Jak inwestować? – Portal PR - 24PR
Jak inwestować?

19.06.2012 Kategoria: Moje finanse. Autor: admin

W obliczu aktualnej sytuacji gospodarczej myśl o tempie i kierunku rozwoju kluczowych gospodarek świata nie napawa przesadnym optymizmem. Jednak należy inwestować niezależnie od koniunktury, gdyż na rynku zawsze można znaleźć okazje inwestycyjne. Jak to robić? Przede wszystkim rozsądnie, zastanawiając się jak najefektywniej można wykorzystać posiadany potencjał inwestycyjny.

Oszczędzanie a inwestowanie

Ważne jest, aby na początku zdecydowanie odróżnić od siebie dwie kwestie, mianowicie, oszczędzanie od inwestowania. Pierwsze z zagadnień należy rozumieć jako wykorzystywanie wszelkiego rodzaju produktów finansowych, których stała stopa zwrotu jest zbliżona lub niewiele wyższa od inflacji. Przykład stanowić tutaj mogą lokaty bankowe czy obligacje Skarbu Państwa. Mówiąc o inwestowaniu, mamy na myśli produkty finansowe, w przypadku których akceptujemy wyższe ryzyko, oczekując w zamian wyższego zysku.

Jak inwestują?

Z badań Instytutu Homo Homini wynika, że Polacy najchętniej korzystają z najprostszych form oszczędzania. Produkty inwestycyjne nie cieszą się zbyt dużym zainteresowaniem, dla przykładu tylko 3,3% inwestuje w akcje notowane na giełdzie. Jednak obligacje stanowią pewien wyjątek, bo według badań, z takiej formy korzysta aż 20,04%. Jest to równie popularny sposób na inwestowanie jak w przypadku kont oszczędnościowych (20,04%) czy tradycyjnych lokat (20,07%). Poziom ryzyka, jeśli chodzi o obligacje, może być nieznacznie wyższy, ale za to możliwy do osiągnięcia zysk jest znacznie atrakcyjniejszy.

Obligacje, tylko jakie?

Wspomniałem już wcześniej o obligacjach skarbowych. Ich interesującą alternatywą mogą być obligacje korporacyjne, które są emitowane przez przedsiębiorstwa. W Polsce ten rynek rozwija się bardzo dynamiczne – przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na pozyskanie kapitału właśnie poprzez emisję obligacji. Jest w czym wybierać. W obrocie dostępne są papiery wartościowe zarówno banków, jak i firm produkcyjnych, budowlanych czy zajmujących się wierzytelnościami. Poziom oprocentowania jest różny i zależy od wielu czynników. Możemy spotkać obligacje z kuponem zbliżonym do obligacji skarbowych (np. emisja obligacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie), jednak najczęściej oferowane oprocentowanie przekracza 10% rocznie. Głównym kryterium przy wyborze obligacji danego przedsiębiorstwa jest ocena jego wiarygodności oraz analiza oferowanych zabezpieczeń. Przy odpowiednim wyborze emitenta jest to interesująca forma inwestycji, która nie wymaga zbyt dużego kapitału. Warto pamiętać, że wszelkie prawa i obowiązki w relacji emitent – nabywca są regulowane przez ustawę o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r.

Rośnie nie tylko ryzyko

Przejdźmy do tematu związanego z większym ryzykiem, czyli inwestycji w akcje, rozumianych również jako uczestnictwo w akcyjnych funduszach inwestycyjnych. Portfele, złożone zazwyczaj z co najmniej kilkudziesięciu różnych spółek, zwykle konstruują doradcy inwestycyjni. Jeśli jednak posiadamy większą wiedzę i skłonność do ryzyka możemy samodzielnie podejmować decyzje nabywając akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także na parkiecie NewConnect, który jest przeznaczonym dla firm rozpoczynających działalność. Kolejną z form inwestowania w akcje spółek zajmują się wyspecjalizowane fundusze Private-Equity. Łączą one zalety inwestycji udziałowej zapewniając zysk z realizowanego wspólnie przedsięwzięcia oraz wzrostu wartości posiadanych udziałów lub akcji danej spółki.

Sam zdecyduj

Ze względu na aktualną sytuację rynkową i rosnąca niepewność, co do dalszego rozwoju kluczowych dla świata gospodarek, w najbliższym czasie można spodziewać się wielu dobrych okazji inwestycyjnych. W przypadku podejmowania decyzji należy przede wszystkim najpierw dobrze się zastanowić, jak podzielić posiadany potencjał inwestycyjny. Powinniśmy słuchać rad innych, ale decyzje podejmować samodzielnie wybierając te inwestycje, które najbardziej pasują do naszego profilu. Wtedy osiągniemy zamierzony cel, nawet, jeśli będziemy musieli chwilę poczekać.

Autorem poradnika jest Sebastian Filaber, ekspert inwestycyjny i Prezes Zarządu Funduszu Opulentia

Nota redakcyjna:

W poradniku wykorzystano dane pochodzące z badania przeprowadzonego przez Instytut Homo Homini na zlecenie Deutsche Bank PBC w lutym 2011 roku (sondaż telefoniczny przeprowadzony na losowej i reprezentatywnej dla ogółu mieszkańców Polski próbie respondentów).

Opulentia S.A.

Opulentia S.A. to polska firma inwestycyjna działająca w oparciu o zasady funkcjonowania funduszu private-equity. Spółka angażuje się w dochodowe projekty inwestycyjne oparte o rynek nieruchomości w Polsce. Opulentia S.A. ściśle współpracuje z największymi agencjami nieruchomości, deweloperami i bankami. Poprzez swoją spółkę zależną jest m.in. inwestorem realizującym projekt budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Tomcia Palucha w Warszawie. W portfolio oferowanych produktów inwestycyjnych firmy znajdują się obligacje gwarantujące zysk w skali roku w przedziale 12,9% do 14,9% dla inwestycji w PLN oraz 8% dla inwestycji w EUR i USD.

Unicorn Media

 

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.