Polycom wprowadza nowy pakiet otwartych interfejsów API – Portal PR - 24PR
Polycom wprowadza nowy pakiet otwartych interfejsów API

23.07.2012 Kategoria: Technologie. Autor: admin

Polycom, Inc. (Nasdaq: PLCM), globalny lider w dziedzinie komunikacji zunifikowanej (UC), wprowadziła nowy pakiet otwartych interfejsów API, które ułatwiają tworzenie niestandardowych aplikacji i zwiększają wartość platformy Polycom® RealPresence® Platform – najbardziej kompleksowej programowej infrastruktury UC do współpracy wideo. Jest to duży krok w kierunku upowszechnienia UC oraz współpracy wideo w przedsiębiorstwach, agencjach rządowych i organizacjach skupionych na opiece zdrowotnej, edukacji i sektorze produkcyjnym. Ponadto Polycom zapowiedział kolejne ulepszenia swojej platformy UC, w tym nowy menedżer zasobów Polycom® RealPresence® oraz obsługę brzegowych kontrolerów sesji Acme Packet, które zwiększają skalowalność, łatwość zarządzania oraz bezpieczeństwo współpracy wideo między organizacjami.

Dzisiejsze oświadczenie firmy Polycom oznacza, że niezależni producenci oprogramowania (ISV), dystrybutorzy, klienci oraz dostawcy usług zyskują otwarte interfejsy API oraz pakiety programistyczne (SDK) do testowania, tworzenia i wdrażania nowych aplikacji oraz rozwiązań, które integrują się z platformą RealPresence. Zbiór interfejsów API, który ma na celu ułatwiać integrację współpracy wideo z codziennymi procesami biznesowymi, pozwala deweloperom przystosowywać aplikacje do współdziałania z usługami Polycom RealPresence, takimi jak przydzielanie, harmonogramowanie, usługi katalogowe, zarządzanie użytkownikami, sterowanie konferencjami oraz uwierzytelnianie i rozliczanie.

„W McAfee traktujemy niezwykle poważnie obietnicę zapewnienia bezpieczeństwa naszym klientom” – powiedział David Piekarski, starszy dyrektor ds. globalnej działalności telekomunikacyjnej w McAfee. – „Spełniamy ją poprzez proaktywne rozwiązania, które chronią cyfrowy świat milionów klientów. Dzięki rozwiązaniom Polycom do współpracy wideo możemy angażować wielu rozproszonych po świecie inżynierów do pomocy w najbardziej krytycznych przypadkach. Nowe aktualizacje platformy, zwłaszcza otwarte interfejsy API, pozwolą nam znacznie łatwiej zintegrować oprogramowanie, którego używamy do obsługi klientów”.

Interfejsy API zwiększają wartość rozwiązań Polycom do współpracy wideo

Oto konkretne przykłady aplikacji, które wykorzystują otwarte interfejsy API, aby zwiększyć wartość platformy Polycom:

  • myVRM, niezależny producent oprogramowania, który specjalizuje się w wielopoziomowych, internetowych rozwiązaniach do harmonogramowania, opracował nową aplikację z wykorzystaniem Polycom API, która ułatwia klientom planowanie wideokonferencji. Aplikacja umożliwia planowanie spotkań z poziomu jednego scentralizowanego kalendarza za pośrednictwem menedżera informacji osobistych, interfejsu internetowego albo poprzez integrację z urządzeniami iOS lub Android. „Nowe otwarte interfejsy API Polycom pozwoliły nam łatwo opracować aplikację do planowania spotkań wideo, która zachęca do korzystania ze współpracy wideo w firmach z każdej branży” – powiedział Larry Roher, dyrektor generalny myVRM. – „Nasza aplikacja pozwala firmom na efektywniejsze planowanie wideokonferencji, co przyczynia się do upowszechnienia współpracy wideo i szybszego zwrotu z inwestycji”.
  • Czołowy klient Polycom z branży edukacyjnej obecnie integruje sieć wideo ze swoim systemem monitoringu, aby pokazywać wszystko na jednej konsoli i opracować aplikację do „rozliczeń wewnętrznych” z 10 college’ami, które używają usług współpracy wideo, w celu stworzenia modelu „płać w miarę wykorzystania”.
  • ISV ProtonMedia, czołowy dostawca rozwiązań do wirtualnej współpracy 3D dla przedsiębiorstw, integruje wideo Polycom ze swoją platformą ProtoSphere, która umożliwia użytkownikom uczestnictwo w wirtualnych salach współpracy z wykorzystaniem awatara i strumienia wideo. „Postanowiliśmy zawrzeć sojusz z firmą Polycom, ponieważ oferowała ona najlepsze w swojej klasie rozwiązanie do współpracy wideo i najbardziej otwarty ekosystem partnerski, w który mogliśmy się zaangażować”, powiedział Ron Burns, dyrektor generalny ProtonMedia.
  • Klienci Polycom wyrazili zainteresowanie tworzeniem niestandardowych, wirtualnych sal spotkań dla swoich pracowników, a także aplikacją katalogową, która łączyłaby wiele platform katalogowych.
  • Klienci z rynków takich jak opieka zdrowotna, edukacja, administracja rządowa, wytwórstwo i finanse – mogą teraz tworzyć nowe, niestandardowe aplikacje, które integrują się bezpośrednio z platforma UC firmy Polycom. Na przykład w środowisku szpitalnym niestandardowa aplikacja może alarmować administratorów sieci o zainicjowaniu połączenia wideo dotyczącego poważnego urazu, aby mogli zapewnić wsparcie wtedy, kiedy jest najbardziej potrzebne.

„Polycom dąży do skalowania współpracy wideo poprzez nacisk na standardy otwarte, zgodność operacyjną, nowe interfejsy API oraz komfort pracy użytkowników i administratorów” – powiedział Zeus Kerravala, dyrektor generalny ZKResearch. – „Najnowsza wersja platformy pozwala usługodawcom i przedsiębiorstwom dostarczać bezpieczną współpracę wideo wysokiej jakości zarówno w obrębie biura, jak i na urządzeniach mobilnych. Wzmożone wykorzystanie punktów końcowych zwiększy wartość dotychczasowych inwestycji i przyczyni się do wywołania «efektu sieciowego», przez co wideo stanie się powszechnym narzędziem do współpracy”.

Niezależni producenci oprogramowania i klienci korporacyjni mogą pobrać nowe interfejsy API i pakiety SDK z witryny developer.polycom.com, która umożliwia też tworzenie i testowanie niestandardowych rozwiązań w „cyfrowej piaskownicy” oraz dialog z innymi deweloperami na branżowych forach dyskusyjnych. Polycom wprowadza też nowe usługi profesjonalnewspierające ten program, w tym doradztwo w zakresie istniejących zasobów IT klienta, tworzenie API oraz pełne tworzenie niestandardowych API na użytek konkretnego projektu.

„W miarę, jak organizacje uświadamiają sobie zalety współpracy wideo, takie jak zwiększona produktywność, większe zaangażowanie pracowników oraz niższe koszty operacyjne i oszczędności na podróżach, chcą w pełni zintegrować wideo ze swoimi procesami biznesowymi i przepływami pracy, aby jak najbardziej ułatwić jego wykorzystanie” – powiedział Sudhakar Ramakrishna, prezes ds. produktów i usług w firmie Polycom. – „Nasz nowy zbiór interfejsów API dla platformy RealPresence umożliwi tę integracje i zapewni klientom więcej okazji do wprowadzania innowacji, kiedy będą rozbudowywać sieci współpracy wideo z myślą o uzyskaniu znacznych korzyści biznesowych. Jednocześnie zapewniamy większą elastyczność i łatwość zarządzania administratorom IT, którzy zamierzają wprowadzić współpracę wideo w swoich organizacjach”.

Łatwiejsze zarządzanie i większa skalowalność sieci współpracy wideo

Kolejnym zapowiedzianym dziś ulepszeniem platformy RealPresence jest Polycom RealPresence Resource Manager, nowe rozwiązanie do harmonogramowania, zarządzania i przydzielania, które zwiększa skalowalność platformy o 100 procent. Jeden menedżer zasobów może obsługiwać nawet 10 000 urządzeń, w tym systemy pokojowe i immersyjne, tablety, smartfony, laptopy i biurkowe stanowiska dyrektorskie. RealPresence Resource Manager ułatwia też administratorom IT zarządzanie siecią współpracy wideo, w tym przygotowywanie nowych urządzeń do pracy w sieci oraz monitorowanie wykorzystania wideo w celu zapewnienia satysfakcjonującego poziomu usług. Ponadto RealPresence Resource Manager ułatwia planowanie połączeń wideo oraz zarządzanie nimi.

Bezpieczna współpraca wideo poza biurem

Coraz więcej pracowników przebywa poza biurem i łączy się z sieciami współpracy wideo za pośrednictwem tabletów lub tabletów, a mimo to wymaga tego samego stopnia bezpieczeństwa, co pracownicy biurowi. Aby spełnić tę potrzebę, Polycom zapewnił pełną zgodność operacyjną z brzegowymi kontrolerami sesji Acme Packet Net-Net, które pozwalają organizacjom rozszerzyć współpracę wideo na urządzenia mobilne i zapewnić użytkownikom zabezpieczone usługi niezależnie od granic sieciowych, bez troszczenia się o zapory i konfigurację sieci. Więcej informacji o tym, jak rozwiązanie to może pomóc organizacjom w obsłudze tysięcy pracowników mobilnych, znajduje się w informacji prasowej poświęconej Polycom RealPresence Mobile 1.3.

Platforma Polycom RealPresence – informacje

Platofrma Polycom® RealPresence® – najbardziej kompleksowa i zgodna operacyjnie programowa infrastruktura UC do uniwersalnej współpracy wideo – zapewnia łatwość konfiguracji i zarządzania, skalowalność, niezawodność, elastyczność i bezpieczeństwo. Unikatowa, oparta na standardach otwartych konstrukcja platformy Polycom RealPresence umożliwia integrację z setkami aplikacji komunikacyjnych i społecznościowych, a także z podstawową infrastrukturą sieciową i zabezpieczającą. Pozwala to zapewnić bezpieczną współpracę między dowolną liczbą użytkowników w heterogenicznych sieciach przy zużyciu pasma niższym o 50 procent niż w przypadku innych rozwiązań. Ze względu na nacisk, jaki Polycom kładzie na zgodność operacyjną, platforma RealPresence przekształca izolowane systemy komunikacyjne w jedno środowisko, które zapewnia łatwy i bezpieczny dostęp do wideo klasy korporacyjnej wszystkim autoryzowanym pracownikom — mobilnym, zdalnym i lokalnym. Platforma RealPresence oferuje tez bezpieczeństwo, niezawodność, łatwość zarządzania oraz skalowalność niezbędną do dostarczania wideo jako chmurowej usługi dla dużych przedsiębiorstw, małych i średnich firm oraz konsumentów.

Dostępność

Dokumentacja otwartych interfejsów API znajduje się w witrynie developer.polycom.com, a zgodność operacyjna z brzegowymi kontrolerami sesji Acme Packer Net-Net jest dostępna od dziś. Polycom Resource Manager z obsługą wielu dzierżawców będzie dostępny w sierpniu 2012 r.

© 2012 Polycom, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. POLYCOM®, logo z trójkątami oraz nazwy i marki związane z produktami Polycom to znaki towarowe i (lub) usługowe Polycom, Inc., które są znakami zastrzeżonymi i (lub) zwyczajowymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów.

Polycom, Inc.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.