Debata o jakości kształcenia w Uczelni Łazarskiego – Portal PR - 24PR
Debata o jakości kształcenia w Uczelni Łazarskiego

05.06.2012 Kategoria: Nauka. Autor: admin

5 czerwca na Uczelni Łazarskiego odbyła się debata „Oszukane pokolenie” absolwentów – czy można im pomoc”. Debata była odpowiedzią na toczącą się od pewnego czasu dyskusję na temat jakości kształcenia na uczelniach wyższych. W konferencji wzięli udział rektorzy uczelni wyższych, przedstawiciele ministerstwa oraz przedsiębiorcy.

Celem debaty było znalezienie odpowiedzi m.in. na pytanie: Jakie są przyczyny kryzysu kształcenia w Polsce? Czy uczelnie wyższe są odpowiedzialne za bezrobocie wśród studentów? Czy w Polsce możliwe są praktyczne studia? Jakie są możliwości rozwiązania problemu kształcenia?

Wśród zaproszonych ekspertów byli: prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska – Rektor Uczelni Łazarskiego, prof. dr hab. Andrzej Eliasz – Rektor SWPS, prof. dr hab. Witold Bielecki – Rektor Akademii Leona Koźmińskiego. Ministerstwo reprezentowała prof. n. dr hab. Daria Nałęcz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego oraz Wojciech Szewko – Wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club.

Jako pierwszy w debacie głos zabrał prof. dr hab. Andrzej Eliasz, który zauważył, że każdy student jest osobą dorosłą, która powinna podejść odpowiedzialnie do podjęcia decyzji – co i gdzie będzie studiować? Z perspektywy lat, wcześniej głównym wyznacznikiem wyboru uczelni była jakość danej jednostki, kadra wykładowców, programy kształcenia. Prof. Eliasz zauważył, że obecnie student wybierając uczelnie patrzy z perspektywy przyszłej pracy – niekoniecznie wybierając kierunek, który będzie jego pasją. Według profesora omawiany „kryzys” związany jest z wieloletnim naciskiem na wskaźniki ilościowe, które nie zawsze powinny być takie same dla uczelni publicznych i uczelni prywatnych.

W odpowiedzi Pani Rektor prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska – Rektor Uczelni Łazarskiego odeszła od bieżących dyskusji prowadzonych w gazetach i na problem spojrzała ze strony polityki i demografii. „W mediach już dużo zostało powiedziane. Jednak wydaje mi się, że w tej dyskusji prywatne uczelnie wyższe zostały potraktowane jako chłopiec do bicia. Skądś wzięła się przyczyna obecnych problemów.” – powiedziała Iglicka-Okólska „Pozwolę sobie wypowiedzieć się jako demograf. Skutkiem każdego wyżu demograficznego jest kolejny wyż z tym, że pomniejszony o działania czynników zewnętrznych. Początek lat 80 był pewnego rodzaju niespodzianką – tak spodziewano się kolejnego wyżu, jednak nie aż tak dużego. Skutkiem tego – po 20-25 latach – była nadwyżka osób zdolnych do pracy, które nie znalazły zatrudniania. Było to spowodowane między innymi niewystarczającą ilością miejsc pracy. Jednak w głównej mierze problemu należy doszukiwać się w reformach edukacyjnych, które przez lata uszczuplały możliwości uczniów.” – dodała prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska, Rektor Uczelni Łazarskiego.

W swojej wypowiedzi profesor Iglicka-Okólska przeanalizowała zmiany, które zachodziły w systemie edukacji. Zniesienie szkół zawodowych oraz techników spowodowało zwiększenie liczby absolwentów liceów, którzy z wiedzą ogólną szli na studia, aby później budować swoje specjalizacje zawodowe. Według profesor Iglickiej-Okólskiej w prowadzonych dyskusjach zostały „oszukane obie strony” – studenci i uczelnie.

Prof. dr hab. Witold Bielecki – Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, z kolei powrócił do wypowiedzi Andrzeja Klesyka – prezesa grupy PZU, od którego cała dyskusja medialna się rozpoczęła. Według profesora Bieleckiego duże korporacje nie potrzebują gotowych specjalistów, którzy opuszczają uczelnie i są skoncentrowani na jednej dziedzinie. Wręcz przeciwnie – potrzebują absolwentów, którzy mają podstawową wiedzę, natomiast dzięki kreatywności, poznaniu określonej liczby tematów będą mogli w doskonały sposób zaadoptować się w nowym miejscu pracy i czerpać z praktyk – wspomnianych wyżej – korporacji.

W dalszej części spotkania głos zabrała prof. n. dr hab. Daria Nałęcz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego, dr Andrzej Malinowski – prezydent Pracodawców RP, Wojciech Szewko oraz Askaniusz Sawicki, Dyrektor ds. Rozwoju Organizacji COCA-COLA HBC POLSKA, przedstawiciel absolwentów Uczelni Łazarskiego – laureat nagrody Brylantów Łazarskiego.

Zarówno prof. n. dr hab. Daria Nałęcz, Andrzej Malinowski, Wojciech Szewko oraz Askaniusz Sawicki przyznali, że powinna istnieć bezpośrednia współpraca między uczelniami wyższymi a pracodawcami. Współpraca ta przełożyłaby się korzyścią dla obu stron. Dzięki doświadczeniu pracodawców i ich rozpoznaniu rynku uczelni by mogły oferować studentom kierunki, które łączyłyby w sobie zdobycie wiedzy merytorycznej wraz pozyskaniem cennego doświadczenia.

Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP sprecyzował, że bez konkretnej współpracy uczelni z biznesem nie będą możliwe działania wpływające z korzyścią na wszystkie grupy (Uczelnie, Biznes, Studenci). Transfer technologii, warsztaty, szkolenia, płatne staże studenckie, centra kompetencji to tylko nieliczne z elementów, które zostały wymienione przez Malinowskiego, a dałyby szansę usprawnienia systemu.

Całą dyskusję w wolnej wypowiedzi podsumowała dr Małgorzata Gałązka – Sobotka, Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego – „Cieszę się, że mieliśmy okazję spotkać się tu dzisiaj i porozmawiać w szerszym gronie. Wydaje mi się jednak, że bez wytycznych polityków wprowadzamy już zmiany w systemie nauczania, dzięki, którym przyszli studenci będą umieli wykorzystywać wiedzę w praktyczny sposób tym samym poszerzając swoje kompetencje. Nadzieją na te zmiany jest również fakt, że prywatne uczelnie wyższe nie obawiają się wprowadzanych zmian a ich kreatywność spowodowana chęcią stworzenia najlepszych warunków studiowania dla przyszłych pokoleń jest dodatkowym motywatorem to usprawniania systemu.” – powiedziała Małgorzata Gałązka – Sobotka.

Partner of Promotion

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.