Polacy sprawdzają kondycję biur podróżyprzez Internet – Portal PR - 24PR
Polacy sprawdzają kondycję biur podróżyprzez Internet

16.07.2012 Kategoria: Finanse osobiste, turystyka. Autor: admin

Okresowi wakacyjnemu coraz częściej towarzyszy niepewność wynikająca z obaw o wiarygodność finansową touroperatorów. Dla wielu osób zebranie pieniędzy specjalnie na podróż marzeń, to nie lada wyzwanie. Warto mieć pewność, że zgromadzone oszczędności wydamy w biurze podróży, które jest w dobrej kondycji finansowej. Najlepiej zatem sprawdzić biuro podróży. Jak można to zrobić? Szybko, łatwo i bez wychodzenia z domu – w serwisie Infokonsument.pl. Do końca lipca każdego przedsiębiorcę zweryfikujemy tam zupełnie za darmo.

Niedawno mieliśmy do czynienia z głośnymi upadkami kilku organizatorów turystycznych, m.in. Kopernik, Orbis, Selectours, Triada i ostatnio Sky Club i Alba Tour. Aby uniknąć rozczarowania i kłopotów, przezornie przed zakupem wycieczki najlepiej jest sprawdzić dane na temat wybranego przez nas operatora.

InfoKonsument.pl, to drzwi otwarte do bazy Rejestru Dłużników ERIF

Ze względu na głośne zakończenie działalności firmę Sky Club, Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. zorganizował dni otwarte. 10. i 11. lipca b.r. każda osoba zastanawiająca się, z jakim biurem pojechać na wakacje, mogła odwiedzić biuro Rejestru i zupełnie bezpłatnie sprawdzić rzetelność płatniczą wybranego touroperatora.

W ciągu dwóch Dni Otwartych Rejestr Dłużników ERIF odwiedziło kilka osób. Zdecydowana większość osób sprawdzała organizatorów turystyki przez Internet, korzystając z serwisu infoKonsument.pl. Wygląda na to, że Polacy preferują elektroniczną formę kontaktu z Rejestrem. Od początku akcji promocyjnej w serwisie zarejestrowało się w nim o 226% więcej nowych użytkowników, niż w analogicznym okresie w roku 2011. Dlatego właśnie w Internecie Dni Otwarte Rejestru Dłużników ERIF potrwają aż do końca lipca! Do tego czasu każdy za pośrednictwem serwisu infoKonsument.pl wygodnie, bez wychodzenia z domu będzie mógł sprawdzić rzetelność płatniczą biura, z którym zamierza wyjechać na wakacje. W czasie trwania promocji będzie można zupełnie za darmo sprawdzić dane dowolnej liczby biur podróży.

Biuro podróży w Rejestrze? Bądź ostrożny.

Jeśli w biurze informacji gospodarczej znajdziemy dane o zadłużeniu firmy organizującej nasz wakacyjny wyjazd, powinniśmy ostrożnie podchodzić do tej oferty. W pierwszej dekadzie lipca 2012 roku w Rejestrze Dłużników ERIF BIG S.A. figurowały dane o zadłużeniu 155 biur podróży. Wpisane biura stanowią prawie 5% wszystkich licencjonowanych biur podróży działających w Polsce. Oznacza to, że w bazie Rejestru Dłużników ERIF można znaleźć co dwudzieste biuro działające na terenie naszego kraju. Warto przy tym zauważyć, że Rejestr Dłużników ERIF jest jedynym biurem informacji gospodarczej w Polsce, które regularnie co kwartał poddaje swoją bazę weryfikacji przez niezależnego audytora. Osoby korzystające z Rejestru mogą zatem mieć pewność, że pozyskane z bazy informacje są prawdziwe, aktualne i rzetelne.

Z danych zgromadzonych w bazie Rejestru Dłużników ERIF wynika, że wysokość zadłużenia pojedynczego biura podróży wpisanego do Rejestru Dłużników ERIF mieści się w granicach od 322 złotych do ponad 215 tysięcy złotych. Warto pamiętać, że to są informacje o pojedynczych długach wpisanych przez konkretnych wierzycieli. Z tego też względu można zakładać, że jeśli dane biuro podróży jest wpisane do rejestru z powodu jakiejś zaległości, całkowita wysokość jego nieuregulowanego zadłużenia może być znacznie wyższa. Łączne zadłużenie biur podróży znajdujących się w bazie Rejestru Dłużników ERIF sięga prawie 1,04 miliona złotych.

Jak sprawdzić biuro – okiem eksperta

Edyta Szymczak, Prezes Zarządu Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A.

Rzetelność biura podróży można sprawdzić m.in. na stronach Ministerstwa Sportu i Turystyki (turystyka.gov.pl), w Polskiej Izby Turystyki, czy urzędzie marszałkowskim regionu, w którym dane biuro ma swoją centralę (urzędy marszałkowskie sprawują kontrolę nad pracą biur turystycznych). Informacji o kondycji finansowej biura można też szukać w Urzędzie Skarbowym. Zaleganie z odprowadzaniem podatków powinno zapalić lampkę ostrzegawczą. Można też sięgnąć do Internetu i poszukać opinii byłych klientów turoperatora. Jeśli biuro, w którym planujemy kupić wycieczkę, jest nadmiernie zadłużone, dane o nim mogą być wpisane do biura informacji gospodarczych takiego, jak Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.

Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A., to jedno z trzech działających w Polsce biur informacji gospodarczej. Jego zadaniem jest przyjmowanie, przechowywanie oraz ujawnianie informacji gospodarczych o dłużnikach posiadających zaległe zobowiązania, a także o podmiotach i osobach, które terminowo regulują zobowiązania. Dłużnicy wpisani do Rejestru Dłużników ERIF mogą mieć w konsekwencji utrudniony lub uniemożliwiony dostęp do produktów bankowych, pożyczek, zakupów ratalnych, czy zawierania umów z dostawcami usług np. telekomunikacyjnych i internetowych. Natomiast konsumenci i firmy terminowo wywiązujące się ze swoich zobowiązań, dopisane do bazy Rejestru, budują swoją pozytywną historię płatniczą. Po wejściu w życie nowej ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych informacje o nierzetelnych płatnikach może, przy zachowaniu warunków opisanych w ustawie, zamieszczać praktycznie każdy przedsiębiorca i konsument, przez co informacja gospodarcza staje się powszechnie dostępna. W gronie klientów Rejestru Dłużników ERIF znajdują się m.in. fundusze sekurytyzacyjne, wierzyciele wtórni i jednostki budżetowe. Rejestr Dłużników ERIF współpracuje z przedsiębiorstwami telekomunikacyjnymi i instytucjami finansowymi oraz firmami z sektora MŚP reprezentującymi różne branże gospodarki.

KRUK S.A.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.