Priorytety środowiskowe Kompanii Piwowarskiej – Portal PR - 24PR
Priorytety środowiskowe Kompanii Piwowarskiej

20.04.2012 Kategoria: Ekologia. Autor: admin

22 kwietnia wszyscy ludzie, którym leży na sercu przyszłość naszej planety, obchodzą jej wielkie święto. W tym roku, w ramach Międzynarodowego Roku Zrównoważonego Rozwoju Energii dla Wszystkich Ludzi ogłoszonego przez ONZ, Światowy Dzień Ziemi w Polsce będzie przebiegał pod hasłem „Dobra energia dla wszystkich”. Kompania Piwowarska także podejmuje działania mające na celu ograniczenie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla.

Światowy Dzień Ziemi to dobra okazja, by przeprowadzić ekologiczny „rachunek sumienia”. Codziennie podejmujemy decyzje, które mają znaczący wpływ na planetę, na której żyjemy. Dlatego warto zastanowić się, w jaki sposób każdy z nas może zaangażować się w ochronę środowiska i zasobów naturalnych. Szczególna odpowiedzialność w tej dziedzinie spoczywa na firmach i instytucjach, które powinny aktywnie angażować się w działania pozwalające chronić środowisko i propagować dobre praktyki. Jedną z takich firm jest Kompania Piwowarska, dla której dbałość o środowisko naturalne jest integralną częścią strategii biznesowej.

W Kompanii Piwowarskiej bardzo poważnie traktujemy rolę, jaką odgrywamy w szeroko pojętym środowisku i społeczności. Wiemy, że chcąc być firmą odnoszącą długotrwałe sukcesy, musimy dołożyć wszelkich starań, by nasze działania świadczyły o nas jako o odpowiedzialnym członku społeczeństwa lokalnego i globalnego. To dlatego właśnie między innym dążymy do optymalizacji potrzeb względem zużywanych zasobów naturalnych oraz ilości wytwarzanych odpadów – mówi Rob Priday, prezes Kompanii Piwowarskiej.

Zmniejszenie zużycia energii wśród priorytetów

Kompania Piwowarska to jedno z tych przedsiębiorstw, które działają w zgodzie z naturą nie tylko raz w roku, przy okazji obchodów Dnia Ziemi, ale każdego dnia. Mianowicie firma prowadzi swoją działalność, kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju, a wśród jej 10 Priorytetóważ cztery mają na względzie dobro środowiska naturalnego: zwiększenie produkcji piwa przy wykorzystaniu mniejszej ilości wody, zmniejszenie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla, odzysk i recykling odpadów opakowaniowych oraz optymalizacja procesu gospodarowania odpadami.

Nawiązując do tematu tegorocznego Dnia Ziemi, warto zwrócić uwagę na działania KP zmierzające do zmniejszenia zużycia energii, a co za tym idzie – emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Pierwszym krokiem jest zawsze uświadomienie sobie skali problemu. Dlatego Kompania Piwowarska oceniła poziom swojej emisji CO2 i określiła, które etapy łańcucha wartości powodują jej najwięcej. Firma opracowała nową strategię zmian klimatycznych, która uwzględnia siedem elementów. Cztery z nich: wydajność energetyczna, przechodzenie na czystsze paliwa kopalne, wykorzystywanie energii odnawialnej oraz handel kredytami węglowymi, są bezpośrednio związane z funkcjonowaniem firmy. Pozostałe trzy dotyczą zarządzania emisjami w łańcuchu wartości i wiążą się z chłodzeniem, transportem oraz produkcją opakowań. Ponadto KP współpracuje ze swoimi dostawcami w poszukiwaniu usprawnień we wspólnych działaniach.

Inwestycje i ambitne plany

Jedną z proekologicznych inwestycji Kompanii Piwowarskiej jest nowoczesna podczyszczalnia w tyskim browarze, która bazuje na beztlenowych metodach oczyszczania z osadem granulowanym. W wyniku fermentacji beztlenowej powstaje biogaz, który jest magazynowany i używany jako pełnowartościowe paliwo do opalania kotłów zakładowych – wyjaśnia Klaudyna Gruszecka, kierownik ds. ochrony środowiska i BHP w Kompanii Piwowarskiej.

KP bez trudu spełnia unijne standardy dla przemysłu piwowarskiego, dotyczące zużycia energii cieplnej i elektrycznej. To jednak za mało dla firmy, która wymaga od siebie odpowiedzialności wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego oraz pełnego zaangażowania w ograniczenie negatywnego wpływu na klimat. Dlatego Kompania Piwowarska wyznaczyła sobie ambitny cel redukcji o 50% emisji paliw kopalnych na litr wyprodukowanego piwa do roku 2020.

Edukacja z przymrużeniem oka

Proekologiczne działania KP skupiają się nie tylko na procesie produkcji i łańcuchu dostaw. Obejmują także edukację pracowników, czego przykładem jest projekt „Zgrani z naturą”. To program prowadzony od 2007 roku, skierowany do pracowników Kompanii Piwowarskiej, który powstał jako rozszerzenie prowadzonej przez firmę polityki ochrony środowiska. Program wykorzystuje elementy humoru i zaskoczenia, a wspierają go autorytety z dziedziny recyklingu, ochrony przyrody i środowiska. Ma on zachęcić pracowników i ich rodziny do zmniejszania ilości wytwarzanych odpa­dów i świadomej ich segregacji, oszczę­dzania wody, energii elektrycznej oraz energii cieplnej na gruncie prywatnym. Celem tych działań jest włączenie wszystkich pracowników – choćby na niewielką skalę – w dzieło ochrony przyrody i zasobów naturalnych.

Więcej na ten temat można przeczytać w Raporcie zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej 2011

Kompania Piwowarska

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.