Mirosław Godlewski po raz kolejny powołany na stanowisko prezesa Netii – Portal PR - 24PR
Mirosław Godlewski po raz kolejny powołany na stanowisko prezesa Netii

20.03.2012 Kategoria: Kariera, Personalia, Wieści za spółek. Autor: admin

Zarząd Netii SA (dalej „Spółka” lub „Netia”) informuje, że w dniu 20 marca 2012 roku rada nadzorcza Spółki, działając na podstawie par. 18 pkt. 2 Statutu Spółki, powołała jednomyślnie pana Mirosława Godlewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki na kolejną pięcioletnią kadencję, ze skutkiem na dzień odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdania finansowe za 2011 rok.

Pan Mirosław Godlewski – Prezes Zarządu Netii – Lat 45, został po raz pierwszy powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki w dniu 23 stycznia 2007 r. ze skutkiem od dnia 15 lutego 2007 r (por. raport bieżący 6/2007 nr z dnia 23 stycznia 2007 r.). Przed podjęciem współpracy z Netią pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce Opoczno SA (od stycznia 2006 roku), będącej wiodącym europejskim producentem płytek ceramicznych. W latach 2003-2005 był Prezesem Zarządu w Dec Sp. z o.o. (spółka zależna GATX). W latach 1999-2003 był zatrudniony w Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Generalnego (w latach 2000-2003) i Dyrektora Sprzedaży (w latach 1999-2000). W latach 1993-1999 pracował w PepsiCo Trading Sp. z o.o. na różnych stanowiskach menedżerskich. W okresie od 1991 do 1993 był zatrudniony w Polskim Biurze Badań Marketingowych Sp. z o.o. jako Retail Audit Manager.

Pan Mirosław Godlewski ukończył Politechnikę Warszawską uzyskując dyplom magistra inżyniera w zarządzaniu przemysłem. Posiada także tytuł MBA uzyskany w Ashridge Management College, Wielka Brytania.

Jest członkiem rad nadzorczych w Stowarzyszeniu Emitentów Giełdowych oraz w spółce ABC Data SA. Ponadto jest członkiem Young Presidents’ Organization (YPO).
Pan Mirosław Godlewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej osobie prawnej prowadzącej działalność konkurencyjną do działalności Netii jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna

§ 28 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 22) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.