O finansowaniu mediów publicznych w Polsce – konferencja naukowa. – Portal PR - 24PR
O finansowaniu mediów publicznych w Polsce – konferencja naukowa.

12.04.2012 Kategoria: konferencje. Autor: admin

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Związek Pracodawców Mediów Publicznych organizują konferencję naukową „Finansowanie mediów publicznych w Polsce – teoria i praktyka”. Wydarzenie odbędzie się 16 kwietnia 2012 (godz. 14.00 – 17.45), w Sali im. S. Czarnowskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie.

Sympozjum składa się z dwóch części: prelegenckiej oraz dyskusyjnej. W pierwszej, trwającej w godzinach 14.00 – 15.55, udział biorą praktycy i teoretycy mediów. Swoje prelekcje potwierdzili znawcy tematyki finansowania mediów publicznych: Sławomir Rogowski (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, „Finansowanie mediów publicznych w Polsce: stan obecny”), Igor Ostrowski (Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, „O potrzebie nowej ustawy medialnej”), prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, „Praktyka finansowania mediów publicznych w Europie”) oraz prof. dr hab. Jacek Sobczak (WDiNP UW) i dr hab. Jędrzej Skrzypczak (WNPiD UAM), którzy omówią „Prawno-ekonomiczne aspekty finansowania mediów publicznych w Polsce”.

Drugą część konferencji, zaplanowaną w godzinach 16.15 – 17.45, w całości przeznaczono na dyskusję, której efektem – w zamyśle organizatorów – mają być konkretne postulaty koniecznych zmian w systemie finansowania mediów publicznych w Polsce.

„Celem naszej konferencji jest między innymi zwrócenie uwagi na rosnące kłopoty związane ze ściągalnością abonamentu.”, mówi Jolanta Wiśniewska, Członek Zarządu Polskiego Radia i Prezes ZPMP. „2007 r. przychody z abonamentu radiowo-telewizyjnego wyniosły prawie 900 mln zł, natomiast w roku 2011 – już zaledwie 470 mln zł. W ciągu kliku lat nastąpił więc spadek o niemal 50 %. Ubytek ten jest poważnym zagrożeniem dla stabilnego funkcjonowania mediów publicznych i zmusza je do konkurowania z komercyjnymi rozgłośniami radiowymi i nadawcami telewizyjnymi. Przy czym należy pamiętać, iż ustawa o radiofonii i telewizji nakłada na nas liczne obowiązki programowe, których nie mają stacje komercyjne, a których realizacja nie jest możliwa bez pieniędzy. Obowiązujące w Polsce opłaty abonamentowe należą do najniższych w Europie. Mimo to regularnie opłaca je jedynie 40 % gospodarstw domowych. Tymczasem w większości państw Unii Europejskiej wskaźnik ten przekracza 90 proc. – w Wielkiej Brytanii 94,8 %, w Czechach 95 %, w Austrii 96 %, w Niemczech – 98 %. To pokazuje, jak bardzo odstajemy od reszty Europy i jak pilną jest potrzeba wypracowania właściwego sposobu finansowania polskich mediów publicznych, a właściwie nie ich samych, a realizowanej przez nie misji. O tym musimy rozmawiać już teraz i w jak najszerszym gronie. Rozwiązań jest wiele. We Francji obowiązuje system mieszany, który opiera się zarówno na podatku, jak i opłacie abonamentowej. W Finlandii media publiczne będą od przyszłego roku finansowane z samych podatków, a na Słowacji tylko z budżetu państwa. Wyciągnijmy więc wnioski z doświadczeń innych krajów i spróbujmy rozwiązać ten problem, póki jeszcze nie jest za późno. Pamiętajmy, że w nowoczesnych demokracjach media publiczne są jednym z filarów państwa obywatelskiego i dobrem wspólnym wszystkich jego mieszkańców.”

Organizatorzy konferencji: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Związek Pracodawców Mediów Publicznych.
Patroni medialni konferencji: Polskie Radio S.A., Telewizja Polska S.A. (główni), Akademickie Radio Kampus i telewizja UW3D TV (wspierający).

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.