Etap transakcji Planowany termin realizacji poszczególnych etapów *
Rejestracja sądowa podziału, w tym podwyższenia kapitału zakładowego Vantage Zależny od decyzji Sądu Rejestrowego
Złożenie przez Spółkę w KDPW wniosku o wyznaczenie Dnia Referencyjnego Dzień D (niezwłocznie po rejestracji podziału)
Ostatni dzień notowania akcji Impel oznaczonych jako uprawniających do objęcia akcji Vantage Dzień D+2
Ustalenie kursu odniesienia dla akcji Impel** Dzień D+2 (po zakończeniu notowań)
Dzień Referencyjny Dzień D+5 („R”)
Przydział akcji oferowanych za pośrednictwem KDPW. Rejestracja akcji na kontach inwestorów Dzień R+7
Pierwsze notowanie Vantage S.A Dzień R+10
Przekazanie dopłat gotówkowych za pośrednictwem KDPW Dzień R +11

*Dotyczy tylko dni roboczych

Opis transakcji

Podział zostanie dokonany poprzez przeniesienie części majątku spółki Impel S.A, tj. Zakładu Ecoimpel, na Vantage Development S.A. (VDSA) w zamian za akcje VDSA. Transakcja nie wiąże się z obniżeniem kapitału zakładowego Impel S.A. W oparciu o wycenę VDSA ustalono, iż wartość godziwa 1 akcji podziałowej VDSA wynosi 4,72 zł (kapitalizacja całej spółki po przeprowadzeniu oferty wyniesie 267,9 mln zł), a parytet wymiany akcji wyniesie 1:3,2109. Oznacza to, że każdy akcjonariusz Impela, z tytułu posiadania jednej akcji Impela otrzyma 3,2109 akcji Vantage Development, zachowując dotychczas posiadane akcje Impela. Jeżeli akcjonariusz Impela posiada taką liczbę akcji, która w wyniku pomnożenia przez 3,2109 będzie dawała liczbę niecałkowitą, spółka wypłaci stosowną dopłatę gotówkową. Aktywa, które zostaną wniesione do Vantage, wycenione zostały na 184,23 mln zł na dzień 1 maja 2011 r.

Oferta publiczna skierowana będzie jedynie do akcjonariuszy Impel S.A, którzy będą posiadać akcje tej spółki w określonym dniu referencyjnym, wyznaczonym w ramach transakcji. W efekcie w portfelach akcjonariuszy Impel S.A. znajdą się akcje dwóch spółek (Impel S.A. i VDSA). Obie spółki będą notowane na GPW.

Grupa Impel jest największą w Polsce grupą firm usługowych. Posiada 20-letnie doświadczenie we współpracy z wymagającymi klientami, których obsługuje w całym kraju poprzez sieć oddziałów. Impel zapewnia szerokie kompetencje optymalizujące obszary organizacji pracy, doboru technologii oraz zarządzania personelem. Grupa oferuje największą na rynku polskim liczbę usług dla biznesu w następujących jednostkach biznesowych:

  • Obsługa nieruchomości: usługi porządkowo-czystościowe, techniczna obsługa nieruchomości, usługi handlingowe
  • Zapewnianie bezpieczeństwa: fizyczna ochrona mienia, monitoring i techniczne systemy zabezpieczeń, cash handling.
  • Dystrybucja: usługi kadrowo-płacowe, księgowe, praca tymczasowa, doradztwo personalne, usługi IT, wynajem i serwis odzieży, pralnictwo, organizacja dostaw, catering.

Obsługuje ok. 4 tys. przedsiębiorstw na terenie całego kraju. Zarządza pracą ponad 40 tys. osób.

Vantage Development S.A to dynamicznie rozwijająca się spółka deweloperska. Firma działa przede wszystkim na rynku wrocławskim, który obecnie jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków w Polsce. Grupa specjalizuje się w budownictwie mieszkaniowym oraz biurowcach o wysokim standardzie. Projekty spółki charakteryzują się ciekawą architekturą oraz dbałością o detale wykończenia. Spółka posiada szereg atrakcyjnych nieruchomości o łącznej wartości ponad 300 mln zł. Obecnymi akcjonariuszami Vantage są Impel S.A. oraz dwóch założycieli i głównych akcjonariuszy Grupy Impel (pośrednio i bezpośrednio).

NBS Communications

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.