Jewgienij Kasperski o unijnym centrum ds. cyberprzestępczości – Portal PR - 24PR
Jewgienij Kasperski o unijnym centrum ds. cyberprzestępczości

04.04.2012 Kategoria: Systemy IT, Technologie. Autor: admin

Kaspersky Lab przedstawia komentarz Jewgienija Kasperskiego, dyrektora generalnego i założyciela firmy, na temat propozycji założenia centrum ds. cyberprzestępczości wysuniętej przez Komisję Europejską.

„Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca ustanowienia europejskiego centrum zwalczania cyberprzestępczości to wspaniała inicjatywa, którą przyjmuję z entuzjazmem. Jest to kluczowy element, którego brak odczuwamy już od kilku lat, w miarę jak nasze życie cechuje coraz większa mobilność oraz cyfrowość. Nie jest to pierwsza inicjatywa tego typu – istnieją już dwie duże organizacje, które pretendują do objęcia dowodzenia w walce z cyberprzestępczością na poziomie międzynarodowym: Action Against Terrorism Unit (w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych) oraz Interpol, który planuje otworzyć oddział Cyber Interpol w Singapurze w 2014 roku. Jednak im więcej organizacji w tym obszarze, tym lepiej.

Wkroczyliśmy w trzeci etap ewolucji internetu – etap regulacji, który nastąpił po pierwszym etapie innowacji oraz drugim – incydentów. Naturalnie, w dużej mierze nadal znajdujemy się w etapie incydentów, jednak etap regulacji już następuje, mimo że jest to dopiero początek. Wiele państw posiada już zespoły CERT (Computer Emergency Response Team) oraz ustawy o cyberprzestępczości, jednak często na drodze do egzekwowania prawa stoi brak wystarczających środków oraz zasobów, co utrudnia walkę z cyfrowymi zagrożeniami.

Jednocześnie staje się jasne, że zwalczanie cyberprzestępczości to nie zadanie, któremu może sprostać samodzielnie jakakolwiek organizacja. Wynika to z tego, że cyberprzestępczość przekracza granice geopolityczne, co oznacza, że osoby atakujące mogą obrać za swój cel użytkowników znajdujących się na drugim końcu świata. W przeciwieństwie do nich, organy ścigania podlegają ograniczeniom jurysdykcyjnym i nie mogą samodzielnie przeprowadzać dochodzeń poza granicami swego państwa. Logiczne jest zatem pójście w kierunku współpracy między krajami.

Kaspersky Lab współpracuje już z IMPACT (International Multilateral Partnership Against Cyber Threats), który stanowi ramię wykonawcze ds. cyberbezpieczeństwa Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej Narodów Zjednoczonych w walce przeciwko cyberprzestępczości, a z osobistego doświadczenia wiem, że kooperacja jest niezwykle pomocna w takim przedsięwzięciu. Ze względu na nasze doświadczenie dostarczamy zaawansowane informacje techniczne dotyczące szeroko rozpowszechnionego lub niebezpiecznego szkodliwego oprogramowania, które z pomocą IMPACT mogą zostać wykorzystane w kontekście aktualnych dochodzeń lub do wszczęcia nowych spraw. Na przykład, w przypadku jednego z niedawnych oszustw wystarczyły zaledwie dwa miesiące, aby przeprowadzić dochodzenie i zidentyfikować uczestniczących w nim przestępców.

Z pewnością nie należy oczekiwać, że ten nowy organ całkowicie wyeliminuje cyberprzestępczość, może jednak znacznie utrudnić życie przestępców i sprawić, aby ich działania stały się bardziej ryzykowne”.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania Kaspersky Lab jako źródła.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.