Go Global! Polish Pharma – czyli jak zawojować świat lekami z Polski? – Portal PR - 24PR
Go Global! Polish Pharma – czyli jak zawojować świat lekami z Polski?

03.07.2012 Kategoria: Biznes. Autor: admin

Brak długoterminowej strategii rozwoju branży farmaceutyczno-medycznej, niewystarczające zachęty do rozwoju działalności badawczo-rozwojowej oraz brak stabilizacji prawnej, to główne bariery w rozwoju innowacyjnego sektora farmaceutyczno-medycznego w Polsce. Tymczasem ma on ogromny potencjał i może stać się silnym filarem polskiej gospodarki, przekonuje grupa inicjatywna Go Global! Polish Pharma w „Raporcie o innowacyjności polskiego sektora farmaceutyczno-medycznego”. Dokument został objęty patronatem Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiej Akademii Nauk oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Raport powstał z inicjatywy podmiotów działających na rynku farmaceutyczno-medycznym, które stanowią grupę inicjatywną Go Global! Polish Pharma. Przygotowano go w oparciu o wywiady przeprowadzone z kluczowymi postaciami z branży, dzięki czemu bazuje on na wiedzy i doświadczeniu kreatorów tego rynku. Raport rozpoczyna debatę na temat konieczności zdefiniowania problemów i określenia wspólnych celów oraz potrzeby wskazania strategicznych opcji rozwoju polskiej branży farmaceutycznej w perspektywie europejskiej i globalnej.

Ambicją naszej inicjatywy jest zaangażowanie wszystkich interesariuszy rynku farmaceutyczno-medycznego (rządu, ustawodawcy, przedsiębiorców) w określenie wspólnego celu, do którego wszystkie podmioty będą dążyły. Jego realizacja pozwoli na budowanie zdrowej konkurencji pomiędzy firmami polskimi i zagranicznymi. Zapewni to również stabilizację, ważną z punktu widzenia budowania innowacyjnego rynku farmaceutyczno-medycznego, a w długofalowej perspektywie doprowadzi do wyrównania pozycji polskich firm na rynkach międzynarodowych – mówi Maciej Adamkiewicz, członek grupy inicjatywnej Go Global! Polish Pharma.

Stworzenie strategii rozwoju branży farmaceutyczno-medycznej w Polsce jest konieczne z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że jest wiele problemów medycznych, które do tej pory nie zostały rozwiązane. W celu zapewnienia Polakom wysokiego standardu życia należy umożliwić im dostęp do najwyższej jakości terapii. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie powinno być budowanie silnej pozycji polskiego sektora farmaceutyczno-medycznego, który pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa lekowego kraju. Przełoży się także na poprawę innowacyjności polskiej gospodarki, wpłynie na rozwój nauki poprzez większe angażowanie środków finansowych w realizację projektów badawczych (prowadzonych wspólnie przez przemysł i jednostki naukowo-badawcze). Poprawi również bilans handlu zagranicznego. Należy pamiętać też, że w chwili obecnej branża zatrudnia ponad 31 tys. pracowników, a jej rozwój będzie generował kolejne miejsca pracy.

Jest to najbardziej innowacyjna gałąź gospodarki i może stać się jej silnym filarem. Potencjał branży widać choćby w rozwiniętym rynku badań klinicznych. Jak czytamy w Raporcie pod względem liczby ośrodków badawczych biorących udział w badaniach klinicznych Polska zajmuje 10 pozycję na świecie i pierwszą wśród tzw. rynków wschodzących. Ponadto Polska posiada kadrę dobrze wykształconych lekarzy oraz szerokie grono aktualnych i zainteresowanych biotechnologią studentów.

Polska powinna rozwijać innowacyjność w tych dziedzinach, w których ma odpowiedni potencjał. Jedną z takich dziedzin jest z pewnością farmaceutyka. Wskazuje na to doświadczenie wielu krajów, w których przemysł farmaceutyczny jest jednym z filarów innowacyjnego rozwoju. Świadczą o tym również dotychczasowe dokonania polskiego sektora farmaceutycznego, który zdobywa przyczółki w wielu krajach oraz rozwija bardzo innowacyjne projekty zaznacza w Raporcie Michał Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji.

Ze względu na strategiczne znaczenie dla gospodarki i społeczeństwa sektor znajduje się w kompetencjach Ministerstw: Zdrowia, Finansów, Gospodarki, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pracy i Polityki Społecznej. Jednak, aby się rozwijać branża potrzebuje kompleksowego podejścia i sprawnej koordynacji działań różnych podmiotów, a także sprzyjających regulacji legislacyjnych. Tymczasem na drodze do rozwoju silnego sektora farmaceutyczno-medycznego stoi wiele barier. Należą do nich brak długoterminowej strategii, co do rozwoju tej branży w Polsce oraz stabilizacji prawnej i przejrzystości systemu. Przekłada się to brak przewidywalności biznesu uniemożliwiający tworzenie długookresowych planów i prowadzenia wieloletnich projektów R&D. Ponadto brakuje systemu zachęt fiskalnych dostosowanych do specyfiki branży.

Choć kultura innowacyjności rodzi się w znacznej mierze poza polityką – w biznesie, w edukacji i nauce, w mediach – to państwo ma do odegrania ważną rolę, wspomagając jej rozwój mądrą strategią, skutecznym działaniem oraz dobitnie artykułowanym słowem – podkreśla w Raporcie prof. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk.

Zdaniem inicjatorów Go Global! Polish Pharma należy powołać międzyresortowy Zespół przy Prezesie Rady Ministrów. Jego podstawowym celem będzie opracowanie długoterminowej strategii dla krajowego przemysłu farmaceutyczno-medycznego, uwzględniającej globalizację przewagi konkurencyjnej sektora. Będzie to pierwszy krok do ujednolicenia działań podejmowanych przez poszczególne resorty na rzecz rozwoju branży farmaceutyczno-medycznej. Wspólne działania podjęte przez administrację publiczną, liderów sektorowych, przedstawicieli branży, ekspertów rynkowych oraz specjalistów od promocji Polski za granicą pozwolą na skuteczną ekspansję polskich firm na zagraniczne rynki.

Potrzebna jest grupa kilku liderów w sektorze realizujących wspólną wizję oraz dobra współpraca. Wtedy, ze wsparciem sektora publicznego, włączymy turbodoładowanie – napisał w Raporcie Michał Boni.

W ramach inicjatywy Go Global! Polish Pharma 4 lipca o godz. 10.00 w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, przy ul. Trębackiej 4, odbędzie się spotkanie z przedstawicielami chińskiego sektora farmaceutyczno-medycznego. Wizyta delegacji chińskiej w Polsce odbywa się pod patronatem Ambasadora RP w Chińskiej Republice Ludowej. Celem wizyty będzie nawiązanie kontaktów handlowych z polskimi firmami z branży farmaceutycznej.

Raport Go Global! Polish Pharma dostępny jest na stronie: http://goglobalpolishpharma.pl/index.html

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.