Opieka zdrowotna: bezstresowe wakacje z aplikacją na smartfon – Portal PR - 24PR
Opieka zdrowotna: bezstresowe wakacje z aplikacją na smartfon

07.06.2012 Kategoria: zdrowie. Autor: admin

W samą porę na letnie wakacje, mistrzostwa Europy w piłce nożnej EURO 2012 i igrzyska olimpijskie w Londynie Komisja Europejska uruchomiła aplikację na smartfony, w której wyjaśnia, w jaki sposób korzystać z europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego.

Karta zapewnia dostęp do publicznej opieki zdrowotnej w sytuacji choroby lub wypadku podczas podróży bądź czasowego pobytu w 31 państwach Europy. Można ją uzyskać bezpłatnie od krajowych instytucji ubezpieczenia zdrowotnego. Karta gwarantuje dostęp do leczenia w nagłych przypadkach na takich samych warunkach i za taką samą cenę (w niektórych państwach za darmo) jak w przypadku osób ubezpieczonych w danym kraju.

Różnice pomiędzy systemami ochrony zdrowia mogą utrudniać zorientowanie się, w jaki sposób należy stosować kartę w różnych państwach i jakie panują w nich zasady. Taki praktyczny przewodnik wyjaśniający, jak korzystać z karty w 27 państwach UE oraz Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii, jest teraz dostępny w formie aplikacji na smartfony na trzech platformach: iOS, Android i Windows 7 mobile. Aplikacja zawiera ogólne informacje na temat karty oraz numery alarmowe, wykaz gwarantowanych świadczeń i ich ceny, a także wskazówki, jak starać się o zwrot kosztów leczenia i gdzie zgłosić fakt zagubienia karty. Aplikacja dostępna jest w 24 językach i umożliwia przechodzenie z jednego języka na drugi.

Za pomocą aplikacji nie da się europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego wygenerować ani pobrać. O jej wydanie należy się zwrócić do krajowej instytucji ubezpieczenia zdrowotnego.

Pobierz aplikację „Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego” na swój smartfon:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559

Tabela 1: Liczba europejskich kart ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) i tymczasowych zaświadczeń zastępczych (TZZ) wydanych i będących w obiegu w 2011 r.

Państwo EKUZ wydane w 2011 r. EKUZ w obiegu TZZ (tymczasowe zaświadczenia zastępcze) wydane Liczba ludności % EKUZ w obiegu w przeliczeniu na liczbę ludności
AT 1 015 397 8 059 279 5 061 8 404 252 95,90
BE 2 148 514 3 133 103 39 510 10 951 665 28,61
BG 94 997 139 121 49 968 7 504 868 1,85
CH 2 700 000 10 900 000 0 7 870 134 138,49
CY 42 502 44 789 21 804 435 5,57
CZ 80 000 10 000 000 8 000 10 532 770 94,94
DE 0 45 000 000 0 81 751 602 55,04
DK 237 558 1 688 669 0 5 560 628 30,36
EE 69 693 100 005 13 833 134 0194 7,46
EL 170 129 104 248 29 211 11 309 885 0,92
ES 1 937 656 3 401 306 900 703 46 152 926 7,34
FI 382 870 1 025 552 18 244 5 375 276 19,08
FR 4 859 876 4 859 876 1 807 777 65 048 412 7,47
HU 369 638 946 987 27 498 9 985 722 9,48
IE 414 649 1 216 247 86 362 4 480 858 27,14
IS 37 566 73 912 541 318 452 23,21
IT 7 820 789 59 814 580 225 090 60 626 442 98,66
LI 1 048 36 953 60 36 149 102,22
LT 117 016 244 604 15 281 3 244 601 7,54
LU 125 304 504 662 14 757 511 840 98,60
LV 58 389 155 693 437 2 229 641 6,98
MT 44 254 154 378 17 417 617 36,97
NL 6 159 716 4 991 186 10 616 16 655 799 29,97
NO 519 284 1 100 000 6 990 4 920 305 22,36
PL 1 456 059 1 225 502 16 010 38 200 037 3,21
PT 391 603 1 109 641 22 910 10 636 979 10,43
RO 328 787 200 563 22 493 21 413 815 0,94
SE 1 117 989 3 000 000 13 126 9 415 570 31,86
SI 671 496 646 675 171 532 2 050 189 31,54
SK 543 701 1 554 099 129 552 5 435 273 28,59
UK 7 477 159 23 025 502 4 694 62 435 709 36,88
Ogółem 41 393 639 188 457 132 3 640 294

Źródło: Kwestionariusz roczny dla państw członkowskich, 2011 r. Dane dotyczące ludności: Eurostat, dane z 2011 r.

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnegoułatwia obywatelom 31 państw Europy (27 państw członkowskich UE oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii) dostęp do usług zdrowotnych podczas wyjazdów za granicę. Pacjent dysponujący taką kartą w sytuacji choroby lub wypadku ma jednakowe prawo dostępu do publicznej opieki zdrowotnej (np. lekarza, apteki, szpitala lub ośrodka zdrowotnego), jak obywatele państwa, w którym przebywa z czasową wizytą.

Obecnie ponad 188 milionów Europejczyków posiada europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (lub zaświadczenie zastępcze) – wynika z najnowszych danych od państw uczestniczących w systemie. To przeszło 37% wszystkich mieszkańców UE.

Do zadań organów krajowych w państwach członkowskich UE należy dopilnowanie, aby obywatele wiedzieli o istnieniu karty i o tym, jak łatwo jest ją wyrobić, oraz zdawali sobie sprawę, że osoby odwiedzające ich kraj mogą używać takiej karty, aby uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej w nagłych przypadkach. Komisja współpracuje z państwami członkowskimi UE w celu pełnego wdrożenia systemu i poszerzenia wiedzy obywateli UE na temat korzyści płynących ze stosowania EKUZ.

Uwagi do tabeli:

  • Dania, Niemcy i Szwajcaria nie przedstawiły danych dotyczących TZZ od 2008 r.; nie dokonano szacunkowych obliczeń liczby wydanych TZZ.
  • Wydaje się, że w Szwajcarii niektórzy używają więcej niż jednej karty. Krajowe organy nie przedstawiły w tej sprawie żadnego wyjaśnienia.
  • Szwecja nie podała liczby EKUZ w obiegu w 2011 r., dlatego w tabeli przedstawiono dane z 2010 r. Z tego samego powodu w przypadku Cypru i Niemiec wykorzystano dane z 2009 r., a w przypadku Estonii dane z 2008 r.
  • Niemcy nie podały liczby EKUZ wydanych od 2008 r., dlatego w tabeli liczbę tę ujęto jako 0. W przypadku Włoch wykorzystano dane z 2009 r., a w przypadku Szwecji dane z 2010 r.

Strona internetowa europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego:

http://ehic.europa.eu/

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.