Fundusze: ponad 50-proc. zyski w trzy lata – Portal PR - 24PR
Fundusze: ponad 50-proc. zyski w trzy lata

03.04.2012 Kategoria: Rynki. Autor: admin

Marzec przyniósł niewielkie średnie zmiany notowań jednostek najpopularniejszych funduszy inwestycyjnych. Jednak cały pierwszy kwartał 2012 roku ich klienci mogą uznać za udany.

Po całkiem udanych dla inwestorów styczniu i lutym, w marcu przyszedł czas odpoczynku. Większość z głównych warszawskich indeksów straciła na wartości. Jedynie wskaźnik koniunktury w segmencie średnich przedsiębiorstw, mWIG40, zyskał 1,3 proc. Nie zmienia to faktu, że cały pierwszy kwartał 2012 roku GPW zakończyła na przyzwoitym plusie, przy wzrostach na poziomie od 6,6 proc. w przypadku WIG20, do 20,8 proc. w przypadku sWIG80.

Zmiana wartości warszawskich indeksów giełdowych

marzec 2012 I kw. 2012
WIG -0,71% 9,77%
WIG20 -1,32% 6,62%
mWIG40 1,28% 15,17%
sWIG80 -1,21% 20,78%

Źródło: GPW.

Pomimo słabszej giełdowej koniunktury w marcu, był to kolejny miesiąc z rzędu, w którym większość funduszy otwartych w ofercie krajowych towarzystw funduszy inwestycyjnych zanotowała dodatnie stopy zwrotu. Dokładnie 205 z 376, czyli 54,5 proc. monitorowanych przez nas funduszy, zakończyło poprzedni miesiąc powyżej kreski.

W podziale na kategorie najlepiej wypadły fundusze akcji amerykańskich. Poza lekkimi, kilkuprocentowymi wzrostami na giełdach w USA, przyczynił się do tego także 1,5-proc. wzrost notowań dolara. Średnio jednostki złotowe tych funduszy zyskały w marcu 2,4 proc. Jednostki dolarowe zakończyły miesiąc na 1,2 proc. plusie. Wpływ zmian kursów walutowych spowodował też, że na kolejnym miejscu, ze średnią stopą zwrotu rzędu 1,1 proc., uplasowały się fundusze dłużnych papierów wartościowych denominowanych dolarach. Ale tylko jednostki złotowe, bo w przeliczeniu na walutę odnotowały 0,4-proc. stratę.

Generalnie lekkie osłabienie polskiej waluty, także wobec euro, którego notowania wzrosły w marcu o 0,6 proc., przyczyniło się do tego, że większość grup funduszy, które zakończyły ten miesiąc na plusie, to fundusze aktywów zagranicznych. Produkty koncentrujące się na akcjach krajowych emitentów, skończyły miesiąc w okolicach zera (np. akcji polskich małych i średnich spółek) lub tuż poniżej, jak np. 1-proc. strata funduszy akcji polskich uniwersalnych. W zasadzie tylko fundusze polskich obligacji mogą pochwalić się zyskami – średnio 0,4 proc. fundusze uniwersalne i 0,5 proc. fundusze papierów skarbowych.

Stopy zwrotu funduszy na koniec marca br. wg kategorii

grupa 1M 3M 6M 12M 24M 36M
akcji amerykańskich 2,4% 4,6% 17,1% 6,4% 16,5% 45,8%
akcji amerykańskich (waluta) 1,2% 13,4% 22,0% -3,1% 5,9% 62,5%
dłużne USA uniwersalne 1,1% -2,7% 2,2% 16,0% 20,0% 16,2%
mieszane zagraniczne zrównoważone 1,0% 4,3% 6,1% -2,3% 5,4% 33,7%
dłużne zagraniczne (PLN) 0,9% -2,1% -1,2% 10,3% 15,0% 10,4%
dłużne europejskie uniwersalne 0,8% -1,9% -2,6% 7,5% 11,2% 9,0%
akcji globalnych rynków rozwiniętych 0,6% 6,7% 12,1% -4,2% 3,9% 30,9%
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu 0,5% 0,5% 3,3% 5,0% 12,3% 27,0%
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne 0,5% 1,6% 2,7% 5,0% 9,0% 15,3%
dłużne polskie papiery skarbowe 0,5% 2,5% 3,8% 7,4% 9,7% 20,6%
dłużne polskie uniwersalne 0,4% 2,6% 3,9% 7,3% 9,8% 22,4%
akcji europejskich rynków rozwiniętych 0,2% 6,1% 10,5% -4,6% 0,8% 19,4%
mieszane polskie stabilnego wzrostu 0,1% 5,4% 4,7% -3,0% 1,7% 27,6%
akcji europejskich rynków rozwiniętych (waluta) 0,0% 8,5% 14,1% -6,6% -0,1% 49,8%
akcji polskich małych i średnich spółek 0,0% 16,0% 13,6% -17,1% -9,3% 53,3%
mieszane polskie zrównoważone -0,4% 6,9% 5,2% -10,5% -4,2% 31,9%
dłużne USA uniwersalne (waluta) -0,4% 6,6% 6,7% 5,0% 10,4% 31,8%
mieszane polskie aktywnej alokacji -0,6% 6,1% 3,2% -11,1% -3,0% 28,4%
akcji europejskich rynków wschodzących -0,8% 11,5% 7,0% -16,4% -7,1% 54,5%
akcji polskich uniwersalne -1,0% 10,5% 7,6% -16,5% -5,8% 56,1%
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji -1,3% 7,7% 7,8% -10,8% -1,9% 32,3%
akcji globalnych rynków wschodzących -2,7% 6,9% 10,7% -10,9% -1,1% 50,3%
akcji zagranicznych sektora nieruchomości -3,2% 6,0% 1,2% -32,1% -33,1% 13,2%
akcji azjatyckich bez Japonii -3,2% 5,0% 5,9% -9,3% -3,8% 35,2%

Źródło: Analizy Online.

Licząc w złotych, z pierwszego kwartału najbardziej zadowoleni powinni przede wszystkim posiadacze jednostek funduszy akcji polskich małych i średnich przedsiębiorstw. W tym okresie przyniosły one najwyższą średnią stopę zwrotu, sięgającą 16 proc. Dwucyfrowe zyski przyniosły jeszcze tylko fundusze akcji europejskich rynków wschodzących (11,5 proc.) oraz fundusze akcji polskich uniwersalne (10,5 proc.).

Warto także zwrócić uwagę na ostatnią kolumnę prezentowanej przez nas tabeli z wynikami funduszy, czyli na stopy zwrotu za ostatnie trzy lata. Jest to o tyle ciekawy okres, że obejmuje w całości falę wzrostów, które nastąpiły po bessie roku 2008, a które – z przerwami – trwają do dziś. Jak można się przekonać, w tym okresie, w ujściu złotowym, najwyższe zyski osiągnęli ci, którzy postawili na fundusze polskich akcji czy szerzej, na europejskie rynki wschodzące. Fundusze akcji polskich uniwersalne w czasie ostatnich trzech lat mogą pochwalić się najwyższym, 56,1-proc. średnim wzrostem wyceny jednostek uczestnictwa. Niewiele ustępują im fundusze akcji europejskich rynków wschodzących (54,5 proc.) oraz akcji polskich małych i średnich spółek (53,3 proc.). To za mało, żeby odrobić straty poniesione w wyniku bessy, ale obecna fala wzrostowa wciąż jeszcze trwa i można przypuszczać, że nie powiedziała jeszcze ostatniego sowa.

Bernard Waszczyk, Open Finance

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.