Jak podnieść Europę – plan ratunkowy w 5 punktach – Portal PR - 24PR
Jak podnieść Europę – plan ratunkowy w 5 punktach

03.07.2012 Kategoria: Makrodane. Autor: admin

Największa europejska organizacja pracodawców BUSINESSEUROPE, zrzeszająca 20 mln firm zatrudniających ponad 120 pracowników, przedstawiła szefom państw i rządów – przed Szczytem Rady Europejskiej – pięciopunktowy plan ratunkowy. Lewiatan jest jedynym członkiem z Polski jest Lewiatan. Plan postuluje:

  • uratowanie euro jako waluty przyczyniającej się do stabilności inflacji, zwiększającej wymianę handlową i likwidującej koszty ryzyka kursowego szacowane na ok. 25 mld EUR rocznie.
  • konsolidacja finansów publicznych i reformy strukturalne, które przyniosłyby wzrost PKB o 7% w Europie do 2020 r. i umożliwiły stworzenie 11 mln nowych miejsc pracy
  • wspieranie prywatnych inwestycji – ponad 50 mld EUR z funduszy strukturalnych, które mogłyby być przeznaczone na inwestycje długoterminowe w energetykę, transport, ICT pozostaje niewydanych. Niewiele ponad 10% europejskiego budżetu jest przeznaczane na wspieranie inwestycji w B+R, transeuropejskie sieci infrastrukturalne. Konieczne jest zatem szybkie uchwalenie nowego budżetu UE na lata 2014-2020, skoncentrowanie wparcia w takich obszarach jak kompetencje pracowników, wysokie technologie i infrastruktura oraz zwiększenie kapitału Europejskiego Banku Inwestycyjnego o 10 mld EUR tak by zachęcić prywatny sektor do inwestycji.
  • uwolnienie jednolitego rynku UE w takich obszarach jak zamówienia publiczne, rynek cyfrowy, rynek energetyczny
  • zwiększenie wymiany handlowej z krajami spoza UE – dokończenie umów handlowych z czołowymi gospodarkami świata, w tym USA

Zdaniem Lewiatana konieczna jest dalsza integracja europejska i pogłębienie współpracy, w kierunku budowania unii ekonomicznej (wspólna waluta i rynek), fiskalnej (projektowanie wspólnego budżetu, skuteczna kontrola budżetów krajowych oraz efektywny nadzór wspólny nadzór bankowy), aż po unię polityczną (wybieranego prezydenta, rząd federalny i dwuizbowy parlament).

Jeżeli Polska i Europa chcą mieć przestrzeń do rozwoju, muszą postawić na integrację. Jedyna droga to ucieczka do przodu, bo oczekiwanie oznacza regres. Również Polska nie może zachowywać się biernie, postawa wyczekiwania z decyzjami np. w sprawie chęci przystąpienia do strefy euro, osłabia naszą pozycję. – podkreśla Henryka Bochniarz, prezydent Lewiatana.

Lewiatan pozytywnie ocenia efekty Szczytu Europejskiego, który odbył się w dniach 28 – 29 czerwca. W perspektywie krótkookresowej decyzje dotyczące bezpośredniego dokapitalizowania banków hiszpańskich, pozwoli na utrzymanie deficytu budżetowego Hiszpanii w ryzach. Podjęte decyzje dotyczące powołania od 2013 r. wspólnego nadzoru bankowego także są ważne, ze względu na to, że jest to krok ku dalszej integracji europejskiej. Decyzja o przystąpieniu Polski do tego mechanizmu powinna zapaść dopiero po ustaleniu zasad jego funkcjonowania.

Z perspektywy Polski ważna jest także deklaracja i wola państw członkowskich zakończenia negocjacji dotyczących budżetu UE do 2020 r. w okresie prezydencji cypryjskiej, a więc do końca 2012 r. W połączeniu z przyjętą definicją polityki spójności, która ma stanowić narzędzie wspierania inwestycji i reform strukturalnych i służyć wzrostowi gospodarczemu, stanowi ramę dla działań rządu, który powinien już teraz skoncentrować wysiłki na przygotowaniu Polski do tej budżetowej debaty

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.