Protest ZG Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w sprawie listy leków refundowanych – Portal PR - 24PR
Protest ZG Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w sprawie listy leków refundowanych

07.05.2012 Kategoria: zdrowie. Autor: admin

Protest Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w sprawie listy leków refundowanych z dn. 1 maja 2012 r.

Zgodnie z przepisami nowej ustawy refundacyjnej Ministerstwo Zdrowia ogłosiło w ostatnich dniach kwietnia br. listę refundacyjną leków mającą obowiązywać od 1 maja br. Po raz kolejny nie umieszczono na niej żadnych nowych leków przeciwcukrzycowych, w szczególności długodziałających analogów insuliny i leków inkretynowych.

Występując w trosce o los chorych na cukrzycę Polskie Towarzystwo Diabetologiczne wyraża swój zdecydowany protest przeciwko takiemu postępowaniu MZ. Chorzy na cukrzycę od ponad dekady czekają na wsparcie ze strony władz w walce ze swoją chorobą w postaci choćby częściowej refundacji nowych metod leczenia. Niestety, dotykają ich jedynie ograniczenia w dostępie do leków i samokontroli glikemii – od początku bieżącego roku wydatki na leczenie ponoszone przez chorych na cukrzycę znamiennie wzrosły. Liczne oficjalne prośby Zarządu Głównego PTD i stowarzyszeń chorych na cukrzycę i ich rodzin kierowane do Ministra Zdrowia o spotkanie mające służyć przedstawieniu sytuacji chorych na cukrzycę pozostają bez jakiejkolwiek odpowiedzi. Składane przez wysokich urzędników MZ obietnice objęcia refundacją lub programem lekowym długodziałających insulin analogowych i niektórych leków inkretynowych są nieustannie łamane. Uzasadnione próby sejmowej Komisji Zdrowia zwrócenia się z apelem do rządu o stworzenie Narodowego Programu Walki z Cukrzycą, przedsięwzięcia, do którego wezwał 14 marca br. Parlament Europejski, są torpedowane. Z ogromną przykrością, ale i z oburzeniem konstatujemy, że żadna grupa chorych nie jest w naszym kraju bardziej lekceważona przez władze niż osoby z cukrzycą.

Jak już to czyniliśmy wielokrotnie w przeszłości, chcemy i tym razem podkreślić, że nierefundowanie długodziałających analogów insuliny nie ma żadnych podstaw merytorycznych ani ekonomicznych. Według Agencji Oceny Technologii Medycznych i Europejskiej Agencji Leków (EMA) są to leki bezpieczne, a refundowanie ich w takim stopniu jak innych preparatów insulin nie spowoduje wzrostu wydatków NFZ. Refundacja leków inkretynowych, zwłaszcza jeżeli byłaby ograniczona do takiej grupy chorych, która odniosłaby największą korzyść z ich stosowania, również nie zwiększyłaby kosztów leczenia cukrzycy ponoszonych przez NFZ. Leki te stanowią przełom w leczeniu cukrzycy typu 2, niestety, polscy pacjenci nie mogą z niego korzystać. Taka postawa rządu – pomijanie przy kolejnych decyzjach refundacyjnych chorych na cukrzycę – może być racjonalnie wytłumaczona jedynie na dwa sposoby: albo rząd nie jest świadomy jakim zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym zagrożeniem dla społeczeństwa jest cukrzyca i dlatego nie przywiązuje wagi do stworzenia optymalnego dostępu chorych na cukrzycę do skutecznych terapii, albo jest świadomy, ale z jakichś niemerytorycznych powodów nie uwzględnia leków przeciwcukrzycowych w decyzjach refundacyjnych. Oba te wytłumaczenia stawiają władze MZ w bardzo niekorzystnym świetle.

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne nie może biernie przyglądać się katastrofalnej działalności MZ w zakresie opieki nad chorymi na cukrzycę. Nasze poprzednie listy otwarte, apele, zdecydowane stanowiska i protesty nie przyniosły zmiany polityki MZ. W dniu dzisiejszym składamy wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich o wystąpienie ze skargą konstytucyjną do Trybunału Konstytucyjnego. Osią tej skargi jest oparte na analizie prawnej przekonanie, że ograniczenie dostępu chorym na cukrzycę do wspomnianych wyżej leków wyczerpuje znamiona łamania zapisów Konstytucji RP.

w imieniu Zarządu Głównego
prof. nadzw. dr hab. med. Leszek Czupryniak
Prezes

Łódź, 30 kwietnia 2012 r.

ExpertPR Consultancy

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.