Startuje konkurs „Łódzko-ludzko odpowiedzialni” – Portal PR - 24PR
Startuje konkurs „Łódzko-ludzko odpowiedzialni”

24.04.2012 Kategoria: CSR. Autor: admin

Co może połączyć korporacje, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe? Wspólny cel, czyli pomoc lokalnej społeczności. Nowy projekt – konkurs „Łódzko-ludzko odpowiedzialni” to szansa na pokazanie, że w Łodzi działają firmy i organizacje odpowiedzialne społecznie.

Ideą konkursu jest zachęcenie firm i organizacji pozarządowych do angażowania się w akcje z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility) oraz budowanie świadomości, że udzielana pomoc i wsparcie to inwestycja w miasto i jego mieszkańców. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu koncepcji i zrealizowaniu działań CSR skierowanych do grupy społecznej wskazywanej corocznie w konkursie. W 2012 roku zgłoszenia można przesyłać do 15 listopada.

Młodzi dorośli

Tematem przewodnim pierwszej edycji konkursu „Łódzko-ludzko odpowiedzialni” jest sytuacja młodych dorosłych, mieszkających w zubożałych dzielnicach województwa łódzkiego. To grupa, do której bardzo ciężko trafić, a jednocześnie ta, która najbardziej potrzebuje wsparcia. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi na Uniwersytecie Łódzkim w ramach projektu „Wzlot”, momentem kryzysowym w życiu młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jest wejście w dorosłość. Po ukończeniu 18 lat „znikają” z pola widzenia instytucji, które dotychczas się nimi zajmowały i brak im wsparcia ze strony społeczeństwa. Konkurs „Łódzko-ludzko odpowiedzialni” ma wyłonić firmy i organizacje pozarządowe, które zaangażują się w działania na rzecz młodych dorosłych mieszkających w zubożałych dzielnicach Łodzi.

Dajemy wędkę, a nie rybę

Zgodnie z ideą konkursu działania z obszaru CSR powinny opierać się na prawdziwym zaangażowaniu w działania społeczne, a nie tylko na akcjach charytatywnych. Nagrodzeni – firmy, organizacje pozarządowe i osobowości, które w szczególny sposób wspierają lokalną społeczność, otrzymają Złote wędki, w myśl zasady, która przyświeca organizatorom konkursu „Dajemy wędkę, a nie rybę”.

Inicjatorem konkursu jest Partnerstwo dla Łodzi, którego głównym celem jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu w Łodzi i regionie łódzkim.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej: www.dlalodzi.org

www.telmagroup.pl

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.