Zamożni Polacy doceniają produkty rentierskie – Portal PR - 24PR
Zamożni Polacy doceniają produkty rentierskie

06.06.2012 Kategoria: Moje finanse. Autor: RC2

Według ekspertów Noble Banku, jednym z najwyraźniejszych trendów na rynku private banking jest w ostatnim roku wielki powrót produktów rentierskich. Najbogatsi Polacy, zaniepokojeni niestabilnością europejskiego rynku oraz inflacją, a także mniej skłonni do ryzykownych inwestycji, szukają nowych rozwiązań. Takich, które pozwolą im na wiele lat zabezpieczyć kapitał, a jednocześnie czerpać z niego zyski w postaci regularnie wypłacanych odsetek. Lokując w długofalowym, 10-letnim produkcie rentierskim np. 1 milion złotych, inwestorzy mogą co kwartał otrzymywać wypłatę na poziomie około 20-30 tys. – to kwoty traktowane przez zamożnych Klientów np. jako zabezpieczenie regularnych dochodów na emeryturze lub stałe finansowe wsparcie dla startujących w dorosłość czy studiujących dzieci. Nowością w kategorii są coraz bardziej elastyczne konstrukcje produktów rentierskich, np. łączące część depozytową i inwestycyjną, oferujące Klientom większą swobodę wycofania środków etc.

Najzamożniejsi Polacy chcą inwestować korzystnie, ale bezpiecznie

Sytuacja na europejskim rynku, w tym w Grecji czy Hiszpanii, niższa przewidywalność, i rosnąca niepewność, a także obawy przed inflacją, wpłynęły znacząco na sposób myślenia najzamożniejszych Polaków o zarządzaniu majątkiem. Coraz częściej na pierwszy plan – przed oczekiwaniem szybkich zysków i tolerancją dla wysokiego ryzyka – wysuwa się potrzeba zapewnienia środkom bezpieczeństwa („tak, by nie stracić”) i wypracowania długofalowej strategii zapewniającej stabilną sytuację finansową.

„W związku ze zmianami na rynku finansowym, od wielu miesięcy obserwujemy bardzo silny wzrost zainteresowania produktami, które pozwalają Klientom długofalowo zabezpieczyć dalszą przyszłość
i zagwarantować bezpieczeństwo kapitału. Pierwszym etapem tego zjawiska był dynamiczny rozwój rynku długoterminowych, 10 czy 15-letnich programów systematycznego oszczędzania, np. na emeryturę, i przesuwanie na nie środków inwestowanych wcześniej w standardowe lokaty. Dziś obserwujemy wyraźnie kolejny trend – Klienci chcą efektywnie inwestować swoje środki, ale szukają produktów z ochroną kapitału i stałym dostępem do zysków.

Współczesny rentier nie zawsze chce też zamrażać środki i często szuka bardziej elastycznych formuł” – mówi Łukasz Nowakowski, Dyrektor Sprzedaży Noble Bank.

Czego oczekuje współczesny rentier

Dla przykładu – jednym z produktów rentierskich, które cieszą się dużym zainteresowaniem Klientów Noble Banku, jest produkt „Światowe Rynki”. To ciekawa alternatywa wobec dostępnych dotąd produktów rentierskich. Jego unikalna formuła polega na rozbiciu inwestowanego kapitału na część lokacyjną i inwestycyjną, przy jednoczesnym zachowaniu 100%-owej ochrony kapitału na koniec okresu odpowiedzialności. Do wyboru są dwie proporcje: 50% wkładu lokacyjnego i 50% inwestycyjnego oraz 70% lokacyjnego i 30% inwestycyjnego. Istotą produktu jest fakt, że z jednej strony oferuje on korzystne, potencjalnie wyższe niż na tradycyjnych lokatach zyski z ulokowanej na 10 lat części inwestycyjnej środków. Z drugiej zaś – daje on możliwość wypłacania regularnych, kwartalnych zysków z części depozytowej, pozwalając czerpać stale korzyści z pracującego kapitału. Co kwartał 1/40 części depozytowej jest umarzana i wraz z wypracowanymi odsetkami, wypłacana Klientowi, zapewniając mu stałe, regularne wpływy. Co ważne, także część depozytowa „Światowych Rynków” jest bardzo korzystnie oprocentowana – na 6,8% rocznie w ciągu całego czasu trwania produktu. Jednocześnie, część depozytowa produktu może zostać wcześniej rozwiązana bez dodatkowych opłat i bez wpływu na część inwestycyjną, co daje Klientom poczucie elastycznego dostępu do kapitału. To jedyny taki produkt na rynku. Kolejnym istotnym dla doświadczonych inwestorów elementem jest fakt, że zyski z części inwestycyjnej oparte są na koszyku 5 bardzo korzystnie dobranych indeksów: akcji największych polskich spółek – WIG20, funduszach inwestujących w krajach BRICT (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Turcja) oraz afrykańskich, a także funduszach surowcowych. Zysk ten, wraz z zainwestowanym w tę część kapitałem, będzie wypłacany po 10 latach.

Regularne zyski z kapitału – uzupełnienie dochodów na emeryturze lub dochód dla studiujących dzieci

„Produkty takie jak „Światowe Rynki” to odpowiedź na potrzeby klientów private bankingu, którzy z jednej strony chcą efektywnie inwestować swoje pieniądze, zapewniając przy tym ochronę kapitału, a z drugiej strony oczekują rozwiązań rentierskich, które pozwolą im czerpać korzyści z już zgromadzonych środków. Trend jest na tyle silny, że w 2012 r. notujemy wysokie wzrosty sprzedaży produktu z miesiąca na miesiąc. Co ciekawe, Klienci decydując się na ulokowanie określonej sumy kapitału, biorą pod uwagę wysokość kwoty, która stanie się regularną wypłatą z inwestycji – kwartalne wypłaty na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych, dające średnie miesięczne wpływy w wysokości kilku czy kilkunastu tysięcy, traktowane są przez bardzo zamożnych Polaków jako idealny sposób na uzupełnienie dochodów na emeryturze, ale też np. jako formuła regularnego finansowania dla studiujących dzieci” – dodaje Łukasz Nowakowski.

Przykład: Klient zdecydował się zainwestować w „Światowe Rynki” 1 mln zł w wariancie 70%/ 30%. 70% wpłaconej składki (700 tys. zł) stanowi część depozytową, z której klient co kwartał będzie otrzymywał wypłatę. Wartość wypłaty stanowi 1/40 kapitału (17.500) oraz zyski, w pierwszym kwartale wynoszące ok. 12 tysięcy zł i zmniejszające się w kolejnych kwartałach (z uwagi na to, że inwestowany jest coraz mniejszy kapitał).

W sumie, inwestując milion złotych Klient otrzymuje więc regularne kwartalne wypłaty na poziomie na początku w wysokości ok. 30 tysięcy złotych, a pod koniec inwestycji – około 20 tys. złotych.

Lokaty – coraz chętniej wybierane są 2 lub 3-letnie

Preferencję dla bezpiecznych inwestycji o dłuższym terminie, zapewniających jednocześnie dostęp do stałych zysków z kapitału, widać też u Klientów wybierających inwestycje w tradycyjne lokaty – popularnym rozwiązaniem stała się np. lokaty 2 lub 3-letnie, pozwalające na wypłatę środków co pół roku, bez utraty odsetek.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.