Kontrahent rozpracowany, czyli jak przeprowadzić wywiad gospodarczy? – Portal PR - 24PR
Kontrahent rozpracowany, czyli jak przeprowadzić wywiad gospodarczy?

18.06.2012 Kategoria: PRAWO. Autor: inplus PR

W tym roku sądy ogłosiły już 181 niewypłacalności przedsiębiorstw. Nie dziwi więc fakt, że w czasie kryzysu wzrasta zapotrzebowanie na informacje biznesowe, które mają strategiczne znaczenie dla firm. Przyszłego kontrahenta można sprawdzić na kilka sposobów i wbrew opiniom nie wiąże się to z dużymi kosztami.

W niepewnej sytuacji gospodarczej weryfikacja wiarygodności przyszłych kontrahentów może uchronić firmę przed bankructwem. Rzetelne informacje o partnerach biznesowych można pozyskać z różnych źródeł. Wywiad gospodarczy nie tylko pozwoli uniknąć niepewnych przedsięwzięć biznesowych, ale może również ułatwić ocenę ich perspektywy.

Najbardziej dostępną metodą weryfikacji jest poszukiwanie informacji na temat kontrahenta w doniesieniach prasowych. Można również zasięgnąć opinii u znajomych przedsiębiorców, którzy wcześniej mieli już okazję współpracować z daną firmą. To zresztą jeden z bardziej wiarygodnych sposobów.

Kondycję finansową kontrahenta można zweryfikować również poprzez przeanalizowanie kopii dokumentów księgowych, które poddawane są badaniu audytora. Nie będzie to problemem zwłaszcza w przypadku dużego przedsiębiorstwa, ponieważ dokumenty te są powszechnie dostępne.

W przypadku małych przedsiębiorstw, które nie posiadają osobowości prawnej sytuacja wygląda nieco inaczej, ponieważ nie mają one obowiązku publikacji zbadanych sprawozdań finansowych. Najprawdopodobniej stosują uproszczoną księgowość i nie mają potrzeby badania swojego sprawozdania finansowego. W tej sytuacji można skorzystać z usług firm ratingowych, które oceniają zdolność do spłaty zobowiązań i zdolność kredytową podmiotów.

Jednym z najbardziej popularnych rejestrów, który dostarcza informacji gospodarczej jest rozpoznawany już wśród przedsiębiorców Krajowy Rejestr Długów. Poza KRD istnieją również branżowe rejestry, w których są gromadzone oraz udostępnianie informacji o dłużnikach, a także o konsumentach, którzy terminowo regulują zobowiązania.

Funkcję informacyjną spełnia również Krajowy Rejestr Sądowy. Rejestr ten prowadzą sądy rejonowe, gospodarcze. Wgląd w dane może mieć każdy zainteresowany – ponadto dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego jest możliwy również drogą elektroniczną.

Rozwiązaniem dla poszukujących informacji o przyszłych partnerach biznesowych jest wywiad środowiskowy. W ten sposób można zebrać najważniejsze informacje dotyczące wizerunku, pozycji ,
sytuacji firmy w branży czy właścicieli i osób z kierownictwa. W tym celu praktycznym narzędziem będzie przeszukanie Internetu, np. forów dyskusyjnych, na których można znaleźć wypowiedzi byłych pracowników danego przedsiębiorstwa. Należy jednak pamiętać, że informacje zasięgnięte w ten sposób nie mogą być jedynym kryterium weryfikacji kondycji finansowej firm.

Przyszłego kontrahenta możemy sprawdzić za pośrednictwem międzynarodowej sieci księgowej. Ponadto istnieją również bazy danych, z których korzystają międzynarodowe firmy, co pozwala zweryfikować czy docelowy partner biznesowy ma poważne problemy z reputacją lub jest np. podejrzewany o popełnienie przestępstwa.

David J. James

biegły rewident i prezes w Baker Tilly Poland Audit

 

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.