Licencjaci zaczynają rywalizację o Złoty Medal Chemii – Portal PR - 24PR
Licencjaci zaczynają rywalizację o Złoty Medal Chemii

19.07.2012 Kategoria: Nauka. Autor: admin

W Instytucie Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji prestiżowego konkursu o Złoty Medal Chemii. Konkurs jest adresowany do twórców najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z chemii i jej pogranicza z fizyką i biologią, a jego głównym celem jest motywacja studentów do wyboru kariery naukowej. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, prof. dr hab. Maciej Żylicz.

„W naszej Fundacji co roku rozstrzygamy kilkanaście konkursów dla badaczy na różnych etapach kariery naukowej. Konkurują w nich przedstawiciele wszystkich dziedzin nauki. Z naszych obserwacji wynika, że chemia, fizyka, a także matematyka stoją w Polsce na bardzo wysokim poziomie, a młodzi ludzie coraz częściej mogą się pochwalić w tych dziedzinach znaczącymi osiągnięciami. Dlatego uważam za cenną każdą inicjatywę, która pomaga im w rozwoju naukowym”, stwierdził prof. Żylicz.

Głównym sponsorem tegorocznej edycji konkursu o Złoty Medal Chemii jest firma DuPont. „Nauka ma szczególnie istotne znaczenie w rozwiązywaniu największych problemów ludzkości, związanych z wyżywieniem, ochroną środowiska oraz wydajnymi i ekologicznymi źródłami energii. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu w zakresie badań naukowych doskonale wiemy, jak ważne dla tego procesu jest wspieranie młodych, utalentowanych ludzi, stojących u progu kariery naukowej”, podkreślił Piotr Gill, dyrektor generalny firmy DuPont w Polsce.

Na konkurs należy przesyłać prace z dziedziny chemii (oraz z pogranicza chemii i biologii lub chemii i fizyki) wykonane w roku akademickim 2011/2012.

W ubiegłorocznej edycji na konkurs nadesłano kilkadziesiąt prac licencjackich i inżynierskich z całego kraju. Złoty Medal Chemii trafił do rąk Marcina Runowskiego z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę o modyfikowaniu nanoluminoforów magnetycznych. „O randze konkursu świadczy między innymi fakt, że czworo spośród piętnastu finalistów zeszłorocznej edycji, w tym troje laureatów, zdobyło później prestiżowe Diamentowe Granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego”, podkreśla prof. dr hab. Andrzej Kapturkiewicz, koordynator konkursu w IChF PAN.

Termin nadsyłania prac upływa 30 września. Ogłoszenie listy finalistów nastąpi 31 października.

Spośród finalistów komisja konkursowa wyłoni na przełomie listopada i grudnia siedmioro laureatów. Trójka najlepszych otrzyma medale, a wszyscy laureaci nagrody pieniężne (I nagroda – 10 tys., II nagroda – 5 tys., III nagroda – 2,5 tys., wyróżnienie – 1 tys. zł). Wszyscy finaliści konkursu będą mogli odbyć staż naukowy w Instytucie Chemii Fizycznej PAN, otrzymując możliwość bezpłatnego realizowania swoich badań w laboratoriach IChF PAN w formie krótko- lub długoterminowych projektów. W szczególnych przypadkach, dla osób spoza Warszawy, przewidziano możliwość dofinansowania kosztów zakwaterowania na czas współpracy z Instytutem.

Materiał prasowy przygotowany dzięki grantowi NOBLESSE w ramach działania „Potencjał badawczy” 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (http://www.ichf.edu.pl/) został powołany w 1955 roku jako jeden z pierwszych instytutów chemicznych PAN. Profil naukowy Instytutu jest silnie powiązany z najnowszymi światowymi kierunkami rozwoju chemii fizycznej i fizyki chemicznej. Badania naukowe są prowadzone w 9 zakładach naukowych. Działający w ramach Instytutu Zakład Doświadczalny CHEMIPAN wdraża, produkuje i komercjalizuje specjalistyczne związki chemiczne do zastosowań m.in. w rolnictwie i farmacji. Instytut publikuje około 200 oryginalnych prac badawczych rocznie.

DuPont (NYSE: DD), od 1802 roku wprowadza na globalny rynek rozwiązania naukowe i inżynierię na światowym poziomie w postaci innowacyjnych produktów, materiałów i usług. DuPont wierzy że, poprzez współpracę z klientami, rządami, środowiskiem naukowym, organizacjami pozarządowymi i liderami opinii, może pomóc znaleźć rozwiązania takich globalnych wyzwań jak: zapewnienie wystarczającej ilości zdrowej żywności dla ludzi na całym świecie, zmniejszenie zależności od paliw kopalnych, a także ochrona życia i środowiska. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat firmy DuPont i jej zaangażowania w innowacyjność, odwiedź www.dupont.com.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.