Przetasowania na rynku czasopism dla architektów – Portal PR - 24PR
Przetasowania na rynku czasopism dla architektów

03.07.2012 Kategoria: media. Autor: admin

Badania czytelnictwa specjalistycznych czasopism są trudne do przeprowadzenia i dlatego nieczęsto robione. Jednocześnie – wychwycenie w standardowych badaniach ogólnopolskich tak specyficznej grupy czytelników jaką są np. architekci – w praktyce niemal niemożliwe. Na 1000 statystycznych Polaków przypada bowiem zaledwie 0,25 uprawnionego architekta. Interesujące informacje o rynku czasopism „dla architektów” przynosi badanie Omnibud przeprowadzone przez katowicką firmę BCMM, specjalizującą się w analizach branży budowlanej.

Zadane podczas badań pytanie „Jakie czasopismo zawodowe czytasz najchętniej?” nie sugerowało żadnych tytułów, tak więc odpowiedzi dały obraz spontanicznej znajomości marek aż 46 czasopism, ale tylko garstka z nich przekroczyła próg 3 procent. Wyraźne jest także grono trzech tytułów dominujących na tym rynku, w tym jeden o zaskakującej dynamice rozwoju.

Architekt IARP może najwięcej / Architekci i „architekci” – różnice w kompetencjach zawodowych

Badania zrealizowane zostały w dwóch kolejnych sezonach, tj. wiosną 2011 oraz wiosną 2012. W każdej z edycji z nich próba badawcza liczyła 400 architektów projektujących budynki mieszkalne i/lub niemieszkalne, dobieranych kwotowo z bazy ok. 4 tys. biur projektowych będącej w posiadaniu firmy BCMM. Ciekawostką jest, że po raz pierwszy w badaniach opinii rynku architektów uwzględniono niejednorodną strukturę statusu zawodowego tej grupy. Pod potocznym określeniem „architekt” kryje się bowiem kilka „podgrup architektów” oraz „innych podgrup zawodowych” o różnych kompetencjach wynikających z rodzaju wykształcenia oraz posiadanych uprawnień i możliwości realizacji zadań projektowych – np.: architekt, architekt uprawniony, architekt wnętrz, dekorator wnętrz. Z punktu widzenia reklamodawców najwyższą siłę nabywczą ma grupa „Członek Izby Architektów RP” (Architekt IARP) ponieważ każdy taki architekt posiada pełne uprawnienia do samodzielnego projektowania oraz ponosi osobistą odpowiedzialność za dokumentację projektową i nadzór autorski nad realizacją. Oznacza to, że może zaprojektować każdy obiekt architektoniczny – od zagospodarowania działki, przez bryłę budynku, elewacje aż po wystrój wnętrz.

Z:A notuje dynamiczny wzrost / Przetasowania na rynku czasopism dla architektów

Okazało się, że „Architekci IARP” stanowili największą grupę respondentów badania – było to aż 276 osób (69%). W tej grupie zawodowej najwyższe oceny – jako czasopismo o największej przydatności zawodowej oraz czasopismo polecane innym kolegom architektom (ponieważ daje najbliższy obraz uprawiania zawodu architekta w Polsce) uzyskał magazyn Zawód:Architekt. Magazyn ten uzyskał także znakomity wynik w pytaniu spontanicznym o „najchętniej czytane czasopismo” osiągając rezultat 50,7%. Wynik wieloletniego lidera rynku wyniósł 60,1%, a tytułu zajmującego miejsce trzecie 21,7%. W tym gronie Z:A jest jednocześnie jedynym czasopismem, które wykazało się zauważonym przez czytelników rozwojem – rezultaty konkurentów były niższe niż przed rokiem o ok. 10%, tymczasem Zawód:Architekt odnotował w tej kategorii dynamiczny 27% wzrost. Prezentujemy najciekawsze wykresy z wynikami badań.

Pełny raport „Czytelnictwo czasopism branżowych – architekci 2012” można otrzymać na życzenie za pośrednictwem redakcji Z:A (redakcja@zawod-architekt.pl).

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.