Komunikacja wizerunkowa na Uniwersytecie Wrocławskim – Portal PR - 24PR
Komunikacja wizerunkowa na Uniwersytecie Wrocławskim

14.05.2012 Kategoria: Nauka. Autor: admin

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przygotował dla swoich studentów nowy kierunek – Komunikacja wizerunkowa, a na nim specjalności: reklama, public relations, branding. Precyzyjnie sprofilowana struktura studiów powoduje, że to kierunek unikatowy w skali kraju.

Od kilku lat studia w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej cieszą się ogromnym powodzeniem – rokrocznie na jedno miejsce, na studia licencjackie w Instytucie przypada niemal 20. kandydatów. Obecnie Instytut kształci około 2000 studentów w systemie dziennym i zaocznym. Jak zawsze, dużą popularnością cieszą się specjalności dziennikarskie, jednak wymagania zmieniającego się wciąż rynku powodują wyraźny wzrost zainteresowania specjalnościami: public relations i projektowanie komunikacji.

Nowy kierunek – Komunikacja wizerunkowa: reklama, public relations, branding – jest odpowiedzią UWr na potrzeby rynku i przyszłych studentów. Nowatorskie podejście do kształcenia wyższego, to przede wszystkim szczególny nacisk kładziony jest na zajęcia warsztatowe, wiedzę praktyczną i kontakt z rynkiem branżowym.

Każdego studenta traktujemy jak partnera, nie zaś jako przedmiot podlegający działaniu dydaktycznemu. Wiedza, praktyka, kompetencje, otwartość, dialog, partnerstwo, współpraca i ciekawość – to słowa–klucze, którymi kierujemy się podczas pracy – mówi dr Karina Stasiuk-Krajewska, koordynująca specjalność public relations.

Kierunek wpisuje się w wyraźnie rosnącą rolę szerokopojętego sektora creative industries we współczesnej gospodarce – dodaje dr Maurycy Graszewicz, projektujący specjalność branding.

Nadzór nad specjalnością „reklama” będzie sprawował prof. Michael Fleischer – założyciel specjalności „Projektowanie komunikacji i wizerunek instytucji” w Instytucie Dziennikarstwa oraz twórca znanego festiwalu reklamy „CHAMLET”.

Kierunek powstawał w bliskiej współpracy z najlepszymi praktykami i rynkiem, w odniesieniu do europejskich wzorców i sposobów kształcenia w tym zakresie. Doceniono także coraz większą rolę wizerunku i konieczności zarządzania nim w firmach, instytucjach i w kontekście marek – komentuje prof. Igor Borkowski, kierownik Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa i PR w Instytucie Dziennikarstwa.

Studenci już po pierwszym semestrze wybierają jedną z trzech specjalności, a przedmioty dostępne w jej ramach odzwierciedlają strukturę np. agencji marketingowej, agencji PR czy brandingowej.

Niewątpliwym atutem kierunku są wykładowcy, w większości praktycy, fachowcy w dziedzinie reklamy, public relations, brandingu czy marketingu. Głównym założeniem kierunku jest kompleksowe podejście do komunikacji wizerunkowej, łączące elementy designu, użyteczności, starych i nowych mediów.

Absolwenci kierunku przygotowani będą do pracy w zarządzaniu komunikacją, na polu szeroko pojętej komunikacji wizerunkowej: wszędzie tam, gdzie liczy się kreatywność.

Można zauważyć, że podczas projektowania kierunku studiów nacisk został położony na wiedzę praktyczną, a ograniczone zostały zajęcia teoretyczne – mówi Maciej Tesławski dyrektor Marketing Communication Academy, wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Absolwenci ukończą studia z dyplomem komunikacji wizerunkowej oraz informacją o zrealizowanej specjalności. Będą mogli kontynuować studia w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.