Znaczące zmiany w medycynie coraz bliżej – Portal PR - 24PR
Znaczące zmiany w medycynie coraz bliżej

17.02.2012 Kategoria: Rynki, Systemy IT. Autor: admin

Dyrektywy unijne zmuszają państwa członkowskie do wprowadzania ujednoliconych rozwiązań teleinformatycznych w służbie zdrowia. 28 kwietnia 2011 roku Prezydent RP podpisał ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia.

System ten, ma być oddany do użytku w połowie 2014 roku, ale już teraz wzbudza sporo kontrowersji. Jakich zmian możemy się spodziewać?

Postęp technologiczny sprawia, że cyfryzacja sięga niemal każdej dziedziny życia. Jej możliwości i potencjał mogą być szeroko wykorzystywane także w służbie ochrony zdrowia. E-recepty, telekonsultacje czy wirtualne skierowania to tylko niektóre z udogodnień zaproponowanych przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, które nadzoruje cały proces.

Wspólnota Europejska zaproponowała plan, który ma na celu poprawę jakości opieki zdrowotnej w całej Europie za sprawą cyfryzacji i ujednolicenia systemów e-zdrowia we wszystkich krajach członkowskich. Założeniem jego twórców jest promocja konkurencyjnego, wolnego rynku usług zdrowotnych oraz inwestycja w innowacje i nowoczesne techniki telekomunikacyjne.

Już w 2006 roku większość krajów członkowskich UE stworzyło strategie mające na celu wdrażanie unijnego planu w życie. Kluczowymi kwestiami w nich poruszanymi było zwiększanie świadomości na temat możliwości jakie daje korzystanie z nowoczesnych technologii w sektorze zdrowia oraz budowa podstaw prawnych dla całego przedsięwzięcia. Szczególnie istotnym aspektem jest rozwiązanie kwestii, które utrudniają międzynarodową współpracę placówek służby zdrowia. Stworzenie jednego, spójnego systemu jest wielkim wyzwaniem, zarówno od strony prawnej jak i technologicznej.

W Polsce nad przebiegiem całego procesu czuwa Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, które postawiło przed sobą kilka celów priorytetowych. Pierwszym z nich jest utworzenie portalu edukacyjno-informacyjnego, którego zadaniem byłoby szerzenie wiedzy na temat e-zdrowia oraz e-administracji. W tej sprawie przyjęto już odpowiednie regulacje prawne. Kolejnym zadaniem, przed jakim stoi CSIOZ jest zapewnienie interoperacyjności całego systemu. W tym celu powstała Elektroniczna Platforma Gromadzenia Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Równolegle trwają intensywne prace nad słownikami, terminologią oraz rejestrami.

Do 2015 roku mają zostać podjęte prace pilotażowe, umożliwiające Europejczykom bezpieczny dostęp do danych medycznych przez Internet, a do 2020 roku – rozpowszechnienie usług telemedycznych.

Co to oznacza dla pacjentów?

Ustawa podpisana 28 kwietnia ubiegłego roku pozwala na umawianie się na wizyty w państwowych przychodniach przez Internet oraz śledzenie swojego miejsca w kolejce bez konieczności wychodzenia z domu. Fałszowanie recept czy dokumentacji medycznej zostanie znacznie utrudnione dzięki ich standaryzacji oraz konieczności wprowadzania ich do telekomunikacyjnej bazy. Międzynarodowy system wymiany informacji medycznych na temat pacjentów ma umożliwić mieszkańcom całej Unii Europejskiej swobodne korzystanie z usług zdrowotnych na terenie całej Wspólnoty.

Kwestie prawne oraz ochrona danych osobowych pacjentów to jedne z największych wyzwań jakie stoją nie tylko przed Polską, ale przed wszystkimi krajami członkowskimi UE. Intensywne prace trwają, ich efekty mają być widoczne już w 2014 roku.

Informacja powstała w oparciu o artykuł Leszka Sikorskiego, który ukaże się w przyszłym numerze miesięcznika OSOZ.

Kamsoft S.A.

Benhauer

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.